ESG og socialt ansvar

Kravene til de små og mellemstore virksomheders evne til at kunne dokumentere deres sociale ansvar bliver stadig større. Ved at indsamle og bruge ESG-nøgletal kan virksomheden kommunikere sin bæredygtighedsstrategi overfor investorer og skabe gennemsigtighed om virksomhedens evne til at tage samfundsansvar. 

Hvorfor er S'et i ESG vigtigt for SMV'er?

Opgaven med at kunne opgøre og dokumentere S'et i ESG bliver derfor mere og mere forretningsrelevant. Virksomhederne er nødt til at styrke deres evne til at kunne dokumentere socialt ansvar for ikke at miste forretning, finansiering eller rekrutteringsmuligheder. 

Hvad er ESG?

ESG bruges som en målestok for bæredygtige investeringer. Bag bogstaverne gemmer der sig tre områder: 

  • Environment: Tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet m.m. 
  • Social: Lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder m.m. 
  • Governance: Ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring m.m.  

Læs mere i ESG-guiden

Om S'et i ESG

S'et i ESG handler om de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed. Og det giver virksomhederne et sprog at tale ud fra – blandt andet i dokumentationen. 

Der er store fordele for små og mellemstore virksomheder ved at arbejde strategisk med S'et i ESG – fx ved tilbudsgivning og samarbejde med kunder/leverandører.

S'et i ESG opdeles efter europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) i fire kategorier: 

  • S1: Egen arbejdsstyrke
  • S2: Arbejdstagere i værdikæden
  • S3: Berørte samfund
  • S4: Kunder, forbrugere og slutbrugere.

Artikel

Et godt arbejdsmiljø bidrager også til S'et i ESG

Mange små og store virksomheder vil allerede kunne score højt på S’et i ESG, hvis de kan dokumentere alt det gode, de gør. Og kan man dokumentere det sociale ansvar, man tager, styrker også konkurrenceevnen.

Læs artiklen

Video

ESG – Hvad er det?

Klik på billedet for at afspille filmen.
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Tilbud

Dokumentér din virksomheds sociale ansvar

Få overblik over jeres sociale ansvar - og data til at vise det. Cabi hjælper virksomheder med at rapportere og formidle om socialt ansvar. Få et tilbud.

Læs mere og få et tilbud
Tilbud

Vejledning i dokumentation af S'et i ESG

Cabi tilbyder vejledning i, hvordan små og mellemstore virksomheder finder og styrker data på S'et i ESG.

Læs mere om tilbuddet

Podcast

Danmarksmester i S'et i ESG

I Cabis podcast kan du lære af de virksomheder, der er allerbedst til at arbejde med S'et i ESG.

Ofte står den sociale dimension af ESG i skyggen af de miljømæssige, men der er mange gevinster at hente som virksomhed.

Det kan du høre meget mere om i podcasten om S'et i ESG. 


Lyt til podcasten

""

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |