Bent: Fra 12 til 20 timer på under et år

Systematisk skema, logbog og tæt dialog om arbejdsopgaverne har bragt Bents arbejdstid op trods nedsat lungefunktion. Se her, hvordan Lille Vildmose Produktionsskole har gjort.

På knap et år har Bent været i stand til at øge sin ugentlige arbejdstid fra 12 til 20 timer. Det er bl.a. sket ved at føre et systematisk skema, hvor Bent og hans arbejdsgiver har registreret, hver gang timetallet blev øget og hvilke arbejdsopgaver, der blev lagt på.

Bent er ansat i fleksjob på Lille Vildmose Produktionsskole i den nordjyske by Kongerslev, og i begyndelsen af ansættelsen førte Bent desuden en logbog, hvor han bl.a. skrev ned, hvilke opgaver der var hårde, og hvornår han havde brug for at holde pause. Bent har nedsat lungefunktion, som bl.a. betyder, at han ikke må overanstrenge sig. Undervejs har Bent og arbejdsgiveren desuden haft en række uformelle samtaler, hvor de er blevet enige om, hvordan det er gået, og hvilke opgaver der kunne lægges på.

Skema, logbog, den løbende dialog og ugentlige teammøder har tilsammen været med til at sikre, at Bent gradvist kunne øge sin arbejdstid fra 12 til 20 på under et år.

Logbogen og skemaet har været gode styringsværktøjer til at se, hvilke arbejdsopgaver der gav Bent energi og arbejdsglæde, og hvilke opgaver der var svære at udføre.

Arbejdsopgaver og skånehensyn

Bent er i begyndelsen af 50'erne og er uddannet socialpædagog. På grund af lungesygdommen KOL har Bent nedsat lungefunktion, som betyder, at han har brug for følgende skånehensyn:

  • At han kan holde pause efter behov.
  • At han ikke overanstrenger sig.
  • At han kan komme ud i den friske luft.

Bent er ansat i produktionsskolens botræningsværksted, hvor han varetager alle de opgaver, som knytter sig til værkstedet: botræning, støtte og sparring til de unge, observationer, indberetninger til kommunen m.v. Inden ansættelse var Bent i otte ugers virksomhedspraktik for at sikre, at der var et godt match mellem ham og produktionsskolen og for at afdække, hvilke skånehensyn der var behov for.

I forbindelse med praktikken blev der udarbejdet en arbejdsbeskrivelse, hvor den ugentlige arbejdstid blev sat til 12 timer, og jobcentret understregede, at Bent skulle udnytte sin arbejdsevne bedst muligt uden at skade sit helbred. Derfor havde alle parter fra starten fokus på, at timetallet kunne øges og tilpasses. Virksomheden og særlige forhold Lille Vildmose Produktionsskole har til formål at ruste unge mellem 16 og 25 år til at kunne klare et job eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skolen har 28 medarbejdere, hvor fem er ansat i fleksjob. Medarbejderne på fleksjob indgår på helt normale vilkår i skolens opgaver. En del af de ordinært ansatte medarbejdere er desuden ansat på deltid, så produktionsskolen har bred erfaring i at have medarbejdere, som ikke arbejder fuld tid, eller som har diverse skånehensyn.