UNGE OG TRIVSEL

Dialognøglen

Dialognøglen er et godt værktøj til at sikre, du som leder kommer omkring de mest relevante emner i samtalen med den unge medarbejder. Værktøjet kan bruges til at skabe en løbende forventningsafstemning mellem unge medarbejdere og ledere med fokus på trivsel og tilknytning til arbejdspladsen.

Unge medarbejdere kan tøve med at tage initiativ til at bede deres leder om en samtale om deres trivsel. Det kan være, fordi de finder det udfordrende eller de er bange for at forstyrre. 

Som leder bidrager du til at skabe et positivt arbejdsmiljø ved at tage initiativ til regelmæssige trivselsdialoger. Her kan du med fordel bruge dialognøglen som et værktøj til at forventningsafstemme og kigge fremad. 

 

Gratis download af dialognøglen

Dialognøglen hjælper dig i din lederrolle med at starte dialogen og støtter dig i at være undersøgende og professionelt nysgerrig på din unge medarbejders oplevelse af, hvad der er vigtigst at tale om i forhold til trivsel. 

Hent dialognøglen

-

Guide til dialognøglen

Dialognøglen kan bruges både til samtalen med nyansatte og mere erfarne unge medarbejdere.  Brug værktøjet til jeres løbende forventningsafstemning og fokus på trivsel, som er med til at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. 

Trin for trin

1. Planlæg et møde

Aftal en tid og et sted for et møde, hvor både du som leder og den unge medarbejder deltager. 

2. Introducér dialognøglen

Print en kopi af dialognøglen både til dig selv og medarbejderen. 

Præsentér formålet med dialognøglen med dine egne ord. 

Forklar, at målet er at åbne en ærlig dialog om trivslen på arbejdspladsen. 

3. Valg af vigtige ord

Bed medarbejderen om at markere de tre ord i dialognøglen, som er vigtigst for medarbejderen i forhold til trivsel. 

Samtidig skal du selv vælge de tre ord, som er vigtigst for dig at tale med din medarbejder om. 

4. Drøft de valgte ord

Placer begge kopier af dialognøglen foran jer. 

Begynd med at tale om de ord, I hver især har valgt. 

Vær nysgerrig på ordenes betydning

Det er vigtigt, at du sætter ord på, at øvelsen ikke kan "vindes". 

For eksempel kan I komme ud for, at I vælger de samme ord, men gennem dialogen erfarer, at I forstår ordene forskelligt. 

Det kan også være, at I vælger forskellige ord, men gennem dialogen erfarer, at I mener det samme. 

Stil spørgsmål som: 

  1. Du har valgt ordet "anerkendelse". Hvad forstår du ved anerkendelse?
  2. Hvorfor er netop anerkendelse vigtigt for dig? 
  3. Hvornår er anerkendelse særligt vigtigt for dig?
  4. Hvad gør det ved dig, når du ikke får anerkendelse?
  5. Hvilke handlinger skal jeg gøre, for at du oplever "anderkendelse"?
5. Omsæt dialogen til handling

Aftal, hvilke handlinger der evt. skal til for at styrke trivslen.

De aftalte handlinger bliver jeres aftale, som I kan følge op på. 

6. Planlæg opfølgning

Aftal en dato for et nyt møde, hvor I kan drøfte, hvordan det går med de aftalte handlinger. 

Brug gerne dialognøglen igen til jeres løbende forventningsafstemning. 

Dialognøglen er en god øvelse både til startsamtalen og de opfølgende. Man kommer forbi de gensidige forventninger.

Personalechef i dagligvareforretning

Redskabet er udviklet i samarbejde med virksomheder og en fokusgruppe af unge medarbejdere. Det bygger på og er inspireret af den dialognøgle, Aleris PP har udviklet i et projekt om psykologisk onboarding støttet af VellivForeningen.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til dialognøglen?

Så kontakt Anette for sparring. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |