Medarbejderen vender tilbage

Gør, hvad du kan for at få medarbejderen godt i gang efter en sygdomsperiode og tilbage til arbejde i et ordentligt tempo. Læs om, hvad du særligt skal være opmærksom på.   

Det kan være svært at vende tilbage til arbejdet, og din medarbejder har måske brug for igen at omstille sig til en aktiv arbejdsuge. Du kan som leder hjælpe medarbejderen godt tilbage på arbejdet.

Behovet for støtte er naturligvis individuelt, og I skal i fællesskab tilrettelægge, hvordan det bedst kan ske.

Vær opmærksom på, om der er ændret noget ved medarbejderens arbejdssituation:

  • Hvordan har I klaret opgaverne, mens medarbejderen var syg?
  • Skal der ændres på jobfunktionerne?
  • Er medarbejderen usikker på noget ved opstarten?
  • Har medarbejderen behov for at starte langsomt op?
  • Er kollegerne informeret om medarbejderens sygdomsforløb og tilbagevenden?
  • Hvornår skal I følge op på, hvordan det går?
-

Den første arbejdsperiode efter sygemeldingen

Måske er det relevant for medarbejderen, at tillidsrepræsentanten eller en kollega medvirker ved en samtale om at tilrettelægge den første arbejdsperiode efter sygemeldingen.

Det kan i nogle tilfælde også være relevant at overveje en delvis raskmelding

I andre tilfælde kan der være brug for en mere omfattende støtte, hvis arbejdsevnen er nedsat efter en sygeperiode. Det kan være i form af:

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag kontakt til vores eksperter på sygefraværsområdet og få et godt råd.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Arbejd med kulturen

Som leder bør du sørge for at udvikle en kultur på arbejdspladsen, der skaber god trivsel, fremmer nærværet og sikrer, at man støtter op om hinanden.

Læs mere