Når en borger sygemelder sig på baggrund af psykiske lidelser

Der er grund til at være særlig opmærksom, når du som sygedagpengemedarbejder arbejder med borgere, der er sygemeldte af psykiske årsager eller med funktionelle lidelser. Der kan være risiko for, at sygemeldingerne bliver langvarige, og i værste fald kan borgeren miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Psykiske lidelser som angst, depression og stress påvirker både sociale funktioner og arbejdsevne.

Ofte får den sygemeldte problemer med at udføre mentalt krævende opgaver, opgaver med korte deadlines og svært ved at indgå i social interaktion i forbindelse med sine arbejdsopgaver. Dertil kommer, at de fleste vil blive hurtigt udtrættet og får behov for flere pauser og kortere arbejdsdage.

Derfor kræver det en særlig indsats fra dig, som arbejder i jobcentrets sygedagpengeafdeling.
-

INSPIRATION

Få inspiration til opfølgningssamtaler - Projekt LUCA

Hovedfokus for kompetenceudviklingen i Projekt LUCA var sagsbehandlernes opfølgningssamtaler med de sygemeldte borgere, specielt de borgere, der er sygemeldte af psykiske årsager

Læs Projekt LUCA's metodebeskrivelse i forhold til opfølgningssamtalen. Projektet er evalueret af Rambøll.

Den tilpassede indsats

Når en borger er sygemeldt på baggrund af psykiske lidelse, vil der ofte være behov for, at sygedagpengemedarbejderen tilpasser sin indsats, så den matcher borgerens funktionsniveau.

Læs mere

Når borgerens skal tilbage efter sygemelding af psykiske årsager

Det handler ikke bare om, hvornår borgeren skal starte, men ligeså vigtigt om hvordan. Derfor er det vigtigt i samarbejde med sygemeldte og arbejdsgiver at lave en plan for tilbagevenden.

Læs mere

Tag fat i Anne Brændbyge og få svar på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentermedarbejdere.