Guide: Sådan får du unge godt ombord

Når du ansætter unge medarbejdere og gerne vil beholde tilknytningen, så betaler det sig at arbejde med deres trivsel. Derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom på at få dem godt ombord i netop din virksomhed og i det konkrete job. 

Unge mennesker uden arbejdsmarkedserfaring kender oftest ikke normerne på en arbejdsplads. Der er noget, de ikke ved – og derfor noget, de skal lære, udover at løse en konkret opgave. Derfor er det godt at forberede sig som modtagende virksomhed.

Guiden dækker fire faser:

 • Før opstart i virksomheden
 • Første dag
 • Den første tid
 • Opfølgning.

Før start 

Gode råd:

 • Vær tydelig omkring, hvilke opgaver du forventer, at din unge medarbejder skal løse.
 • Find en erfaren medarbejder med lyst til opgaven, der kan være den unges kontaktperson. En der kan besvare spørgsmål og føre den unge godt ind i virksomhedens kultur. Det kan handle om alt fra fremmøde til omgangstone, rutiner og formelle/uformelle vilkår.
 • Husk at fortælle om procedurer ved sygdom, vagtbytte og alle øvrige ting, der er vigtige at vide.
 • Orienter de nærmeste kolleger om nyansættelsen.
-
Tjekliste til før start
 • Hvilke opgaver skal løses, hvad skal den unge kunne, og hvem introducerer den unge til de forskellige opgaver.
  Har du på kort sigt nogle opgaver, som den unge kan løse, og som giver værdi for virksomheden?
  Tænk over behov for oplæring.
 • Hvad er formålet for den unge med forløbet (læringsmål, kendskab, træning, tjene penge). Er der fx nogle læringsmål, den unge skal følge?
 • Hvem er den unges kontaktperson i virksomheden og hos kommunen, på skolen eller andetsteds?
 • Aftal rammesætning og sørg for forventningsafstemning.
 • Information til kolleger.
 • Lav en introplan til den unge.
 • Frokost og transport afklares.
Hjælpeværktøjer

Første dag

Gode råd: 

 • Sørg for, at der er en – gerne kontaktpersonen – der tager imod og laver en rundvisning. Her kan den unge hilse på de øvrige medarbejdere, og de kan tale om stort og småt, så de lærer hinanden at kende. Få også talt om, hvordan den unge kan bruge sin kontaktperson.
 • Hav de første opgaver klar og giv en grundig introduktion til dagens og ugens opgaver.
 • Vær opmærksom på at give konstruktiv feedback løbende, så den unge medarbejder bliver tryg i opgaveløsningen.

 

-
Tjekliste til den første dag
 • Hvem tager imod, og hvem har ansvar for hvad?
 • Hvem introducerer opgaver, rundvisning, det sociale?
 • Hvilke opgaver skal løses den første uge?
 • Mød intern buddy
 • Vær tydelig i rammesætning og i forventningsafstemning
 • Hvordan møder den unge frem (for unge med særlige problematikker)?
 • Har den unge en kontaktperson, som virksomheden kan kontakte?
 • Intro til it-systemer, arbejdsmiljø og sikkerhedsregler.
Hjælpeværktøjer

Den første tid 

Gode råd

 • Følg gerne dagligt op på opgaveløsning og trivsel. Giv plads til spørgsmål og forklaringer. Det giver den nye medarbejder tryghed og sikkerhed. Brug gerne Refleksionscirklen.
  • Husk, at der kan være ting som fx interne procedurer, opgaveinstruktioner etc., der skal gentages i starten, hvor der er mange nye indtryk.
  • Give respons på, om opgaver er løst tilfredsstillende. Nogle unge kan være meget usikre på, om de gør det godt nok, hvis de ikke får respons.

 

-

Opfølgning

 • Husk stadig den daglige feedback: spørg til opgaver og trivsel.
 • Lav en systematik for opfølgningsmøder, hvor I forventningsafstemmer ift. opgaver, trivsel og adfærd. Brug gerne Dialognøglen.
-
Tjekliste til opfølgningen
 • Aftal opfølgning og brug evt. opfølgningsskema
 • Spørg til kommunens/skolens/andres ansvar for opfølgning og kontaktperson, hvis du finder det nødvendigt. (Det er ikke altid en selvfølge, at kommunen/skolen/andre følger op)
 • Fagforening (eller lign.) - information og indmelding.
Hjælpeværktøjer

Hent inspiration i publikationen Den svære samtale

Brug dialognøglen til den opfølgende samtale 

Opfølgning på evt. sygdom


Hent tjekliste til print

Download

 

Derfor skal du bruge guiden

Forskning viser, at antallet af unge, der mistrives fx med psykisk sårbarhed er stigende. Det bevirker, at virksomhederne i tiltagende grad får det sværere med at onboarde og fastholde de unge, ofte fordi de har andre udfordringer end blot det at mangle et job eller et praktiksted. 

Virksomhederne møder i stigende grad udfordringer med at få unge godt ombord i deres virksomhed. De fagprofessionelle ved ikke altid, hvilke værktøjer eller tips, de skal give virksomhederne. Risikoen for de unge er fx, at de ikke kommer i virksomhedsforløb, eller at deres forløb afbrydes. Det er således både en udfordring for virksomhederne, de fagprofessionelle i ungeindsatsen og de unge selv.

Cabis guide skal medvirke til, at virksomhederne tager godt imod de unge, så de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får nogle gode medarbejdere til opgaverne på den lange bane. Den er udviklet efter interviews med en del virksomheder, herunder Hoffmann Teknik og Progressive IT, erhvervsskoler, jobcentre, DI, SMV Danmark og de unge selv. 

Guiden står på Cabis mangeårige viden om virksomheder, den daglige drift i mange brancher, udfordringer med at onboarde unge og samarbejdet med jobcentre.

 

Mere inspiration

Hent Vellivforeningens folder med gode råd, viden og redskaber til ledere, kolleger og nyansatte
Velkommen ombord, psykologisk onboarding af unge nyansatte på arbejdspladsen

Arbejdsmiljørådet har lavet fem anbefalinger, som introducerer nogle af de vigtigste ting, I skal være opmærksomme på.
Gå til anbefalingerne her

Metode og værktøj

Guide til modtagelse af fritidsjobbere

Få gode råd, tips, værktøjer samt en tjekliste til, hvordan du bedst muligt kan modtage og fastholde unge medarbejdere i fritidsjob.

Læs mere om onboarding af fritidsjobbere
Viden og baggrund

Sådan leder du unge, uerfarne medarbejdere

Når unge medarbejdere er helt uerfarne og nye på en arbejdsplads, stiller det krav til dig som leder om at introducere dem til spilleregler, man selv kan være tilbøjelig til at tage for givet.

Tips til at lede unge, uerfarne medarbejdere
Viden og baggrund

Dialog med unge psykisk udfordrede medarbejdere

En del af de unge, som lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer. Her kan du finde tips til, hvordan du som leder skaber en god dialog.

Læs mere om den gode dialog

- Unge er uerfarne og kan både overvurdere og undervurdere deres egne evner. Derfor skal man være opmærksom på, at de unge får den hjælp og støtte, som de har brug for fra den nærmeste leder samt sikre en god dialog om opgaveløsningen.

Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Har du spørgsmål til at få unge godt ombord i jeres virksomhed?

Så tag fat i vores konsulenter, der sidder klar til at hjælpe jer godt på vej. Det er gratis at få sparring fra vores konsulenter.