Beierholm: Kontinuerligt fokus på trivsel fastholder medarbejder

Ydre og indre pres blev startskuddet til at satse ekstraordinært på medarbejdertrivsel i revisionsfirmaet Beierholm.

Efter flere år med kundevækst og fremgang oplevede Beierholm i 2007 en presset medarbejderskare, præget af overarbejde, stress og dalende trivsel.

Samtidig blev virksomheden for alvor opmærksom på vigtigheden af fastholdelse af deres medarbejdere, som begyndte at modtage rekrutteringshenvendelser fra særligt IT- og byggebranchen med tilbud om chefstillinger, høje lønninger og personalegoder. 

Rettidig omhu

En større potentiel medarbejderflugt skabte således et konkret behov for at tænke i jobglæde og trivsel på ny for at kunne fastholde medarbejdere, kunder og markedsposition.

I 2008 satte ledelsen turbo på en lang række aktiviteter, der både internt og eksternt skulle brande Beierholm som en attraktiv virksomhed for både medarbejdere og kunder.

Beierholm startede på en spændende rejse, som er fortsat lige siden. Derfor kan de også se tilbage på adskillige nationale og internationale anerkendelser for deres mod og indsats. Beierholm har på ingen måde tænkt sig at fravige denne kurs. 

Topledelsens interesse og bevågenhed er krumtappen

Beierholm ejes af 94 partnere, som alle bakker op i ord og handling, hvilket sikrer et vedvarende fokus på medarbejdertrivsel.

Topledelsen vil ganske enkelt ikke acceptere mistrivsel.

Deres partnerskabsmodel er med til at kvalitetssikre et blivende fokus og bevågenhed i forhold til den strategiske og praktiske tilgang. Virksomhedens værdier er ikke blevet ændret gennem årene, men man har arbejdet på at finjustere dem og synliggøre dem for ledere og medarbejdere. 

Beierholm er lykkedes med at synliggøre og fastholde DNA’et

"Fra 2008 til i dag er der kommet både nye partnere og nye medarbejdere i virksomheden, men vores stærke forankring af værdierne fra de ledende partnere til  medarbejderniveau sikrer, at alle oplever, at vi er seriøse i forhold til  forebyggelse og fastholdelse, siger Kenneth Jensen, adm. direktør i Beierholm. 

Det er således tale om en fælles og selvforstærkende bevidsthed om de etiske  forpligtigelser, som sikrer profilen, værdierne og kulturen.

Øje for samarbejdet med kunder og medarbejdere på den lange bane

Medarbejderne er Beierholms vigtigste råvare, så deres arbejdsglæde er alfa og omega. Medarbejderne bliver vist tillid under ansvar. De skal føle, at de er betydningsfulde. Troværdighed og loyalitet er vigtige faktorer i såvel medarbejder- som kundeforhold.  

Der er tale om en indbyrdes afhængighed. En sund balance kan danne grundlag for mangeårige medarbejder-  og kunderelationer. Denne tilgang har gennem de sidste mange år medvirket til, at Beierholm har fastholdt medarbejdere og markedsposition. 

En stærk position kommer ikke af sig selv

Beierholm er meget bevidst om, at medarbejdertrivsel ikke en er størrelse, der kommer af sig selv. Det er vigtigt at have et kontinuerligt blik på udviklingen og tilstanden. Derfor afvikler de helt bevidst trivselsmålinger i 2. kvartal, som på revisionsområdet er en meget travl periode.

Topledelsen kræver en høj grad af gennemsigtighed omkring resultaterne i deres undersøgelser, og ledelsen tager action med seriøse løsningsorienterede drøftelser og handling, hvis en afdeling eller medarbejder oplever mistrivsel.

Beierholm fastholder fokus, fordi det giver værdi

De årlige trivselsmålinger er redskab og omdrejningspunkt for en vedvarende proces og fokus. Medarbejdere ved, at der tages hånd om mistrivsel, og derfor er de en medvirkende faktor til at fastholde fokus.

Nærhed og menneskelighed er en  stærk værdi i Beierholms kunderelationer, men også mellem kolleger og ledere. Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder.

"Tilfredse medarbejdere har også en tendens til at levere bedre ydelser," siger Kenneth Jensen. Den gode indsats lønner sig, og det viser sig også, når Beierholm søger nye medarbejdere og trainees.

HR og employer branding går hånd i hånd i praksis

Beierholms vækst var ikke mulig, hvis ikke ledelsen og lokale ildsjæle på alle  kontorer i samspil med HR og marketing havde arbejdet tæt sammen i hele  processen.

At det er lykkedes skyldes, at alle i partnerforsamlingen bakker op bag aktiviteterne, både strategisk og i hverdagen. Revisorer er af natur meget  strukturerede, og denne tilgang kommer dem til gode, når det gælder opfølgning og implementering af forebyggende aktiviteter samt fastholdelsesindsatser.

FAKTA OM BEIERHOLM

Beierholm er en af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder med 28 kontorer og 1049 ansatte.

Kundeforhold er baseret på, at betjening og samarbejde altid er forankret hos en partner og et fast team af revisorer og medarbejdere, som kender virksomheden. 

Anerkendt siden 2010  

Beierholm er siden 2010 blevet anerkendt for indsatsen for at sikre trivsel og medarbejdertilfredshed.

Great Place to Work Institute har således siden 2010 kåret Beierholm som en af Danmarks bedste arbejdspladser med mere end 500 ansatte.

Beierholm praler ikke med placeringerne i Great Place to Work, da fokus er på indholdet og troværdigheden i dagligdagen. Anerkendelserne indgår som en naturlig del af virksomhedens fortælling.  Konkret har Beierholm opnået følgende placeringer:

  • Europas 4. bedste arbejdsplads i 2017
  • Danmarks bedste arbejdsplads: Nr. 1 i 2016, nr. 2 i 2015, nr. 1 i 2014, nr. 2 i 2013 og nr. 5 i 2012
  • I 2011 fik Beierholm Ruban d’Honneur-prisen ved den prestigefyldte European Business Awards i kategorien Employer of the Year 2011 og blev af Great Place to Work kåret som nr. 8 (blandt danske virksomheder).
  • I 2011 blev Beierholm af Great Place to Work Institute kåret som Europas 12. bedste arbejdsplads.
  • I 2010 blev Beierholm vinder af specialprisen Livslang læring og kåret som 7. bedste danske arbejdsplads af Great Place to Work.
  • I 2010 vandt Beierholm tillige Socialministeriets Balancepris.

Fakta om Great Place to Work

Hvert år kårer Great Place to Work Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser bygger på vores definition af en god arbejdsplads som et sted, hvor medarbejderne har tillid til ledelsen, er stolte af deres arbejde og føler fællesskab med deres kolleger. 

Til at afdække graden af tillid, stolthed og fællesskab gennemføres en medarbejderundersøgelse blandt alle - eller et repræsentativt udvalg af – medarbejdere på de deltagende arbejdspladser.

Derudover udfylder arbejdspladserne en såkaldt Kulturprofil, som dels kortlægger en række faktuelle data om arbejdspladsen, dels indeholder en række åbne spørgsmål, som giver Great Place to Work indblik i kulturen på arbejdspladsen.

Alle arbejdspladser med minimum 20 medarbejdere har mulighed for at deltage i undersøgelsen. På verdensplan deltager flere end 6.000 arbejdspladser i nationale Best Workplaces undersøgelser.

LÆS MERE OM BEIERHOLM