Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Cabi er godkendt af Arbejdstilsynet til at yde autoriseret arbejdsmiljørådgivning på området psykosocialt arbejdsmiljø. Det betyder fx, at du kan bruge os som ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed, hvis din virksomhed har modtaget et rådgivningspåbud på det psykosociale område. Vi kan også hjælpe jer, hvis I ønsker at søge midler gennem Arbejdsmiljøpuljen til at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge mental nedslidning.

Autoriseret rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Cabi tilbyder professionel rådgivning og sparring til virksomheder og organisationer, der gerne vil udvikle og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Vi er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive om arbejdsmiljø inden for det psykosociale område.

Det betyder, at vi kan hjælpe virksomheder, der har fået påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø.

Vi kan også hjælpe jer, hvis I ønsker at arbejde forebyggende mod psykisk nedslidning på arbejdspladsen.

Kontakt os, og hør hvad vi kan hjælpe med

-

Har I fået et påbud?

Hvis man som virksomhed eller organisation overtræder arbejdsmiljøreglerne, risikerer man at modtage et påbud fra Arbejdstilsynet. I tilfælde af, at man modtager et rådgivningspåbud, er det obligatorisk, at man tager kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Vi kan hjælpe jer

Cabis autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe jer gennem hele processen. Vi hjælper jer med at løse de problematiske arbejdsmiljøforhold og sikrer, at tiltagene og løsningerne lever op til påbuddets krav.

Vi rådgiver om, hvordan I bedst kan forebygge, at tilsvarende problemer opstår igen. Og guider jer igennem afrapporteringen og kommunikationen med Arbejdstilsynet.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer

Ønsker I at søge arbejdsmiljøpuljen?

Planlægger I en indsats til at undgå psykisk nedslidning på arbejdspladsen? Du kan få dækket 80 % af omkostningerne, hvis du søger midler fra Arbejdsmiljøpuljen.

Puljen kan søges af både offentlige (maks. 50 ansatte) og private virksomheder (maks. 100 ansatte), og det er et krav at benytte en autoriseret rådgiver som Cabi.

Først-til-mølle

Puljen er pt. lukket, og det er ikke datosat, hvornår den åbner igen. Puljemidlerne fordeles efter først til mølle-princippet, og derfor kan der være store fordele i at være klar til at søge, når der igen kan sendes ansøgninger. Cabi kan hjælpe med at forme netop det projekt, der vil have størst effekt på trivslen på jeres arbejdsplads. Kontakt os i dag, og hør om mulighederne.

Læs mere om Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside 


Eksempler på opgaver, Cabi kan hjælpe jer med at løse

 • Forebyggelse og håndtering af stress
  For eksempel i forbindelse med organisationsændringer og nye opgaver/opgavebyrder. Vi har værktøjerne til at sikre, I får tager de rigtige dialoger på de mest optimale tidspunkter. 
 • Udfordringer i samarbejdet
  Manglede forventningsafstemninger, utilstrækkelig kommunikation og uklare roller er eksempler på ting, der kan gøre samarbejde vanskeligt. Vi kan hjælpe jer med at sætte fokus på de temaer, der udfordrer samarbejdet, og sammen finde effektfulde løsninger. 
 • Håndtering af konflikter
  Vi kan hjælpe med at håndtere de konflikter, der uvægerligt opstår på en arbejdsplads, og give jer de rigtige værktøjer til dialog, når samarbejdet er gået i hårdknude.

Hvorfor bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

Der er mange gevinster ved at arbejde aktivt for at sikre en god kvalitet i arbejdsmiljøet.

Og man behøver selvsagt ikke have fået et rådgivningspåbud for at høste fordelene ved at bruge os som rådgivere.

Cabi har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder og organisationer med at styrke trivslen, højne arbejdsglæden og sænke sygefraværet.

Se vores tilbud inden for sygefravær og trivsel

""

Hvad er psykosocialt arbejdsmiljø?

Psykosocialt arbejdsmiljø handler om forhold på arbejdspladsen, som påvirker hvordan ledere og medarbejdere trives i deres daglige arbejdsliv.

Forholdene kan deles op i følgende temaer:

 • Krav i arbejdet
 • Arbejdets indhold og organisering
 • Samarbejde og relationer
 • Konflikter.

Fælles for forholdene er, at de kan påvirkes og forbedres.

Hvorfor skal man arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet? 

Det er vigtigt at lave en forebyggende indsats mod mistrivsel på arbejdspladsen, fordi: 

 • det mindsker risikoen for arbejdsrelaterede sygemeldinger
 • det danner afsættet for en sund og tryg ramme om arbejdet
 • det kan være afgørende for, om man kan fastholde sine medarbejdere. 

Hvis du arbejder forebyggende er du på forkant, hvis Arbejdstilsynet melder sin ankomst.

Cabi har den rette viden og de mest effektive værktøjer til at designe en forebyggelsesindsats, som giver resultater i netop din virksomhed. 


Har du spørgsmål, eller ønsker du at benytte os som autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

Kontakt Cabis rådgivere inden for psykisk arbejdsmiljø: Ane, Birgitte, Lotte eller Marlene