Projekt: Opgang2 - Kreative unge i job eller uddannelse

Cabi har ydet løbende sparring til Opgang2 Projekt U-spor XL på, hvordan virksomheder inden for den kreative og kulturelle branche kan bidrage til, at sårbare, kreative unge kommer i job og uddannelse.

Projektperiode: 2016-2020

Opgang2 har 30 års erfaring som alternativ læringsarena, hvor sårbare unge (primært aktivitetsparate) øger robusthed og selvværd gennem arbejde med drama, musik og billedkunst. I overgangen fra Opgang2 til ’den virkelige verden’ er det svært at fastholde og udvikle personlige og faglige sejre i nye arenaer. Dette skaber stress og angst, og for mange unge fortsætter i en aktivitetsspiral uden perspektiv; en almen problemstilling.

Samarbejde med kreative og kulturelle virksomheder

Opgang2 har i projektet etableret samarbejdsrelationer til kreative/kulturelle virksomheder. Målet har været, at de vil åbne arbejdspladsen for ungemålgruppen og samtidig bruge ressourcer på – sammen med Opgang2 – at skabe intelligente match mellem de unges kreative kompetencer og konkrete opgaver.

Der er opstillet to kriterier for virksomhederne:

  • Det skal være organiserede arbejdspladser.
  • De unges kreativitet skal bidrage til at løse reelle opgaver i virksomheden.

Projekt Opgang2 U-spor XL er udviklet af Opgang2 i samarbejde med unge fra målgruppen, lokale virksomheder og institutioner, jobcenter Aarhus og Cabi. Læs mere om Opgang2’s ungdomsspor og om projektet

Projektet er støttet af Bikubenfonden

-

Cabis rolle som evaluator

Cabi har fulgt Opgang2's samarbejde med virksomheder og jobcenter frem til udgangen af 2020 gennem deltagelse i projektmøder med unge, virksomheder, Jobcenter Aarhus og Opgang2 samt ved virksomhedsbesøg, interview med unge og fokusgrupper med virksomheder.

På den baggrund har Cabi givet sparring på projektets udvikling. I efteråret 2020 medvirker Cabi til evalueringen af projektet med henblik på forankring og viderefølelse, og har efterfølgende forestået formidling i samarbejde med Opgang2 og Bikubenfonden.

CeFU har bl.a. interviewet unge fra Opgang2. På baggrund heraf har de udarbejdet publikationen ”Når kunst gør en forskel” 

Om samarbejdet med Cabi

Lise Ørskov, udviklingschef i Opgang2, fortæller om samarbejdet med Cabi og Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi, som evaluator og sparringspartner:

- Jeg er en konkret aktør, der handler og fordyber mig i detaljer i arbejdet med de unge. Det er vores opgave at finde løsninger. Som evaluator tænker Jesper i konceptualisering og metode. Han søger, ser og gentager struktur samt prøver at formalisere det. Evalueringen hæver vores bevidsthedsniveau om, hvad der virker i vores ungeindsats.

Lise Ørskov, udviklingschef i Opgang2

Jesper Pedersen har som Cabis evaluator fulgt de unges vej mod job og uddannelse i Projekt opgang2 XL. 

Erfaringerne fra projektet har bidraget til udarbejdelse af Cabis anbefalinger til ungeindsatser i 2019. I 2021 er erfaringerne blevet formidlet til andre kommuners arbejde med psykisk sårbare unge.

Kontakt Jesper Pedersen

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter