Sådan taler du med psykisk sårbare unge

På denne side finder du gode råd til samtaleforløb med psykisk sårbare unge. Erfaringerne stammer primært fra Projekt ”tættere på job og uddannelse” i Region Syddanmark, som Cabi har evalueret fra 2018-2021. Der er både tale om erfaringer med individuelle og gruppebaserede samtaleforløb. 

Værktøjskasse til fagpersoner, der arbejder med psykisk sårbare unge

PsykInfo har udarbejdet en side med værktøjer til dig, der arbejder indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Find værktøjerne her

EN AF OS, der er organiseret under Sundhedsstyrelsen, har udarbejdet værktøjet Dialogkort til jobcentre.

Find værktøjet her 

Vitaliseringsmodel som samtaleskabelon i Fredericia

Fredericia Kommune anvender vitaliseringsmodellen i et valgfag for elever i 10. klasse og i samtaleforløb med unge ledige fra jobcentret. Modellen sætter fokus på de unges psykologiske grundbehov og de relationer og miljøer, der giver psykologisk ilt til – og dermed vitaliserer – disse. Den indeholder en relationsskabende strategi for mødet, og lægger op til, at de unge giver deres egen livsfortælling. Det giver vejlederen indsigt i og viden om de unges liv og udfordringer, og hvad der fungerer godt.

Modellen er et godt udgangspunkt for at formulere nogle træningsmål, som de unge kan overskue, indfri og dermed få oplevelsen af succes igennem. Undervejs følges der op på træningsmålene:
Hvor er vi nu, hvor vil vi gerne hen, og hvordan kommer vi videre? Anvendelse af modellen har medvirket til, at flere af de unge har fået større selvindsigt og mod på at foretage de ændringer, der skal til for at få en hverdag til at fungere og dermed komme tættere på uddannelse og job.

Læs om, hvordan Fredericia Kommune har gennemført kursus- og samtaleforløb for elever i 10. klasse samt unge ledige, og hvordan de anvender vitaliseringsmodellen.

Hent evalueringsbilag

Download

Læs om vitaliseringsmodellen her 

Se UU-vejlederen Thomas’ fortælling om, hvordan en samtaleskabelon og træningsmål er brugbare redskaber i både individuelle forløb og gruppeforløb med psykisk sårbare unge.

Se Thomas’ fortælling her

Projektevaluering

af projektet "Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge"

Cabi har løbende evalueret og givet sparring til projektledelsen og styregruppe.

Projektet har udviklet og afprøvet metoder til at bringe unge i alderen 15-29 år i Esbjerg og Fredericia kommuner, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som følge af psykisk sårbarhed, tættere på uddannelses-/arbejdsmarkedet.

Projektet er finansieret af Region Syddanmark.

Læs evalueringen af metodeprojektet

Download

-

Jespers rolle som dynamisk evaluator og sparringspartner har været god. Fx hans deltagelse i styregruppen, hvor han har fungeret som en kritisk ven og nogle gange som mediator i situationer, hvor noget gik i hver sin retning. Det har givet god effekt, at han har bragt viden ind fra andre projekter.

Ulla Lindgren, Centerleder, Psykinfo, Region Syddanmark, om Cabi som evaluator
Viden og baggrund

Dialog med unge psykisk udfordrede medarbejdere

En del af de unge, som lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer. Her kan du finde tips til, hvordan du som leder skaber en god dialog.

Læs mere om den gode dialog

Har du spørgsmål eller brug for sparring?

Så kontakt Jesper