Guide: Sådan får du unge godt ombord

Hvordan sikrer du en god onboarding af unge medarbejdere i din virksomhed? Guiden viser dig, hvordan du modtager nye, unge medarbejdere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet.  Er du fagprofessionel og samarbejder med virksomheder, der tager unge i praktik, job eller andet, så brug denne guide i samarbejdet. 

Unge mennesker uden arbejdsmarkedserfaringer kender oftest ikke normerne på en arbejdsplads. Der er noget, de ikke ved – og derfor noget, de skal lære, udover at løse en konkret opgave. Derfor er det godt at forberede sig som modtagende virksomhed.

Guiden dækker fire faser:

 • Før opstart i virksomheden
 • Første dag
 • Den første tid
 • Opfølgning.

- Unge er uerfarne og kan både overvurdere og undervurdere deres egne evner. Derfor skal man være opmærksom på, at de unge får den hjælp og støtte, som de har brug for fra den nærmeste leder samt sikre en god dialog om opgaveløsningen.

Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Før start

Frokost og transport afklares. Hvis der er arrangeret morgenmad på den første dag, så fortæl det, så den unge er forberedt.  

Gode råd:

 • Tal om, hvilke opgaver, der skal løses, og hvad formålet med forløb/læreplads/job er
 • Vær åben omkring matchet og udpeg de funktioner, den unge kan varetage
 • Udvælg en buddy, der er ansvarlig for at føre den unge ind i jobbet
 • Hvad er forskel på leder og buddy?
 • Tal om, hvordan I kan være gode rollemodeller i udførelsen af jeres arbejde, fx på et personalemøde før den unge starter
 • Aftal med skolen/kommunen/andre, hvad deres rolle er – hvem har ansvaret for hvad – sørg for forventningsafstemning
 • Hav klare arbejdsgange.
-
Tjekliste til før start
 • Hvilke opgaver skal løses, hvad skal den unge kunne og hvem introducerer den unge til de forskellige opgaver.
  Har du på kort sigt nogle opgaver som den unge kan løse og som giver værdig for virksomheden
  Tænk over behov for oplæring?
 • Hvad er formålet for den unge med forløbet (læringsmål, kendskab, træning, tjene penge). Er der fx nogle læringsmål den unge skal følge?
 • Hvem er den unges kontaktperson i virksomheden og på kommunen/skolen/andre
 • Aftal rammesætning og sørg for forventningsafstemning
 • Information til kolleger
 • Lav en introplan til den unge
 • Frokost og transport afklares
Hjælpeværktøjer

Har du spørgsmål? Tag fat i Jesper og få gratis sparring. Kontakt ham i dag

Første dag

Her er en liste over de ting, der er vigtige at gennemgå på den første dag, du har en ung på virksomheden:

 • Sæt tid af til modtagelse, så den unge føler sig godt taget imod – inviter fx til morgenmad, hvor den unge præsenteres for kollegerne og omvendt
 • Præsenter opgaver, som skal løses den første uge
 • Introducer til kolleger og den unges buddy
 • Rundvisning i de fysiske rammer
 • Inviter til frokost og hver opmærksom på, hvor den unge skal sætte sig
 • Hvem skal den unge kontakte og hvornår (forsinkelse, sygdom m.v.)
 • Husk at spørge ind til, om den unge har spørgsmål
 • Sørg for at skabe gode relationer og trygge rammer fra første dag
 • Intro til it-systemer, arbejdsmiljø og sikkerhedsregler
-
Tjekliste til den første dag
 • Hvem tager imod, og hvem har ansvar for hvad?
 • Hvem introducerer opgaver, rundvisning, det sociale?
 • Hvilke opgaver skal løses den første uge?
 • Mød intern buddy
 • Vær tydelig i rammesætning og i forventningsafstemning
 • Hvordan møder den unge frem (for unge med særlige problematikker)?
 • Har den unge en kontaktperson, som virksomheden kan kontakte?
 • Intro til it-systemer, arbejdsmiljø og sikkerhedsregler.
Hjælpemidler

Har du spørgsmål til den første dag? Tag fat i Jesper og få gratis sparring. Kontakt ham dag

Den første tid 

Her er en liste med de ting, der godt at få afklaret og gennemgået i den første tid med den unge i virksomheden:

 • Hav fokus på at opbygge en god relation og trygge rammer
 • Brug tid på forventningsafstemning, når den unge nyansatte instrueres til opgaverne
 • Tal med den unge om, hvornår en opgave er løst godt nok.
 • Sørg for at dosere informationer, så den unge lærer jeres arbejdsgange at kende ét skridt ad gangen – og giv plads til spørgsmål
 • Giv løbende instruktion og hav løbende forventningsafstemning på konkrete arbejdsopgaver
 • Lad også den unge give tilbagemeldinger til arbejdspladsen
 • Hav fokus på det ”usagte”, og hvordan man omgås hinanden – bruges der ironi og sarkasme?
-

Har du spørgsmål til den første tid? Tag fat i Jesper og få gratis sparring. Kontakt ham i dag

Opfølgning

Her er en liste med de ting, der er særligt vigtige at have fokus på i opfølgningen med den unge og opstarten i virksomheden:

 • Lav løbende opfølgning, fx hver 14. dag – eller hvad der passer hos jer
 • Aftal med kommune/skole/andre, hvorvidt de er en del af opfølgningen, og hvordan den skal foregå
 • Spørg ind til den unge
 • Hvad kan I gøre bedre eller anderledes ift. de unge og jeres arbejdsplads til en anden gang?
 • Hvem og hvor går man til, hvis det går galt?
 • Forbered evt. konflikthåndtering og svære samtaler
 • Afklar muligheder for fagforening m.v.
-
Tjekliste til opfølgningen
 • Aftal opfølgning og brug evt. opfølgningsskema
 • Spørg til kommunens/skolens/andres ansvar for opfølgning og kontaktperson, hvis du finder det nødvendigt (Det er ikke altid en selvfølge, at kommunen/skolen/andre følger op)
 • Fagforening (eller lign.) - information og indmelding.
Hjælpemidler

Hent inspiration i publikationen Den svære samtale

Opfølgning på evt. sygdom

Har du spørgsmål til opfølgningen? Tag fat i Jesper og få gratis sparring. Kontakt ham i dag

Hent tjekliste til print

Download

Derfor skal du bruge guiden

Forskning viser, at antallet af unge, der mistrives fx med psykisk sårbarhed er stigende. Det bevirker, at virksomhederne i tiltagende grad får det sværere med at onboarde og fastholde de unge, ofte fordi de har andre udfordringer end blot det at mangle et job eller et praktiksted. 

Virksomhederne møder i stigende grad udfordringer med at få unge godt om bord i deres virksomhed. De fagprofessionelle ved ikke altid, hvilke værktøjer eller tips, de skal give virksomhederne. Risikoen for de unge er fx

 • at de ikke kommer i virksomhedsforløb
 • at deres forløb afbrydes.

Det er således både en udfordring for virksomhederne, de fagprofessionelle i ungeindsatsen og de unge selv.

Cabis guide skal medvirke til, at virksomhederne tager godt imod de unge, så de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får nogle gode medarbejdere til opgaverne på den lange bane.

Den er udviklet efter interviews med en del virksomheder, herunder Hoffmann Teknik og Progressive IT, erhvervsskoler, jobcentre, DI, SMV Danmark og de unge selv. 

Guiden står på Cabis mangeårige viden om virksomheder, den daglige drift i mange brancher, udfordringer med at onboarde unge og samarbejdet med jobcentre.

Mere inspiration

Hent folder med gode råd, viden og redskaber til ledere, kolleger og nyansatte Velkommen ombord, psykologisk onboarding af unge nyansatte på arbejdspladsen

Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger

Arbejdsmiljørådet har lavet fem anbefalinger, som introducerer nogle af de vigtigste ting, I skal være opmærksomme på.

Gå til anbefalingerne her

Se anbefalingerne i videoen her

Metode og værktøj

Guide til modtagelse af fritidsjobbere

Få gode råd, tips, værktøjer samt en tjekliste til, hvordan du bedst muligt kan modtage og fastholde unge medarbejdere i fritidsjob.

Læs mere om onboarding af fritidsjobbere
Viden og baggrund

Virksomheder gør en forskel

Samarbejdet mellem jobcentret, virksomheden og den unge spiller en afgørende rolle, når unge skal videre i uddannelse eller job.

Læs mere

Har du spørgsmål til at få unge godt ombord i jeres virksomhed?

Så tag fat i vores konsulenter, der sidder klar til at hjælpe jer godt på vej. Det er gratis at få sparring fra vores konsulenter.