Case: E-mentor til ung nydansker

Læs her, hvordan e-mentoring blev brugt til ung nydansk studerende, som manglede viden og netværk i forbindelse med praktikpladssøgning.

Baggrund

Mentee er en ung nydansk kvinde på 21 år med arabisk baggrund. Hun har taget HG grundforløb, kontor, og søgt elevplads uden held i halvandet år. Mentee har været på kontanthjælp i en periode og gik så i gang med HF enkeltfag, som skulle kvalificere hende til at søge ind på en anden uddannelse.

Det lykkedes hende ikke at bestå alle fag, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hendes mundtlige dansk er fint, men det skriftlige har hun sværere ved.

Hun har ikke haft nogen, der kunne give hende feedback på hendes ansøgninger, og som hun kan sparre med i forhold til, hvad hun skal stille op med to ufærdige uddannelser. Hun kender ikke nogen, der har været til jobsamtale, så i hendes netværk er der ikke hjælp at hente.

Mentorforløb

Mentee melder sig til en mentorordning for unge nydanskere og bliver matchet med en mentor. Mentorforholdet skal foregå via e-mail, da mentor og mentee ikke bor i samme by. De mødes personligt en enkelt gang.

Mentee ønsker at få hjælp til at blive afklaret i forhold til de to uafsluttede uddannelser.

Økonomi

24 timer over et år. Mentor er frivillig og ulønnet. Koordinatoren i projektet er lønnet.

Resultat

  • Efter sparring fra mentor beslutter mentee sig til at give kontoruddannelsen en ekstra chance, og de får lavet en ny ansøgning.
  • Mentee bliver kaldt til samtale, og mentor giver sparring og gode råd til samtalen.
  • Mentee får elevpladsen.
  • De fortsatte kontakten i starten af læretiden.

Herunder kan du læse mere om mentor, forløb og progression:

Hvem er mentor?

Mentor er en 40-årig kvinde med akademisk baggrund, som er frivillig mentor.

Mål med mentorrelationen

Mentee har brug for sparring i forhold til: 

  • hvordan hun kan blive færdig med en af sine uafsluttede uddannelser
  • ansøgning, som hun har sendt rigtig mange af uden at komme til samtale.
Indsatsforløb

Mentee får sparring i forhold til uddannelse og hjælp til at søge elevplads. Det er et e-mentoring forløb, så mentorrelationen foregår via e-mail eller telefon. Mentor og mentee er i kontakt i gennemsnit to timer pr. måned (nogle måneder flere, andre ingen). Der har kun været et enkelt personligt møde, fordi mentor og mentee ikke bor i samme by.

Progression

Mentor læser ansøgninger, giver feedback og forstår godt, hvorfor mentee ikke er kommet til samtale, da ansøgningen ikke er god nok.

Mentees problem er, at hun ikke har haft nogen at spørge til råds, så ingen har givet feedback på hendes ansøgning før. Fx vidste hun ikke, at man ikke skulle fremhæve det, man ikke kan, men det man kan.

Sproget i ansøgningen faldt også ved siden af. Hun kender ingen, der har været til en jobsamtale, udover hos McDonald’s.

Mentee får lavet en god ansøgning og kommer til samtale anden gang, hun søger efter at have fået en mentor.

Mentee læser om jobsamtaler på nettet, sætter sig ind i spørgsmål, der stilles ved en jobsamtale, og hun øver sig sammen med mentor.

Læring

Mentee havde søgt elevplads i halvandet år uden held, men så snart hun havde fået lavet en god ansøgning, kom hun til samtale. Samtalen blev trænet, og hun fik elevplads.

Mentee får også mulighed for at spørge mentor til råds efter starten på elevpladsen.
For nogle unge nydanske kvinder kan det være svært at mødes personligt med mentor, og her kan e-mentoring være en god løsning.

Mange nydanske unge har ikke mulighed for at få hjælp og sparring til at skrive ansøgninger mv. fra familie og venner, da disse måske enten ikke selv har haft job i Danmark eller ikke har erfaring med, hvordan en skriftlig ansøgning skrives i Danmark.