Case: Frivillig mentor til ung kvinde med angst

Læs her, hvordan en frivillig mentor hjalp ung kvinde med angstproblemer med at få opbygget et netværk.

Baggrund

Mentee er en ung kvinde på 21 år. Hun er sygemeldt med angst og depression og er på sygedagpenge. Mentee tør ikke gå ud. Hun bor sammen med sin kæreste, som er ledig. Mentee er overvægtig og mangler netværk.

Mentorforløb

Mentor og mentee mødes hver 3. uge, hvor de går ture og får snakket. Herudover mødes de til arrangementer i den mentorforening, de er en del af. De snakker sammen i telefonen om aftenen og om morgenen sms’er de.

Økonomi

 • Mentorrelationen varede halvandet år.
 • Mentoren er frivillig og ulønnet.
 • Mentorforeningen betaler for aktiviteter.
 • Udgifter for jobcentret er forbundet til den ansatte mentorkoordinators løn.

Resultat

Mentee får et netværk gennem mentorforeningen, kommer på højskole og dyrker motion betalt af foreningen. Efter udredning godkendes hun til fleksjob og får fast arbejde i en butik.

Herunder kan du læse mere om mentor, forløb og progression:

Hvem er mentor?

Frivillig mentor, kvinde ansat indenfor sundhedsvæsenet.

Mål med mentorordning

Mentor skal hjælpe mentee til at:

 • komme ud blandt mennesker og skabe sig et netværk
 • blive afklaret i forhold til job og uddannelse.
Forløb

Mentor mødes med mentee hver 3. uge, hvor de går ture sammen med deres hunde. Herudover snakker de sammen i telefon om aftenen og sms’er om morgenen.

Sammen deltager de i arrangementer i mentorforeningen to-tre gange om måneden, det kan være fællesspisning, banko eller andet.

Progression

Mentee:

 • finder sammen med mentor frem til en metode, så mentee får mere mod på at komme ud 
 • begynder at gå i motionscenter og bliver aktiv i mentorforeningen, hvor hun får et netværk
 • kommer i afklarende virksomhedspraktik i tre butikker
 • bliver udredt af psykiater, og mentor deltager i nogle af samtalerne hos psykiater og sagsbehandler
 • godkendes til fleksjob pga. angst. 

Mentorforløbet er et supplement til den øvrige indsats i jobcentret.  

Læring

Mentee fik en person at gå ud og gøre ting sammen med, som samtidig kunne støtte hende. Det betød, at hun fik netværk og begyndte at deltage i forskellige aktiviteter.

Case

Fra kriminalitet til uddannelse

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand til at gå i gang med uddannelse og fastholdte ham undervejs.

Læs case
Case

Frivillig mentor - angst og sociale problemer

Læs her, hvordan en frivillig mentor støttede ung mentee til at komme i uddannelse.

Læs case
Case

Professionel mentor - angst og ADHD

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede ung mand i gang med uddannelse og fastholdt ham undervejs i forløbet.

Læs case