Case: Professionel mentor - angst og ADHD

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede ung mand i gang med uddannelse og fastholdt ham undervejs i forløbet.

Baggrund

Mentee var en mand først i 20'erne, som havde en række afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Han havde ikke noget netværk, da han havde svært ved at indgå i sociale relationer. Hans økonomi var usikker.

Han havde haft et alkoholmisbrug og havde i den forbindelse mistet sit kørekort. Han var diagnosticeret med ADHD og medicineret på den baggrund. Da jobcentret matchede ham med en professionel mentor, var han i behandling hos en psykiater for bl.a. angstanfald.

På trods af sine udfordringer var mentee meget indstillet på at få en uddannelse og ”et ordentlig liv”, men han havde erkendt, at han havde brug for støtte for at gennemføre det.

Mentorforløb

I mentorforløbet arbejdede de bl.a. med at:

 • planlægge uddannelsesstart
 • organisere praktiske forhold, som kunne være angstfremkaldende fx transport til og fra skole
 • indgå hensigtsmæssigt i sociale relationer
 • strukturere arbejdsindsats på skolen og holde fast i planen 
 • balancere et ambitionsniveau, mentee kunne leve med
 • præsentere sig selv og søge læreplads
 • fastholde lærepladsen og bearbejde uhensigtsmæssighed.

Økonomi

Mentorforløbet har indtil videre varet 15,5 måned, hvor mentor har brugt gennemsnitligt 3,5 time om ugen.

Resultat

Mentee har:

 • gennemført første skoleperiode
 • fået en uddannelseskontrakt 
 • fastholdt lærepladsen
 • stabiliseret sin økonomi
 • generhvervet sit kørekort
 • fået styr på sin boligsituation.

Han kan stadig kontakte mentor, hvis der opstår problemer.

Herunder kan du læse mere om mentor, forløb og progression:

Hvem var mentor?

Mentor var en moden mand med både en pædagogisk uddannelse og en NPL Kommunikationsuddannelse. Dertil har han erfaringer fra både undervisningssektoren, all-round, privat erhverv, afklaringsforløb og, de senere år, som mentor for borgere med multible problemstillinger.

Mål med mentorordningen

Målet med mentorordningen var, at mentor skulle støtte mentee i at få startet op på en uddannelse, fastholde ham og støtte ham i at søge og opnå en læreplads.

Forløbet

Mentee var fra begyndelsen af samarbejdet meget åben om sine personlige problemstillinger.

Han kom hurtigt i gang med en uddannelse, men havde massivt brug for mentorstøtte fx til at tackle transport til og fra uddannelsen, som kunne udløse angst.

Ligeledes skulle mentee og mentor sideløbende arbejde med, hvordan mentee kunne indgå i uddannelsen på en god måde. Han oplevede ofte irritation eller vrede i sit forhold til andre.

Mentor måtte arbejde med denne kritiske indstilling til omverdenen, og hvilke muligheder han havde for at etablere nye måder til at forstå disse situationer på. Mentee viste selv stor vilje til at ændre adfærd og lære at kommunikere mere hensigtsmæssigt.

Progression

Mentor og mentee arbejdede med:

 • mentees adfærd og tackling af sin nye hverdag
 • udfordringer, som uddannelsen hen ad vejen bød på
 • struktur og fx opgaveskrivning - fagligt klarede han sig godt
 • en vedvarende indsats i hverdagen
 • coaching tæt op til eksamen, som han endte med at bestå.

Efterfølgende gjaldt det om at finde en læreplads. Mentor hjalp mentee med metoder til at søge, men mentee klarede selv at finde sin læreplads og få en uddannelseskontrakt.