Fleksjob hos arbejdsgiver registreret i udlandet

Spørgsmål:  

Er det muligt at bevillige fleksjob til en person, hvis vedkommende ansættes i et svensk registreret firma – og dermed aflønnes fra Sverige, men i realiteten er udstationeret (har arbejdsplads) i Danmark?

Svar (revideret 12.1.2018):

Dette er ikke muligt. Muligheden for at bevilge fleksjob efter de danske regler for det første begrænset til arbejdsgivere med hjemsted i Danmark, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 69.

For det andet er hovedreglen, at arbejdspladsen skal være beliggende i Danmark.

Undtagelsen er, at den ansatte udstationeres i udlandet i højst ét år på frivillig basis. Det er desuden en betingelse, at det sker efter danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og at den ansatte er sikret hjemrejse. Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 183 af 23. februar 2017 om fleksjob, § 1.

Læs mere om fleksjob i Cabis lovstof under Fleksjob – fra 2013.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere