Case: Sådan gør Serviceteam Nyborg

Tydelig kommunikation om tilbud til medarbejdere over 55 år og generelt fokus på god trivsel i virksomheden. Sådan holder Serviceteam Nyborg på sine erfarne medarbejdere.

- Medarbejderne skal vide, at det er muligt at ændre på arbejdsvilkårene, og når lederen taler om seniorpolitik til MUS-samtalen, er det ikke for at slippe af med dem, som er gamle i gårde. Det er tværtimod for at holde med dem.

Serviceteam Nyborg

Sådan er tankegangen hos Serviceteam Nyborg, der står for rengøringen i kommunens institutioner. De har ca. 80 ansatte, og har sammen med SOSU Nord og Fugato A/S været en del af projektet ”Et helt arbejdsliv”, som Cabi har ledet.

Her har de tre virksomheder afprøvet metoder og værktøjer til at fastholde erfarne medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Er man senior eller ej?

Serviceteam Nyborg har i forvejen rettet fokus på god trivsel og forebyggelse, og tiltagene over for de erfarne medarbejdere blev derfor tænkt ind i virksomhedens generelle trivselspolitik. Men der var også udfordringer undervejs. For hvornår er man senior?

”Det er lidt svært at finde ud af, hvornår man skal tale om seniorpolitik, fordi de erfarne medarbejdere, som ikke føler sig gamle eller slidte, har svært ved at forholde sig til det,” siger Jytte Hansen, rengøringsleder i Serviceteam Nyborg.

Hos Serviceteam Nyborg valgte ledelsen, at MUS-samtalerne var en god anledning, hvor medarbejdere over 50 år blev gjort opmærksomme på, at kommunen har en seniorpolitik. Og for medarbejdere over 55 år blev der holdt deciderede seniorsamtaler med fokus på muligheder for at tilpasse arbejdstid og –funktioner.

Forebyggelse er vejen til at holde på medarbejderne

I seniorsamtalerne har der desuden været fokus på, at erfarne medarbejdere stadig er ønskede på arbejdspladsen og fortsat har mulighed for fagligt at udvikle sig.

Hos Serviceteam Nyborg bruger man jobrotation, når medarbejderne er på uddannelse. Uddannelse styrker medarbejderne i at udføre opgaverne korrekt, og derudover investerer virksomheden i ergonomisk rigtigt værktøj.

Derudover har ledelsen også et konstant blik for, om medarbejderne udfører deres opgaver hensigtsmæssigt. Altsammen tiltag som skal forebygge, at medarbejderne bliver nedslidte.

72 år er ingen alder

Serviceteam Nyborg har bl.a. haft en medarbejder, som først stoppede, da hun var 72 år, og det er intet problem at tilbyde medarbejdere, som er oppe i årene ansættelse på nedsat arbejdstid.

- Der er slet ingen tvivl om, at medarbejderne kan mærke, at vi som ledelse holder af dem, når vi holder et øje på, om de gør det rigtigt, så de undgår at blive slidte.

Jytte Hansen, rengøringsleder i Serviceteam Nyborg.

”Og så opfordrer vi til, at det skal være sjovt på jobbet. Det er en udfordring at gøre noget i samlet flok, når vi er fordelt på mange forskellige adresser, men så kan man gøre noget i det små. Det kan være en post-it med en sød besked fra en kollega. Det er også med til, at man bliver i jobbet,” slutter Jytte Hansen.

Vil I også arbejde med at fastholde jeres seniorer? Så kontakt os og få sparring på de udfordringer, I sidder med.