Varighedserklæring – friattest

En varighedserklæring eller friattest er to navne for det samme redskab, som du kan bruge, når du har en sygemeldt medarbejder. 

Læs om varighedserklæringen/friattesten herunder og hent en blanket i Word, du selv kan udfylde.

Download varighedserklæring

Varighedserklæringen/friattesten er ikke det samme som en mulighedserklæring.

Læs herunder, hvornår du som arbejdsgiver skal bruge en varighedserklæring/friattest eller en mulighedserklæring.

-

Her skal du bruge en varighedserklæring/friattest

En varighedserklæring/friattest anvendes typisk i de tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at lave en mulighedserklæring.

Det kan fx være

  • ved en sygemelding på den første feriedag
  • ved en sygemelding i en opsigelsesperiode/afskedigelsessituation
  • hvis medarbejderen er for syg til at deltage i en samtale med arbejdsgiveren
  • hvis du har mistanke om, at sygemeldingen ikke er reel.

Du kan som arbejdsgiver pålægge medarbejderen at kontakte sin læge, som kan udfylde en varighedserklæring/friattest med et skøn over sygdommens varighed.

Attesten betales af arbejdsgiveren.

Varighedserklæringen/friattesten bruges i jeres forsøg på at fastholde medarbejderen i arbejdet og planlægge tilbagevenden til arbejdet. Det kan fx være nødvendigt, at få ansat en vikar indtil medarbejderen er rask og få søgt om lønrefusion.

I den situation har du brug for et fagligt skøn over sygdommens varighed. Varighedserklæringen/friattesten bruges også som dokumentation for, at medarbejderen er syg. Hvis medarbejderen er syg i længere tid, end lægen har skønnet, skal der foretages en ny varighedserklæring/friattest.

Der findes ikke en officiel blanket, men du kan nedenfor downloade et eksempel i Word.

Download varighedserklæring

Det siger lovgivningen 

Ifølge funktionærlovens § 5, stk. 4 har arbejdsgiver ret til at anmode om en varighedserklæring efter 14 dages sygdom.

Her skal du bruge en mulighedserklæring

Mulighedserklæringen skal bruges i situationer, hvor det er muligt at have en dialog mellem arbejdsgiver og den sygemeldte medarbejder.

Den bygger på et skema, som udfyldes i fællesskab og efterfølgende kvalificeres af medarbejderens egen læge. Mulighedserklæringen kan også bruges, selvom medarbejderen ikke er fraværende, men som et led i at afdække skånebehov eller lave en delvis sygemelding.

På siden herunder kan du læse mere om mulighedserklæringen og hente den som en blanket i Word, lige til at udfylde.

Gå til mulighedserklæringen

Varighedserklæringen/friattesten og mulighedserklæringen har erstattet lægeerklæringen.

Hvis det ikke er muligt, at lave en mulighedserklæring med den sygemeldte medarbejder, kan du anmode om en varighedserklæring/friattest. Se beskrivelse ovenfor

Metode og værktøj

Sådan laver du en fastholdelsesplan

En fastholdelsesplan kan have flere formål. Når du har en sygemeldt medarbejder, kan du medbringe fastholdelsesplanen til jeres sygefraværssamtale, når I skal tale om at vende tilbage på arbejde. Hent den i word, lige til at udfylde.

Læs mere om fastholdelsesplanen

Delvis raskmelding

Skal man være helt rask, inden man starter op på arbejde igen? Ikke nødvendigvis: Med delvis raskmelding kan en medarbejder genoptage arbejdet gradvist.

Læs mere

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til brugen af varighedserklæring/friattest?

Ring eller skriv til Marlene Fabrin, der sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |