Case: Personlig assistance til yngre kvinde med medfødt hjerneskade

En kvinde er ansat som pædagogisk assistent 19 timer om ugen i en SFO. Hun har medfødt cerebral parese og har behov for guidning og støtte til varetagelse af opgaverne. Via de handicapkompenserende ordninger har kvinden fået tilkendt fem timers personlig assistance om ugen af lederne i SFO'en. 

En kvinde i starten af 20’erne har medfødt cerebral parese. Hun har også været ramt af hjernebetændelse.

Som led i sin uddannelse har hun været ansat i en SFO som pædagogisk assistent 14 timer ugentligt, og er umiddelbart efter gennemført uddannelse ansat samme sted 19 timer ugentligt.

Arbejdsgiveren er glad for hendes indsats. Hun er fantastisk med børnene og er 100% i varetagelsen af opgaverne, men har behov for megen støtte og guidning i forskellige situationer og høj grad af forudsigelighed. Hun har også haft brug for støtte under uddannelsen.

Kvinden tager derfor sammen med sin mor kontakt til jobcentret, da de selv er i tvivl, om hun kommer til at kunne blive selvforsørgende. Derefter tages der også kontakt til arbejdsgiver, da hun i sin ansættelse har svært ved at honorere kravene.

Arbejdsgiveren tager også fat i jobcentret, på grund af dårlig trivsel og sygemelding. Jobkonsulenten, der var på sagen, tog fat i handicapnøglepersonen.

Identifikation af den kognitive funktionsnedsættelse:

Lægelige akter peger begge på: Cerebral parese, organisk betinget skade med følgende nedsatte kognitive funktioner.

Vurdering af sagen:

Jobkonsulent, sagsbehandler og handicapnøgleperson vendte sagen sammen. Der var et personligt møde på arbejdspladsen forud for bevilling. Der observeres fuld overensstemmelse mellem de lægelige akter og de skånehensyn, der observeres på arbejdspladsen.

Der er et stort behov for personlig assistance, da kvinden har let nedsat begavelse, nedsat arbejdstempo, overbliksvanskeligheder, ordmobiliseringsvanskeligheder, hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og udtrætningstilbøjelighed. Det ses fx ved, at hun har svært ved at huske, hvilke forældre der hører til hvilket barn og beskeder, der gives til hende ifm. med aflevering og afhentning af børn.

Afgørelsen:

Kvinden tildeles personlig assistance fem timer om ugen fra lederne i SFO’en i ifm. en ordinær ansættelse på 19 timer/ugentligt.

Her får kvinden helt konkret hjælp til at:

  • Få en god start på arbejdsdagen
  • Gennemgå arbejdsskema for dagen, konkret forberedelse på dagens opgaver
  • Gennemgå fx ændringer, vigtige opmærksomhedspunkter, konkrete arbejdsopgaver, der skal laves og informeres om
  • Modtage skriftlige beskeder og støtte til at huske dem
  • Forberede, så godt man kan, på mulige forudsete situationer, der kan opstå
  • Guide/støtte hende i, hvor hun skal være i SFO'en, fx hvis der er mere brug for hende inden for eller uden for
  • Hjælpe hende til at huske at holde små pauser, hvor hun trækker sig væk
  • Afsætte tid til at snakke/forklare/drøfte forskellige situationer med hende
  • Til møder: Guide hende i forhold til at holde sig til dagsorden/rammer for mødet
  • Klare instrukser/gentagelse af instrukser.

Fakta om de handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger er gode redskaber, når borgere med kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser skal i job. Det kan dog være svært at få øje på den konkrete funktionsnedsættelse, når det drejer sig om de mere usynlige handicap. Og det kræver ofte særligt kreative løsninger, når de skal kompenseres i det konkrete job.

Det handler også om, at du som jobcentermedarbejder er nysgerrig på, hvad borgerens konkrete barriere er  - den kan nemlig godt være kognitiv, selv om der også er en fysisk udfordring.

Endelig er det afgørende altid først at undersøge, om der er mulighed for at kompensere for funktionsnedsættelsen, inden andre redskaber i beskæftigelseslovgivningen tages i brug.

-
-

Cabi har indsamlet eksempler fra 12 jobcentre, som har været en del af projektet: "Flere med kognitive handicap i job". Her finder du 11 cases med forskellige og helt konkrete eksempler på, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan fungere i praksis.

Hent casesamlingen som PDF

Har du spørgsmål til projektet?

Tag fat i Carsten Lunden

Portrætbillede Carsten Lunden
Viden og baggrund

Flere i job med kompenserende ordninger

Handicapkompenserende ordninger er effektive værktøjer til at få flere med handicap i job. Men ordningerne kan bruges mere og bedre over for mennesker med kognitive funktionsnedsættelse. Få tips, konkrete værktøjer og cases her.

Mere om kompenserende ordninger