Case: Personlig assistance til stressramt mand i 60'erne

En mand er ansat som chauffør, men har på grund af arbejdsrelateret stress hukommelses- og koncentrationsbesvær og problemer med at huske sin rute. Han har derfor fået tildelt 11 timers personlig assistance i tre måneder på sin kørselsrute via de handicapkompenserende ordninger. 

En mand i starten af 60’erne har for få år siden været sygemeldt i en længere periode grundet arbejdsrelateret stress. Dengang arbejdede han som chauffør med et ugentligt timeantal på 70-80 timer. Efter raskmelding har han haft flere forskellige arbejdsforhold, men det er tydeligt for arbejdsgiverne, at han har massive udfordringer, og han opsiges ret hurtigt.

Manden har efterfølgende været ansat som afløser i en transportvirksomhed i en ferieperiode, men melder sig ledig på ny derefter. Den pågældende arbejdsgiver vil imidlertid gerne ansætte borgeren på sigt, men oplyser, at der er udfordringer ved at skulle fastansætte ham. Borgeren er på dette tidspunkt på A-dagpenge.

Identifikation af den kognitive funktionsnedsættelse:

Der er ikke indhentet nye lægelige akter. Man har brugt de lægelige akter i forbindelse med sygedagpenge-sagen for år tilbage, og skånehensyn samt funktionsnedsættelsen er beskrevet fyldestgørende i de akter. Det er det samme billede, der fortsat gør sig gældende. Dette er bekræftet i de efterfølgende ansættelsesforhold.

Vurdering af sagen:

Sagen er gået direkte til handicapnøglepersonen fra virksomheden. Arbejdsgiveren oplever, at borgeren har hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær. Han er dertil let stressbar. Han har svært ved at huske sin rute, og han har svært ved at håndtere ændringer i ruten, som nærmest sker hver dag. Arbejdsgiveren har derfor brugt ½-1 time hver dag til support.

Borgeren har brug for støtte til at kunne finde ud af sin rute og til at håndtere, hvis der sker ændringer undervejs på ruten.

Afgørelsen:

Der er først givet 11 timers personlig assistance til en 20 timers ansættelse. Der var tale om 1:1 støtte, hvor de atypisk var to på borgerens rute, hvor man normalt kun er en.

Der er brug for støtte til struktur og sparring. Det blev aftalt, at de tog sagen op igen efter tre måneder, for der at kunne vurdere, om borgeren har brug for samme mængde støtte.

Efter de tre måneder, var han tryg ved sin rute. Derfor kunne han selv køre den. Nu er der behov for daglig intro til dagens opgaver og løbende håndholdt indsats i pressede situationer.

Borgeren var først i ordinær ansættelse 20 timer om ugen med mulighed for øgning i tid. Han modtog supplerende dagpenge. Nu er han på 37 timer med seks timers personlig assistence om ugen.

Fakta om de handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger er gode redskaber, når borgere med kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser skal i job. Det kan dog være svært at få øje på den konkrete funktionsnedsættelse, når det drejer sig om de mere usynlige handicap. Og det kræver ofte særligt kreative løsninger, når de skal kompenseres i det konkrete job.

Det handler også om, at du som jobcentermedarbejder er nysgerrig på, hvad borgerens konkrete barriere er  - den kan nemlig godt være kognitiv, selv om der også er en fysisk udfordring.

Endelig er det afgørende altid først at undersøge, om der er mulighed for at kompensere for funktionsnedsættelsen, inden andre redskaber i beskæftigelseslovgivningen tages i brug.

-
-

Cabi har indsamlet eksempler fra 12 jobcentre, som har været en del af projektet: "Flere med kognitive handicap i job". Her finder du 11 cases med forskellige og helt konkrete eksempler på, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan fungere i praksis.

Hent casesamlingen som PDF

Har du spørgsmål til projektet?

Tag fat i Carsten Lunden

Portrætbillede Carsten Lunden
Viden og baggrund

Flere i job med kompenserende ordninger

Handicapkompenserende ordninger er effektive værktøjer til at få flere med handicap i job. Men ordningerne kan bruges mere og bedre over for mennesker med kognitive funktionsnedsættelse. Få tips, konkrete værktøjer og cases her.

Mere om kompenserende ordninger