Cases til inspiration

Her på siden kan du se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige.

Arbejder du med den aktive beskæftigelsesindsats i kommunen eller i et jobcenter, er der også inspiration at hente i vores cases.

Har du spørgsmål til vores cases, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8612 8855

Case

57-årige Kim Ravn skiftede spor, da skulderen stod af

I oktober 2017 sagde Kim Ravns skulder knæk to steder, da han skulle løfte en kasse på 20 kilo på sin daværende arbejdsplads WFS. Hans daværende chef opfordrede ham til gå i gang med et sporskifteforløb.

Læs mere
Case

Case om Arriva: Pension behøver ikke være en enter-eller beslutning

Det er ikke alle, der synes, at jobbet som buschauffør lyder attraktivt. Arriva Danmark har løst deres rekrutteringsudfordringer ved at fastholde de ældre medarbejdere – med stor succes og mangfoldighed som resultat. Læs med, og bliv inspireret.

Læs mere
Case

Beierholm: Kontinuerligt fokus på trivsel fastholder medarbejder

Ydre og indre pres blev startskuddet til at satse ekstraordinært på medarbejdertrivsel i revisionsfirmaet Beierholm.

Læs mere
Case

Case: Bent: Fra 12 til 20 timer på under et år

Systematisk skema, logbog og tæt dialog om arbejdsopgaverne har bragt Bents arbejdstid op trods nedsat lungefunktion. Se her, hvordan Lille Vildmose Produktionsskole har gjort.

Læs mere
Case

Ballerup: Beregninger giver rettesnor for beskæftigelsesindsatsen

Gennem investeringer på nøje udvalgte områder målretter Jobcenter Ballerup sin beskæftigelsesindsats til at få antallet af borgere på offentlig forsørgelse ned. Efter ansættelse af fem ekstra virksomhedskonsulenter kunne der, bl.a. på grund af den indsats, noteres et fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

Læs mere
Case

Borgere udvikler ressourceforløb

I Silkeborg er der etableret et tæt samarbejde mellem jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg. Et af resultaterne er en frivillig og borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer om, hvad der skal til i et ressourceforløb.

Læs mere
Case

Borgerkonsulenter i Ungeafdelingen i Halsnæs

Lad dig inspirere af de gode erfaringer fra Halsnæs Kommune, hvor én indgang og makkerskaber sikrer overblik og fleksibilitet til gavn for den unge.

Læs mere
Case

Case: Byggemarked opkvalificerer og ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Hvad gør man som virksomhed, hvis man har svært ved at finde faglært og kvalificeret personale? XL-BYG Vorupgruppen rekrutterer borgere via jobcentret og udlærer selv de bedste til deres forretning. På den måde tager de socialt ansvar.

Læs mere
Case

Case: Carlsberg Danmark inviterer igen til Briefing & Kaffe for veteraner

Overvejer du, om Briefing & Kaffe er noget for dig? Læs casen, og bliv klogere på, hvorfor Carlsberg Danmark deltog i 2019 - og deltager igen i uge 9. For dem var det en perfekt måde at møde potentielt kommende medarbejdere på. På en helt uformel måde.

Læs mere

Case: Kvinde med hukommelsesbesvær kommer i job med isbryderordningen

En kvinde er i gang med at uddannes sig som sygeplejerske, men oplever på grund af posttraumatisk hjernerystelse blandt andet træthed og hukommelsesproblemer, som gør at hun har været sygemeldt fra studiet. Via isbryderordningen er hun ansat med løntilskud i et lægehus, hvor hun kan gøre sin uddannelse færdig med de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance til at skabe struktur for mand i 30'erne

En mand af anden etnisk herkomst er ansat som arbejdsmand i en produktionsvirksomhed. Han er udfordret i forhold til effektivitet, hastighed og kvalitetssikring af de udførte arbejdsopgaver, og han har desuden sproglige og kulturelle udfordringer. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt 11 timers personlig assistance om ugen.

Læs mere

Case: Personlig assistance til lærer med senfølger efter hjernerystelse

En mand er ansat som skolelærer, og har været sygemeldt på grund af hovedtraumer, der medfører koncentrationsvanskeligheder, lys- og lydfølsomhed samt overbliksvanskeligheder. Han har fået tildelt 19 timer ugentligt i 47 uger om året til en personlig assistent via de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand i 30'erne med flere sindslidelser

En mand er ansat i entreprenørbranchen og er fagligt dygtig. Han er diagnosticeret med skizotypisk sindsledelse samt ADD og stress, og han misforstår ofte anvisninger om arbejdet og kommer i konflikt med sine kollegaer. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt 12 timers personlig assistance om ugen.

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand med angst og depression

En mand er godkendt til fleksjob og ansat i en produktionsvirksomhed. Manden lider af angst, depression og har flere fysiske udfordringer, der gør, at han har behov for skånehensyn. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen.

Læs mere

Case: Personlig assistance til mand med svær ADHD

En mand er ansat i løntilskud hos en automekaniker, da han har ADHD i svær grad og behov for hjælp og struktur til at løse sine opgaver. Han har derfor fået tildelt 20 timers ugentlig assistance via de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance il mentalt retarderet kvinde

En mentalt retarderet kvinde er for nyligt afklaret til fleksjob. Hun er via de handicapkompenserende ordninger blevet tildelt syv timer ugentlig personlig assistance til støtte til løbende kvalitetssikring, igangsætning og opfølgning.

Læs mere

Case: Personlig assistance til stressramt mand i 60'erne

En mand er ansat som chauffør men har på grund af arbejdsrelateret stress hukommelses- og koncentrationsbesvær, og problemer med at huske sin rute. Han har derfor fået tildelt 11 timers personlig assistance i tre måneder på sin kørselsrute via de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance til yngre kvinde med medfødt hjerneskade

En kvinde er ansat som pædagogisk assistent 19 timer om ugen i en SFO. Hun har medfødt cerebral parese og har behov for guidning og støtte til varetagelse af opgaverne. Via de handicapkompenserende ordninger har kvinden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen af lederne i SFO'en.

Læs mere

Case: Personlig assistance til yngre mand med ADHD

En yngre mand er tidligere diagnosticeret med ADHD og er ansat som ufaglært i industrien. Han er udfordret af blandt andet tankemylder og søvnproblemer, som giver ham problemer med at passe sit job. Han har på den baggrund fået bevilget 12 timers personlig assistance per uge via de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Case: Personlig assistance til yngre, mentalt retarderet mand

En mand er ansat som køkkenmedhjælper i ældreplejen, er mentalt retarderet, lider af agorafobi, social forbi og døjer med angst. Manden er tiltagende inaktiv og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Via de handicapkompenserende ordninger har manden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen ved en ordinær ansættelse på 15 timer om ugen.

Læs mere
Case

Ceres Centret i Horsens

Horsens Kommune har etableret ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre. I forløbet er der nøje fokus på borgernes sundhed, som ofte er en udfordring for borgere i ressourceforløb.

Læs mere
Case

CSR People Prize 2018: Dronning Louise

Gennem 18 år har den esbjerggensiske restaurant, bar og natklub arbejdet grundigt og systematisk med socialt udsatte mennesker og fremvist bemærkelsesværdige resultater.

Læs mere
Case

CSR People Prize 2018: Egon Olsen & Søn

Tømrervirksomheden Egon Olsen & Søn i Solrød Strand sætter en ære i at tage et socialt ansvar. Det viser sig bl.a. gennem et stort engagement for at tiltrække og uddanne medarbejdere til håndværksfaget.

Læs mere
Case

Logistikkompagniet

Socialt ansvar er dybt forankret i Logistikkompagniet ApS. Gennem flere år har virksomheden, der har hovedsæde i Greve, gjort det til en del af sin strategi, at man bevidst rekrutterer nye medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere
Case

CSR People Prize 2018: NCC

Entreprenørvirksomheden NCC har gennem en lang årrække fungeret som en foregangsvirksomhed for socialt ansvar og har gennem et systematisk og vedholdende arbejde vist flotte resultater.

Læs mere
Case

CSR People Prize 2018: Salling Group

Gennem mange år har Salling Group udmærket sig ved at tage et socialt ansvar på en lang række områder.

Læs mere
Case

Dominik strøg direkte fra STU og ud i et KLAPjob

20-årige Dominik afsluttede sin STU på Nyborg Ungdomsskole sommeren 2020 og er allerede afklaret til førtidspension. Nu er han begyndt i skånejob hos kulturhuset Bastionen. Og Dominik er ikke alene – alle afslutningselever på samme STU er afklaret til fremtidig forsørgelse, og det er sjældent set.

Læs mere
Case

Veteran: "Det er egentligt ikke så forfærdeligt uden for hegnet"

For Anker blev drømmen om at blive mekaniker byttet ud med Forsvaret. 40 år senere skulle han ud på det civile arbejdsmarked. Efter lang tids frustration fandt han endelig sin plads som lagerassistent i Bilka, hvor hans kompetencer fra Forsvaret nu kan komme i spil.

Læs mere
Case

Jobcenter Silkeborg får mange flere i fleksjob

Antallet af nyoprettede fleksjob steg med 86 procent på knap to år, efter at Silkeborg Kommune satte fokus på det interne, tværfaglige samarbejde i jobcentret mellem erhvervskonsulenter, fleksjobambassadører og sagsbehandlere.

Læs mere
Case

Flexfabrikken: Fleksibel arbejdskraft

Ud af virksomhedens 14 medarbejdere er 11 i fleksjob. En kommer direkte fra kontanthjælp, en anden fra dagpenge. Alle leverer de fleksibel, højt kvalificeret service til andre virksomheder.

Læs mere
Case

Hotel Legoland: Nydanske medarbejdere tilføjer ekstra ressourcer

Har man mange nydanskere ansat, har man også mange sprog og dynamik blandt medarbejderne. Det er ifølge oldfrue Ruth Holmgaard fra Hotel Legoland i Billund ressourcer, der skal udnyttes i hverdagen.

Læs mere
Case

Håndværker med varig hjerneskade efter blodprop

En mand midt i 50’erne rammes pludselig en af en blodprop i hjernen og sygemeldes fra sit arbejde. Han er håndværker og arbejder på et stort værksted med ca. 20 ansatte.

Læs mere
Case

Seniorpolitik skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære.

Læs mere
Case

Industriens Vikar Service: Udenlandske vikarer skal også integreres

Industriens Vikar Service (IVS) formidler udenlandske vikarer til danske virksomheder. Vikarerne skal helst fungere på virksomhederne fra dag ét, og den gode start kan hjælpes på vej ved opmærksomhed på nogle få punkter.

Læs mere
Case

Aarhus: Stor succes med at få borgere fra ledighedsydelse til fleksjob

Investeringen i fire ekstra jobkonsulenter og oprettelsen af en central pulje til midlertidige fleksjob har medvirket til, at flere borgere er flyttet fra ledighedsydelse til ordinært fleksjob i Aarhus.

Læs mere
Case

Slagelse: Partnerskabsaftaler knytter virksomheder til jobcenter

Siden 2007 har Slagelse Kommune satset på at lave partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det giver et tæt samarbejde og flere muligheder for begge parter.

Læs mere
Case

Ishøj Kommune: Ledelse i øjenhøjde

Rengøringsafdelingen under Ishøj Kommune gør meget ud af at dyrke fællesskabet blandt medarbejderne for at sikre den gode trivsel. Det fortæller rengøringsleder Jørn Hansen.

Læs mere
Case

Jobcenter Vejle: Stil krav til os

I Vejle vil det lokale jobcenter lempe flere svage ledige ind på jobmarkedet, og det kræver virksomheder, der vil samarbejde om at løfte opgaven. Til gengæld kan jobcentret tilbyde god hjælp til virksomhederne. Og det er tilladt at stille krav til jobcentret.

Læs mere
Case

Kobbelgården: Tillid og åben kultur er vejen frem, når fraværet skal ned

Hvis et højt sygefravær skal ned, er det nødvendigt at få det på dagsordenen, og virksomhedens sygefraværspolitik og praksis om sygefravær skal udøves på alle ledelseslag. Det er erfaringen fra bostedet Kobbelgården.

Læs mere
Case

Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan. Cabi har i projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" arbejdet som sparringspartner og evaluator.

Læs mere
Case

Case: Jobsøgende veteran: "Når jeg arbejder, glemmer jeg mine dæmoner"

For Lars var det en drengedrøm at blive soldat. Fire år i Forsvaret og to udsendelser satte dog spor, som stadig mærkes i dag. Men alligevel vil Lars gerne arbejde og give noget tilbage til samfundet.

Læs mere
Case

Lægesekretær med sklerose bliver tilkendt fastholdelsesfleksjob

En 41-årig kvindelig lægesekretær har været ansat på det samme hospital i 11 år, da hun bliver diagnosticeret med dissemineret sklerose. Hun bliver fuldtidssygemeldt i marts måned, men vender vender delvist tilbage på virksomheden i maj måned samme år.

Læs mere
Case

Hjørring: Investering på 125 mio. kr. skal få flere i job

En flerårig investering i hele Hjørring Kommunes beskæftigelsesindsats skal få flere i job. Vejen dertil går bl.a. gennem bedre tværfagligt samarbejde samt en øget virksomhedsrettet indsats, og de første erfaringer peger i den rigtige retning.

Læs mere
Case

E-mentor til ung nydansker

Læs her, hvordan e-mentoring blev brugt til ung nydansk studerende, som manglede viden og netværk i forbindelse med praktikpladssøgning.

Læs mere
Case

Frivillig mentor - angst og sociale problemer

Læs her, hvordan en frivillig mentor støttede ung mentee til at komme i uddannelse.

Læs mere
Case

Mentor til kvinde med angst

Læs her, hvordan en frivillig mentor hjalp ung kvinde med angstproblemer med at få opbygget et netværk.

Læs mere
Case

Fra misbrug til uddannelse

Læs om, hvordan jobcentermentor støttede ung kvinde med misbrugsbaggrund og ordblindhed i uddannelse.

Læs mere
Case

Med ADHD i uddannelse

Læs her, hvordan jobcentermentor støttede ung mand med komplekse udfordringer til at begynde på og fastholde uddannelse.

Læs mere
Case

Professionel mentor - angst og ADHD

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede ung mand i gang med uddannelse og fastholdt ham undervejs i forløbet.

Læs mere
Case

Professionel mentor - fra kriminalitet til job

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand med indvandrerbaggrund til at komme i arbejde.

Læs mere
Case

Fra kriminalitet til uddannelse

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand til at gå i gang med uddannelse og fastholdte ham undervejs.

Læs mere
Case

Mand undgik sygemelding

Læs her, hvordan et jobcenter brugte professionel mentor til at undgå, at en mand måtte sygemelde sig i forbindelse med familiemæssige udfordringer, som havde udløst stress-symptomer.

Læs mere
Case

Social mentor - psykisk lidelse og misbrug

Læs her, hvordan jobcentrets sociale mentor guidede ung pige til at komme i behandling og i gang med en uddannelse.

Læs mere
Case

Social mentor - psykiatrisk lidelse

Læs her, hvordan man kan bruge en social mentor i jobcentret til at få en ung mand med psykiatrisk lidelse og misbrug tilbage på uddannelsessporet.

Læs mere
Case

Mere tid til den enkelte får flere i job

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs mere
Case

Migatronic: Lavere fravær gennem klar ledelse og fokus på arbejdsmiljøet

Klare holdninger til sygefravær fra ledelsen og hurtig indgriben holder sygefraværet ned hos Migatronic.

Læs mere
Case

Odder Kommune: Forebyggelse og hurtig opfølgning fik fraværet ned

Systematisk fokus på sygefraværet og hurtig opfølgning over for syge medarbejdere har fået fraværet ned i Ældreservice i Odder Kommune.

Læs mere
Case

Opskriften på succesfulde ressourceforløb

Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Læs mere
Case

Case: Randers FC har fundet vejen frem for udfordrede unge

Hos Randers FC vil de gerne gøre noget godt for byens unge mennesker. Derfor inviterer de udvalgte skoleelever til at deltage i Talents of Tomorrow. Målet er at skaffe dem et fritidsjob, som gerne skulle bane vejen for et godt voksenliv med enten arbejde eller uddannelse.

Læs mere
Case

Ressourceværksted

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret et ressourceværksted for borgere, som skal i ressourceforløb. Det bygger på gode relationer og får borgerne til at tage ansvar for egen sag.

Læs mere
Case

Hovedstadens Rekrutteringsservice

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Læs mere
Case

Silkeborg: Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere er en gevinst kommunen

Investeringen i ekstra mandskab, it, kørsel og administration har givet Silkeborg Kommune gevinst. Flere er kommet i fleksjob eller ordinært arbejde og uddannelse, mens færre er endt på førtidspension.

Læs mere

Veterankoordinator: Snak om andet end krudt og kugler

Læs her, hvorfor arbejdet har en særlig betydning for ham, og hvorfor han mener, virksomheder altid bør være åbne over for at ansætte et menneske, der har været udsendt i Forsvarets eller Politiets tjeneste.

Læs mere
Case

Sådan gør Serviceteam Nyborg

Tydelig kommunikation om tilbud til medarbejdere over 55 år og generelt fokus på god trivsel i virksomheden. Sådan holder Serviceteam Nyborg på sine erfarne medarbejdere.

Læs mere

Case: En medarbejder på få timer kan sagtens skabe stor værdi

Efter aldrig at have været på arbejdsmarkedet har Lærke landet sit første job ved hjælp af det sociale frikort.

Læs mere
Case

Specialarbejder med nedslidning i ryggen

En specialarbejder sidst i 40’erne ansat i en større industrivirksomhed har tiltagende problemer med sin ryg efter mange år med hårdt fysisk arbejde. Han har gennem årene oparbejdet en lille nichevirksomhed i virksomheden, som er ret selvkørende.

Læs mere
Case

Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcentret i Kolding

Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs mere
Case

Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse

Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Læs mere
Case

Sønderborg Kommune: Alle ansatte skal føle sig velkomne

Uanset om man hedder Jensen og kommer fra en skranke i den tidligere nabokommune eller er en helt nyansat Fatimah, så skal medarbejderne føle sig som en del af en fælles arbejdspladskultur i Sønderborg Kommune.

Læs mere
Case

Talentspejdernes mentorprogram blev det skub, Thommas havde brug for

For Thommas blev mentorprogrammet Kandidaterne et vendepunkt. Her møder han mentoren, Mogens, som hjælper ham med at kvitte de dårlige vaner og sætte nye mål for fremtiden.

Læs mere
Case

Tæt dialog om virksomhedspraktik

I Halsnæs Kommune er der et særligt fokus på at etablere virksomhedspraktik tidligt i ressourceforløbene. Det betyder, at der er stort fokus på parallelle indsatser, hvor virksomhedspraktikken er i gang samtidig med andre aktiviteter som fx forløb med en diætist, varmtvandstræning eller et behandlingsforløb i psykiatrien.

Læs mere
Case

Case: Svær vej tilbage, men det kan lade sig gøre

Ulrik Kristensen var soldat og en del af NATO-missionen KFOR i 1999, og det var en udsendelse, som har sat sig sine spor. Vejen tilbage på arbejdsmarkedet har været lang og sej, og i dag arbejder han i fleksjob hos event-virksomheden MAI-Event.

Læs mere
Case

Understøttende tilbud

Manglende behandlingstilbud og tværfaglig koordinering gør det svært for de psykisk sårbare unge at klare job og uddannelse. Odder Kommune har et bud på en løsning.

Læs mere
Case

Case: ”Det er godt at have noget at stå op til”

For nogle veteraner er vejen til det civile arbejdsmarked lang og hård. Det var den også for Flemming Vilhelmsen, hvor en udsendelse til Kosovo har sat sine spor. Men hos Huset Venture Nordjylland har han fundet et job, hvor han trives, og hvor der er plads til ham.

Læs mere
Case

VOLA: Overskud til udvikling

En stor portion af virksomhedens 200 medarbejdere er ordblinde, men det forhindrer ikke VOLA i at kompetenceudvikle dem. Det handler om sikre kvalificeret arbejdskraft og medarbejdere med VOLA-kompetencer.

Læs mere
Case

West Pharmaceuticals: Data og systematik knækkede kurve

Med et datasystem ved hånden, der automatisk varsler om medarbejderes korte, hyppige fravær, har lederne hos West Pharmeceuticals fået teknisk hjælp til hurtigt at kunne gribe ind.

Læs mere