Hvorfor en indsats for at få veteraner i civil beskæftigelse?

Danmarks udsendte finder ikke altid vej til et civilt job efter endt tjeneste. Det landsdækkende projekt ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse” skal bane vejen for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesministeren og aftaleparterne bag satspuljen besluttede i forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet i 2017 at afsætte midler til en indsats for ledige veteraner. Indsatsen skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomheder og det civile arbejdsmarked.  

Udsnit af aftaleteksten:

”Overgangen mellem militæret og arbejdsmarkedet kan være en udfordring, og nogle veteraner kan have brug for hjælp til at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret til civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV. Dertil er nogle veteraner også udfordret ved, at deres militære karriere ikke har bidraget med et aktivt netværk i erhvervslivet, som de kan trække på i forbindelse med jobsøgning.”

Projektet ”Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” er sat i værk for at imødegå de behov og udfordringer, som afholder ledige veteraner fra at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet ledes af Cabi og løber over en fire-årig periode fra 2017 til 2020. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering financierer projektet.

Følgegruppen bag Veteraner i job

Syv engagerede medlemmer er med i den landsdækkende følgegruppe bag "Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse". Følgegruppens arbejde er at kvalificere projektet undervejs, herunder at bidrage med aktuel viden og formidle viden om projektet til egne netværk. Følgegruppen mødes halvårligt.

For mere information om følgegruppen kontakt projektleder, Ea Nielsen: eni@cabiweb.dk.

Medlemmer i følgegruppen

  • Thomas Johan Rosenlund Krohn, Veterancentret
  • Kurt Brantner, HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening
  • Maria Bille Høeg, Dansk Arbejdsgiverforening 
  • Claus Bergman Hansen, KLAPjob
  • Finn Winkler, Interforce
  • Klaus Bolving, CenSec
  • Morten Thor Christensen, Værnsfælles Forsvarskommando, Flyvestation Karup.

Ni regionale task forces skal bane vejen for flere veteraner i job

Lokale Task Forces tager frem imod 2020 opgaven med at få flere veteraner i civil beskæftigelse på sigt. De skal hver især arbejde for en bedre koordinering af indsatserne for få veteraner i job og etablere og forankre netværk til formålet.

Medlemmerne af de ni task forces er lokale virksomheder, veteranforeninger, jobcentre og andre relevante aktører. De opstarter initiativer, bl.a. via de netværk, de hver især har, som skaber kontakt mellem ledige veteraner og virksomheder og støtter virksomheder og veteraner i onboarding-processen.

Tilmeld nyhedsbrev om veteraner

Modtag nyhedsbrev om veteraner i job, de lokale task forces, værktøjer og erfaringer

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer to til fire gange årligt.

Læs tidligere nyhedsbreve

Læs nyhedsbrevet  fra 1. oktober 2019:

Virksomheder vil gerne ansætte veteraner

Læs nyhedsbrevet fra 6. marts 2019:

Ulrik og Flemming er veteraner og fandt vejen til job

Læs nyhedsbrevet fra fra 9. oktober 2018:

Veteraner kommer godt videre efter rehabilitering

Læs nyhedsbrevet fra 1. marts 2018:

Flere veteraner skal i civile job

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet. 

Har du spørgsmål til projektet?

Vedrørende hjemmeside: Kontakt Marianne Nilsson
Vedrørende projektet generelt: Kontakt Ea Nielsen

Til pressen

Find kontaktoplysninger her:

Til pressen

Har du som journalist brug for en kommentar eller udtalelse om projektet "Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse", kan du finde kontaktoplysninger på denne side.

Find kontaktinfo her