Case: Jobcentermentor - fra misbrug til uddannelse

Baggrund

Mentee var en ung kvinde først i 20’erne, som havde modtaget kontanthjælp siden hun blev 18 år, på grund af arbejdsløshed og misbrug. Hun havde nu været uden misbrug i et år.

Hun var ordblind og manglede netværk, da hun var tilflytter. Hun havde levet sammen med en aktiv misbruger, men havde afbrudt forholdet. Hun havde støtte i sit familienetværk.

Om mentor

Mentor var fastansat i jobcentret og har udover en socialfaglig baggrund også en systemisk efteruddannelse. 

Mentorforløb

I mentorforløbet arbejdede de med uddannelsesparathed og stabilitet. Indledningsvis skulle de skabe tillid i mentor-menteeforholdet, og mentee var meget åben overfor relationen. Der var fokus på, hvordan mentee kunne bruge sit familienetværk, men også på at få opbygget et lokalt socialt netværk.

I forbindelse med uddannelsesstart vækkede mentor hende om morgenen via mobiltelefon, havde jævnlig kontakt til mentee og fulgte op på uddannelsesinstitutionen.

Mentor hjalp med ansøgning om sps-støtte (it-rygsæk), var på en del hjemmebesøg og deltog som bisidder ved møder og samtaler.

Økonomi

I gennemsnit har mentor brugt to timer om ugen i 40 uger.

Resultat

Mentee startede på uddannelse. Hun mødte stabilt med hjælp fra morgenvækning, men havde stadig behov for ”sikkerhedslinen”.