ESG og socialt ansvar

Kravene til de små og mellemstore virksomheders evne til at kunne dokumentere deres sociale ansvar bliver stadig større. Ved at indsamle og bruge ESG-nøgletal kan virksomheden kommunikere sin bæredygtighedsstrategi overfor investorer og skabe gennemsigtighed om virksomhedens evne til at tage samfundsansvar. 

Hvorfor er S'et i ESG vigtigt for SMV'er?

Opgaven med at kunne opgøre og dokumentere S'et i ESG bliver derfor mere og mere forretningsrelevant. Virksomhederne er nødt til at styrke deres evne til at kunne dokumentere socialt ansvar for ikke at miste forretning, finansiering eller rekrutteringsmuligheder. 

""
Metode og værktøj

ESG – Hvordan dokumenterer I social ansvarlighed?

Få et overblik over de indikatorer, som I kan bruge til at dokumentere S'et i jeres sociale bæredygtighedsregnskab.

Læs mere om ESG og dokumentation

Hvad er ESG?

ESG bruges som en målestok for bæredygtige investeringer. Bag bogstaverne gemmer der sig tre områder: 

  • Environment: Tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet m.m. 
  • Social: Lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder m.m. 
  • Governance: Ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring m.m.  

Læs mere i ESG-guiden

Om S'et i ESG

S'et i ESG handler om de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed. Og det giver virksomhederne et sprog at tale ud fra – blandt andet i dokumentationen. 

Der er store fordele for små og mellemstore virksomheder ved at arbejde strategisk med S'et i ESG – fx ved tilbudsgivning og samarbejde med kunder/leverandører.

S'et i ESG opdeles efter europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) i fire kategorier: 

  • S1: Egen arbejdsstyrke
  • S2: Arbejdstagere i værdikæden
  • S3: Berørte samfund
  • S4: Forbrugere og slutbrugere.
""
Viden og baggrund

ESG-guide

Hvad er ESG, og kan jeg bruge det i fortællingen om virksomhedens sociale ansvar? Bliv klogere på S'et i ESG.

Læs mere om ESG

Artikel

Smil på dine medarbejderes læber bidrager også til S'et i ESG

Mange virksomheder ville allerede score højt på S'et, hvis de kan dokumentere det med data. 

Læs artiklen

""
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Tilbud

Dokumentér din virksomheds sociale ansvar

Få overblik over jeres sociale ansvar - og data til at vise det. Cabi hjælper virksomheder med at rapportere og formidle om socialt ansvar. Få et tilbud.

Læs mere og få et tilbud
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |