Casesamling: De handicapkompenserende ordninger i praksis

Her på siden kan du se eksempler på, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan anvendes i praksis. Med denne casesamling håber vi at give dig et indtryk af, hvad der kan lade sig gøre inden for ordningens rammer og inspirere til, at redskaberne i ”Lov om kompensation til handicappede i erhverv” i højere grad bliver brugt til borgere med psykiske eller kognitive handicap.

Case: Personlig assistance til yngre mand med ADHD

En yngre mand er tidligere diagnosticeret med ADHD og er ansat som ufaglært i industrien. Han er udfordret af blandt andet tankemylder og søvnproblemer, som giver ham problemer med at passe sit job. Han har på den baggrund fået bevilget 12 timers personlig assistance per uge via de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance til mentalt retarderet kvinde

En mentalt retarderet kvinde er for nylig afklaret til fleksjob. Hun er via de handicapkompenserende ordninger blevet tildelt syv timer personlig assistance ugentlig til støtte til løbende kvalitetssikring, igangsætning og opfølgning.

Læs mere

Case: Personlig assistance til lærer med senfølger efter hjernerystelse

En mand er ansat som skolelærer og har været sygemeldt på grund af hovedtraumer, der medfører koncentrationsvanskeligheder, lys- og lydfølsomhed samt overbliksvanskeligheder. Han har fået tildelt 19 timer ugentlig i 47 uger om året til en personlig assistent via de handicapkompenserende ordninger. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til stressramt mand i 60'erne

En mand er ansat som chauffør men har på grund af arbejdsrelateret stress hukommelses- og koncentrationsbesvær, og problemer med at huske sin rute. Han har derfor fået tildelt 11 timers personlig assistance i tre måneder på sin kørselsrute via de handicapkompenserende ordninger. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand med svær ADHD

En mand er ansat i løntilskud hos en automekaniker, da han har ADHD i svær grad og behov for hjælp og struktur til at løse sine opgaver. Han har derfor fået tildelt 20 timers assistance ugentlig via de handicapkompenserende ordninger. 

Læs mere

Case: Kvinde med hukommelsesbesvær kommer i job med isbryderordningen

Nyuddannet sygeplejerske oplever på grund af posttraumatisk hjernerystelse blandt andet træthed og hukommelsesproblemer. Hun bliver ansat i et løntiskud via isbryderordningen. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand med angst og depression

En mand er godkendt til fleksjob og ansat i en produktionsvirksomhed. Manden lider af angst, depression og har flere fysiske udfordringer, der gør, at han har behov for skånehensyn. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til yngre, mentalt retarderet mand

En mand er ansat som køkkenmedhjælper i ældreplejen, han er mentalt retarderet, lider af agorafobi, social forbi og døjer med angst. Manden er tiltagende inaktiv og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen ved en ordinær ansættelse på 15 timer om ugen. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til yngre kvinde med medfødt hjerneskade

En kvinde er ansat som pædagogisk assistent 19 timer om ugen i en SFO. Hun har medfødt cerebral parese og har behov for guidning og støtte til varetagelse af opgaverne. Via de handicapkompenserende ordninger har kvinden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen af lederne i SFO'en. 

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand i 30'erne med flere sindslidelser

En mand er ansat i entreprenørbranchen og er fagligt dygtig. Han er diagnosticeret med skizotypisk sindsledelse samt ADD og stress, og han misforstår ofte anvisninger om arbejdet og kommer i konflikt med sine kollegaer. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt 12 timers personlig assistance om ugen.

Læs mere

Case: Personlig assistance til at skabe struktur for mand i 30'erne

En mand af anden etnisk herkomst er ansat som arbejdsmand i en produktionsvirksomhed. Han er udfordret i forhold til effektivitet, hastighed og kvalitetssikring af de udførte arbejdsopgaver, og han har desuden sproglige og kulturelle udfordringer. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt 11 timers personlig assistance om ugen. 

Læs mere

Ønsker du casesamlingen tilsendt som PDF?

Udfyld din bestilling her, og du hører fra os hurtigst muligt

 

SPØRG CABI

Vil du vide mere?

Kontakt Cabis konsulenter, som er klar til at svare på spørgsmål om de handicapkompenserende ordninger.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere