Samtalen er vigtig for forløbet

En god samtale kan hjælpe den sygemeldte til at formulere og reformulere mål om tilbagevenden til arbejde og udvikle planer for, hvordan målene skridt for skridt kan realiseres. Og, måske vigtigst, en god samtale kan mobilisere den sygemeldtes ressourcer og skabe håb.

Perspektivet i opfølgningssamtalerne bør hele tiden være tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarked.

Når du skal forberede samtalen, er det vigtigt, at du:

  • er opdateret på sagen
  • har overvejet, hvad der skal informeres om
  • ved, hvad du vil have ud af samtalen
  • har overblik over, hvad der skal følges op på, fx progression i forhold til helbred eller aftaler om aktiviteter
  • ved, om der skal formuleres mål og planer
  • husker at tage stilling til visitationskategori.

Samtalen

Det er sygedagpengemedarbejderens ansvar at styre samtalen og at være ekspert på samtalen – men ikke på borgerens liv eller borgerens løsninger. 

Der er i mange kommuner afholdt kurser med træning i samtalemetoder, blandt andet de anerkendende og systemiske, som kan hjælpe sygedagpengemedarbejderen med at stille spørgsmål og sikre, at bolden så at sige bliver på borgerens banehalvdel. 

Det giver samtidig de sygemeldte mulighed for at være eksperter på deres eget liv, så de kan give svar og skabe egne løsninger. På den måde arbejder man reelt ressourceorienteret.

INSPIRATION

Få inspiration til opfølgningssamtaler - Projekt LUCA

Hovedfokus for kompetenceudviklingen i Projekt LUCA var sagsbehandlernes opfølgningssamtaler med de sygemeldte borgere, specielt de borgere, der er sygemeldte af psykiske årsager

Læs Projekt LUCA's metodebeskrivelse i forhold til opfølgningssamtalen. Projektet er evalueret af Rambøll.

Viden og baggrund

Trappemodellen

TTA- Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Afprøvning i virksomheder

Afprøvning i virksomheder er et led i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Har du spørgsmål til samtalen?

Tag fat i seniorkonsulent Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentre.