Visitationskategorier

Modellen for opfølgning i sygedagpengesager indeholder tre kategorier for visitation af sygedagpengemodtagere. Fokus er primært på sager med over otte ugers sygemelding.

Læs mere om de tre kategorier:

Kategori 1

Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Der visiteres på baggrund af borgerens oplysningsskema.

For sygemeldte visiteret til kategori 1 gælder:

 • Minimal indsats
 • Arbejdsgiversamtale inden fire uger
 • Jobcentret tilrettelægger selv opfølgning, som kan ske udelukkende digitalt - dog opfølgning på raskmeldingsdato
 • Mulighed for at iværksætte indsats - dog uden driftsrefusion
 • Sygemeldte ledige får udbetalt deres ydelse fra A-kassen de første to uger af sygemeldingen.

Kategori 2

Forventet sygemelding i over 8 uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. Der visiteres på baggrund af første opfølgningssamtale i jobcentret.

For sygemeldte visiteret til kategori 2 gælder:

 • Arbejdspladsbaseret indsats med fokus på tilbagevenden til job
 • Arbejdsgiversamtale inden fire uger
 • Sygemeldte skal have været hos egen læge inden første samtale i jobcentret
 • Første opfølgningssamtale i jobcentret efter senest otte ugers sygemelding
 • Opfølgning hver 4. uge ved personligt fremmøde
 • Ret til at deltage i et ”lær at tackle” tilbud
 • Indsats ud fra trappemodellen

Kategori 3

Uafklaret sygemeldingsperiode ved diffus, uafklaret sygdom og eller udfordringer ud over sygdommen.

For sygemeldte visiteret til kategori 3 gælder:

 • Tværfaglig og helhedsorienteret indsats
 • Arbejdsgiversamtale inden fire uger
 • Sygemeldte skal have været hos egen læge inden første samtale i jobcentret
 • Første opfølgningssamtale i jobcentret efter senest otte ugers sygemelding
 • Forelægges rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitationen
 • Rehabiliteringsplanen udarbejdes på baggrund af den lægevurdering, der er indhentet inden første opfølgning
 • Opfølgning hver fjerde uge ved personligt fremmøde.

Arbejdsgiverens rolle

Arbejdsgiver skal anmelde fravær senest efter fem uger. Samtidig bliver arbejdsgiver eller alternativt den sygemeldte bedt om at besvare tre spørgsmål (se nedenfor) - svarene tilgår praktiserende læge.

Er du arbejdsgiver, og ønsker du at starte en tidlig indsats sammen med din medarbejder? Læs mere om Fast Track og dens betydning

Spørgsmål ved anmeldelse af sygdom

De tre spørgsmål, som skal besvares ved anmeldelse af fravær:

 • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
 • Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
 • Har arbejdsgiveren forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand?
-

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Kontakt Anne Brændbyge og få hjælp til de spørgsmål og udfordringer, I sidder med. 

Forlængelsesreglerne

Sygedagpengeretten gælder i udgangspunktet i de første 22 uger. Længerevarende sager skal derfor revurderes efter 22 uger. Læs mere om forlængelsesreglerne.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs mere