Case: Migatronic: Lavere fravær gennem klar ledelse og fokus på arbejdsmiljøet

Klare holdninger til sygefravær fra ledelsen og hurtig indgriben holder sygefraværet ned hos Migatronic.

Klar tale

Topledelsen hos Migatronic i Fjerritslev har klare og tydelige holdninger til det korte sygefravær i virksomheden.

Fra ledelsen og HR-afdelingens side er der stor opmærksomhed på fraværsmønstret, og man tøver ikke med at kalde medarbejderne til samtale, hvis der er tegn på kort, gentaget fravær.

Virksomhedens holdning til og håndtering af sygefraværet er skrevet ind i personalepolitikken. Alene dét, at der er meldt klart ud, er med til at holde det korte, gentagne sygefravær nede, vurderer produktionsleder Anne Marie Pedersen.

Tiltag på arbejdsmiljøfronten

Migatronic prioriterer også arbejdsmiljø højt. Det har bl.a. resulteret i en beredskabsplan mod stress, gennemgang af arbejdsstillinger, og hver dag har medarbejderne en pause, som de kan bruge til at gå en tur eller til pausegymnastik med en fitnessinstruktør.

I år er der desuden sat ekstra fokus på den gode trivsel i virksomheden, og der er fx lavet en trivselsundersøgelse af en ekstern rådgiver.

”Vi bruger de mindste lejligheder til at fejre succeser, og det styrker fællesskabsfølelsen, når man bliver påskønnet,” siger Anne Marie Pedersen.

Migatronic har desuden et nært samarbejde med det lokale jobcenters fastholdelsesteam, som tilkaldes, når virksomheden ser, at en medarbejder risikerer at blive langtidssygemeldt.

Migatronics redskaber mod korttidsfravær:

  • Tydelig ledelse og holdninger
  • Fokus på trivsel og arbejdsmiljø
  • Samarbejde med jobcentret.

Fakta om Migatronic

  • Migatronic udvikler og producerer svejsemaskiner og svejseløsninger til virksomheder i hele verden.
  • Virksomheden er grundlagt i 1970, har hovedsæde i Fjerritslev og datterselskaber i ti lande.
  • I Danmark har virksomheden ca. 300 medarbejdere.