Case: Jobcentermentor - med ADHD og Tourette i uddannelse

Læs her, hvordan jobcentermentor støttede ung mand med komplekse udfordringer til at begynde på og fastholde uddannelse.

Baggrund

Mentee var en ung mand i starten af 20’erne, som modtog kontanthjælp på grund af arbejdsløshed. Han havde tidligere haft et misbrug, havde ADHD-diagnose og Tourettes syndrom. Hans skolebaggrund var mangelfuld, og han havde svært ved at skrive og læse.

Mentee fik tilknyttet en mentor fra jobcentret, som skulle støtte ham til at komme i gang med uddannelse og fastholde ham i uddannelsesforløbet.

Mentorforløb

Mentorforløbet startede ud meget intensivt, da det tog tid for mentee at udvikle og fastholde tillid til mentor og ”systemet” som medspiller. Han havde hidtil oplevet, at ”systemet” var hans modspiller. Endvidere havde han brug for støtte til at opbygge så meget selvværd, at han turde gå i gang med en uddannelse.

I forbindelse med uddannelsesstart bestod forløbet af at:

 • vække ham om morgen
 • følge op på hans medicinering
 • løse konflikter i forhold til skole og medstuderende
 • samarbejde med uddannelsesinstitutionen
 • samarbejde med moderen.

Mentor og mentee havde kontakt dagligt enten telefonisk eller fysisk.

Økonomi

I gennemsnit brugte mentor to timer om ugen i 40 uger.

Resultat

Efter 40 uger var mentee i gang med en uddannelse, men han havde endnu ikke kunnet aflægge prøve og havde fortsat behov for støtte.

Herunder kan du læse mere om mentor, forløb og progression:

Hvem var mentor?

Mentor var fastansat i jobcentret som mentor for unge, der skulle have støtte til at komme i gang med og holde fast i uddannelse. Hun var en kvinde sidst i 50’erne med socialfaglig baggrund og erfaring, og hun havde tidligere arbejdet som uddannelsesvejleder og psykiatrivejleder.

Mål med mentordningen

Målet med mentorordningen var at støtte mentee til at: 

 • komme i gang med uddannelse
 • holde fast i uddannelse
 • undgå misbrug
 • tage sin medicin regelmæssigt.
Forløbet

Mentee skulle have støtte til:

 • at opbygge tillid til uddannelsesinstitutionens kontaktlærer
 • relationerne til medstuderende og til moderen fx konfliktløsning
 • personlig adfærd og konsekvenser i forhold til uddannelsen.
Progression

Efter fire måneders forholdsvis positiv udvikling måtte målene justeres, da mentee på grund af sygdom/fravær ikke kunne aflægge prøve sammen med resten af klassen.

Dette medførte en større indsats for at fastholde ham og genopbygge selvværd og tillid til uddannelsesinstitutionen. Han havde fortsat behov for støtte til at:

 • holde fast i uddannelsen
 • få anerkendelse og opleve de små succeser.
Læring

Mentorforløbet har krævet følgende af mentor:

 • Høj grad af personlig og faglig involvering
 • At mentee havde mulighed for at tage kontakt
 • Tid til akut indsats, når mentee havde brug for det.