ESG - dokumentation

Diversitet og inklusion tæller med i din ESG-dokumentation

Virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed, lykkes også ofte med at skabe større mangfoldighed i medarbejderstaben. 

Som virksomhed kan I høste store fordele ved at have en inkluderende kultur. Det styrker trivslen og engagementet blandt medarbejdere og er med til at finde, tiltrække og fastholde nye kolleger. 

I kan arbejde aktivt med diversitet ved at kigge nærmere på, hvordan I gør, når I skal rekruttere, forfremme og fordele opgaver samt ansvar hos jeres medarbejdere. Har alle et lod med i puljen? 

Tænker I mangfoldighed ind, når I skal ansætte nye medarbejdere, gør I samtidig rekrutteringsgrundlaget større.  

Diversitet og mangfoldighed som bæredygtighedstema på arbejdspladser

Eksempler:

 • Fysisk og psykologisk mangfoldighed
  Køn, alder, seksuel orientering, fysisk udseende og funktionsevne, herunder synlige handicap, neurodiversitet, fx autisme, ordblindhed, ADHD, og/eller ikke-synlige handicap og kroniske sygdomme
 • Erfaringsbaseret og kognitiv mangfoldighed
  Grad og typer af erfaring og kompetencer, uddannelsesbaggrund, personlighedstyper og/eller tænknings- og indlæringsmæssige præferencer
 • Social og livsstilsrelateret mangfoldighed
  Socioøkonomisk baggrund, etnisk og kulturel baggrund, religion eller til- og fravalg af livspartner og børn.
-

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

 • Kønssammensætning blandt virksomhedens ansatte; eventuelt samlet og opgjort for henholdsvis alle medarbejdere og ledere
 • Alderssammensætning blandt virksomhedens ansatte
 • Historiefortælling om etnisk sammensætning af medarbejderstab (vær opmærksom på, at man som virksomhed ikke må registrere medarbejderes etnicitet, hvilket gør dokumentationen vanskelig).

Flere af de mulige indikatorer kan trækkes ud via Benchmarkmodellen


Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Virksomhedspraktik suppleret med danskundervisning

Industrivirksomhed ansætter en ledig mand med indvandrerbaggrund , der har flere års ledighed bag sig. Forud for ansættelsen har manden været i to ugers virksomhedspraktik ved produktionslinjen i tre dage om ugen. De øvrige to dage om ugen modtager han danskundervisning. Efter praktik er manden blevet fuldtidsansat, og der suppleres fortsat med danskundervisning.

Sammensætning af medarbejdere afspejler lokalsamfundet

Virksomhed rekrutterer medarbejdere, så medarbejdersammensætningen afspejler lokalsamfundet, som virksomheden agerer i.

Viden og baggrund

Nydanskere og integration

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter en værdsat del af medarbejderstaben. Desværre er der også en del, som har svært ved at få og fastholde et job. Men heldigvis er der mange løsninger, som kan hjælpe flere i job.

Læs om nydanskere og integration
Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Viden og baggrund

Arbejdsliv med et handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. På denne siden kan du bl.a. få gode råd, når en person med et handicap søger en stilling hos jer.

Læs mere

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.