Tag hånd om dine medarbejdere

Pas godt på dine medarbejdere, så de kan blive på arbejdsmarkedet, indtil de når pensionsalderen.

Nedenfor kan du læse mere om initiativer til omskoling og kompetenceudvikling, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere med nedsat arbejdsevne til følge – herunder fleksjob, rotationsordninger, kompetenceudvikling og arbejdstilpasning ved sygdom.

Viden og baggrund

Fasthold medarbejdere

Samfundsansvar er også at passe på de ansatte, man har. Om forebyggelse af fravær og fastholdelse af syge medarbejdere.

Læs mere
Viden og baggrund

Opkvalificering

I de kommende år vil mange arbejdspladser blive forandret af robotter, automatisering og kunstig intelligens. Det stiller nye krav til medarbejderne – en udfordring, som ikke mindst ufaglærte og kortuddannede medarbejdere og dem, der lige nu er på kanten af arbejdsmarkedet, kommer til at mærke.

Læs mere
Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere
Viden og baggrund

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere
Viden og baggrund

HR, ledelse og personale

Der findes ikke nogen holdbar snuptagsløsning, som giver lavt sygefravær og god trivsel. Det kræver en strategisk tilgang og langsigtede investeringer.

Dyk ned i temaet
Viden og baggrund

Rekruttér med samfundsansvar

Behov for arbejdskraft? Rekrutter en ledig, som har brug for at få en chance. Få hjælp til at komme i gang.

Læs mere om rekruttering med samfundsansvar
Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her

Seneste nyheder

Cabi modtager bevilling fra SSA-reserven

SSA-bevilling til videnshuset Cabi baner vejen for, at flere udsatte ledige kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Mange velfærdsuddannelser udfordres i disse år af faldende søgning, så sommerjobs inden for velfærdsområdet kan sagtens vise sig at være en værdifuld rekrutteringskanal, mener Cabis ungeekspert.

Kommunale sommerjobs for unge kan skabe øget interesse for velfærdsområdet

I Sverige og Norge arbejder et stort antal unge under 18 år i kommunale sommerjobs inden for velfærdsområdet. Ifølge seniorkonsulent i Cabi Jesper Rahbæk Pedersen kan den model sagtens tjene til inspiration for danske kommuner og skabe øget søgning til landets velfærdsuddannelser.

Virksomheden skal afsætte den nødvendige tid til at gå med fritidsjobberen de første dage, han eller hun er på jobbet, siger 15-årige Andreas.

Enkelt råd fra fritidsjobber: ”Husk at sige goddag på første arbejdsdag”

Fire gange om ugen stempler fritidsjobberen Andreas ind hos virksomheden Grimme i Rødkærsbro. I denne artikel fortæller han, hvad virksomheden gjorde for at tage godt imod ham.