Case: Hotel Legoland: Nydanske medarbejdere tilføjer ekstra ressourcer

Har man mange nydanskere ansat, har man også mange sprog og dynamik blandt medarbejderne. Det er ifølge oldfrue Ruth Holmgaard fra Hotel Legoland i Billund ressourcer, der skal udnyttes i hverdagen.

I højsæsonen beskæftiger Ruth Holmgaard op mod 70 medarbejdere inden for sit ansvarsområde, hvoraf ca. halvdelen typisk er nydanskere.
De mange sprog, der dermed er repræsenteret på Hotel Legoland, giver hotellet muligheder, som det ellers ikke ville have:

”Vi benytter den sprogskat, der ligger blandt medarbejderne, til at hjælpe hinanden i hverdagen. Fx kan en medarbejder fra Polen eller Afghanistan mange gange tale med eller tolke for russiske gæster,” forklarer Ruth Holmgaard.

De lærer landet og sproget at kende hen ad vejen

Ruth Holmgaard er overbevist om, at de nydanske medarbejdere nok skal komme efter det danske. Men så længe, de ikke mestrer sproget helt, kan det komme på tale at inddrage en tolk:

”Hvis jeg skal forklare noget, der er ud over det sædvanlige, eller hvis jeg skal have en mere alvorlig samtale, bruger jeg nogle gange en medarbejder, der er god til dansk, som tolk. Men selvfølgelig kun hvis den involverede medarbejder er indforstået med det,” fortæller Ruth Holmgaard.

Det er desuden hendes klare indtryk, at de nydanske medarbejdere er interesserede i at lære om danske forhold og regler bl.a. om fx pensionsordning, udbetaling af feriepenge og kørselsfradrag.

Nydanske medarbejdere rekrutteres anderledes

Selv om Ruth Holmgaards erfaringer med nydanske medarbejdere er gode, kan der opstå misforståelser. Sker der, er det vigtigt at reagere med åbenhed, mener hun:

”Nogle gange er mine nydanske medarbejdere vant til, at tingene bliver gjort på en anden måde. Opstår der en misforståelse, tager jeg den straks åbent op og lærer af det til næste gang”, siger Ruth Holmgaard.

Også rekrutteringen af nydanskere har været lærerig: Da Hotel Legoland ligger klods op ad en forlystelsespark og en lufthavn, er der rift om arbejdskraften i højsæsonen.

Hotellet indrykker derfor løbende stillingsopslag, men de lokker sjældent nydanskere til.

Nydanske medarbejdere får hotellet derimod typisk ved, at allerede ansatte nydanskere anbefaler venner eller naboer.

Langt fra tv-avisen

Ruth Holmgaard mener, at det er en fordel at have flere forskellige nationaliteter på sin arbejdsplads. Det giver en god dynamik blandt medarbejderne, selvom det kan kræve lidt arbejde og ekstra opmærksomhed indimellem, mener hun og opfordrer til at droppe betænkelighederne:

”Man hører jo så meget i tv-avisen. Men ved at have nydanskere blandt medarbejderne, får du det ligesom tættere ind på kroppen og opdager fordelene ved at have flere forskellige nationaliteter i medarbejderstaben,” slutter Ruth Holmgaard.

Hotel Legoland ligger ved Legoland i Billund, har 176 værelser og konference- og mødefaciliteter med plads til op til 300 personer.
Der er 108 fuldtidsansatte på Hotel Legoland, cirka ¼ er nydanskere.

Kontakt Ruth Holmgaard pr. mail: ruth.holmgaard@legoland.dk eller på telefon: 7533 1244.