Støtteordninger

Der findes flere forskellige støtteordninger, som kan tages i brug i arbejdet med unge. Beskæftigelseslovgivningens ordninger skal have et beskæftigelsesfremmende sigte, mens andre ordninger i Serviceloven kan anvendes med et livsforbedrende sigte.

Støtteordninger gennem Serviceloven er fx støttekontaktpersonsordningen. Vær opmærksom på, at personkredsen er langt snævrere i Serviceloven, da der i alle tilfælde skal være tale om personer med en betydelig (og i nogle tilfælde også varig) nedsat funktionsevne.

  • Mentorordningen har snitflader til både Serviceloven og Kompensationsloven, som begge kan være relevante for særlige grupper af unge.
  • SPS (Special Pædagogisk Støtte) skal sikre, at unge med en funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige vilkår med andre. Støtten kan bestå af it-rygsæk, støttetimer, praktisk hjælp eller særligt udstyr. SPS søges på uddannelsesstedet.

Ordningerne kan kombineres

I nogle tilfælde kan samme person fx både have et behov for generel personlig hjælp og et behov for mentorstøtte til et beskæftigelsesfremmende formål.

Ordningerne vil derfor i nogle tilfælde kunne kombineres, og det kan også være den samme støtteperson, der varetager både den ene og den anden funktion i forhold til borgeren.

Brug for sparring omkring støtteordninger?

Kontakt vores konsulenter og få gode råd. Det er gratis. 

Lovstof

Mentorstøtte - lovstof

Kommunerne kan give tilbud om mentorstøtte til alle beskæftigelseslovens målgrupper med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.

Læs lovstoffet
Lovstof

Mentorstøtte - snitflader

Mentorordningen kan anvendes i kombination med andre støttemuligheder.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere