Kobbelgården: Tillid og åben kultur er vejen frem, når fraværet skal ned

Hvis et højt sygefravær skal ned, er det nødvendigt at få det på dagsordenen, og virksomhedens sygefraværspolitik og praksis om sygefravær skal udøves på alle ledelseslag. Det er erfaringen fra bostedet Kobbelgården.

Tillid og åben kultur

Det skal være muligt at tale om det, der er svært. Det er ifølge Holger Torp, centerleder for bostedet Kobbelgården i Fredericia den vigtigste ingrediens, når et højt sygefravær skal ned.

Fra ledelsens side skal man ifølge Holger Torp vise interesse for sine medarbejdere i dagligdagen for at etablere en tillidsfuld relation. Netop tilliden er fundamental, når man holder opfølgningssamtaler med syge medarbejdere.

Han insisterer på, at medarbejderne altid skal til samtale, hvis de har været sygemeldt i tre perioder. Også selvom medarbejderne ikke mener, at det er nødvendigt.

Værdier og retningslinjer skal frem

Holger Torp er desuden meget optaget af, at også mellemlederne i organisationen har det nødvendige fokus på sygefraværet.

”Jeg er meget opmærksom på, at der skal være løbende opfølgning på fraværet, og det er en dialog, jeg har med mellemlederne. Og når der kommer nye ledere eller medarbejdere til organisationen, gør jeg mig meget umage med at få fortalt, hvilke værdier og retningslinjer vi har. Det er vigtigt, at alle kender dem og kan agere trygt inden for dem,” siger Holger Torp.

Virksomhedens fremmødestatistik er desuden altid tilgængelig på en opslagstavle. Det skal signalere åbenhed, og er med til at alle medarbejdere har opmærksomhed på området.

Kobbelgårdens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er med i de processer og beslutninger, der træffes om sygefraværsindsatsen, og det er ifølge Holger Torp med til at give medarbejderne tryghed.

Kobbelgårdens redskaber mod korttidsfravær:

  • Tillidsfuld relation mellem ledere og medarbejdere
  • Synlig fremmødestatistik
  • Klare værdier og retningslinjer for håndtering af fravær
  • Synlig ledelse og opfølgning på fravær fra alle ledere.

Fakta om Kobbelgården

  • Kobbelgården er et bosted for udviklingshæmmede under Fredericia Kommune.
  • Centeret består af fire bosteder: Kobbelgården 1, Kobbelgården 3, Ullerupdalvej 90 – 96 & Hippecampus.
  • Medarbejderne består af bl.a. pædagoger, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.