Kriminalitetstruede unge

Unge med en kriminel løbebane og en plettet straffeattest får ofte meget svært ved senere at få et almindeligt arbejde. Få inspiration til, hvordan du aktivt kan tage del i at hjælpe en ung ud af en kriminel glidebane.

Det er muligt at sætte ind på forskellige tidspunkter i den unges kriminelle glidebane for her at sætte en stopper for en yderligere, uheldig udvikling:

  • Ved sigtelse, tiltale og dom: her er det vigtigt med en koordinerende kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem forskellige instanser og kan medvirke til, at den unge fx fastholdes i uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.
    Download rapporten "Aldrig mere fængsel" fra High:Five
    Her finder du flere anbefalinger til en arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge med en kortidsdom
  • Ved løsladelse: efter afsonet dom, skal en række forhold være på plads, så den unge ikke igen overlades til gamle eller nye kriminelle netværk.
    Få nyttig viden om og værktøjer til at skabe gode løsladelser på Kriminalforsorgens hjemmeside

Mere viden om kriminalitetstruede unge

Få mere viden om og hjælp til at etablere job og uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet hos High:Five


Har du spørgsmål til unge-området?

Så kontakt ekspert på området, Jesper Pedersen

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge