Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

Landsforeningen Talentspejderne har med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond udviklet talentprogrammet ”Kandidaterne” for udsatte unge i alderen 17-29 år, der ikke er kommet i uddannelse eller job. Cabi har evalueret programmet.

Læs evalueringen 

I evalueringen beskriver Cabi, hvad der virker, og hvad der skal til, hvis flere udsatte unge skal profitere af en erhvervsmentor. 

Download evaluering

-

Hvad siger evalueringen om frivillige mentorordninger?

Frivillige mentorordninger er kendt for at kunne noget andet, fordi de frivillige møder de unge med et andet udgangspunkt og en åbenhed for, hvordan de unges udfordringer kan takles, uafhængig af en bestemt lovgivning, som skal administreres.

 • Det er lettere for de unge at åbne op omkring deres udfordringer, når de sidder over for en frivillig.
 • Flere unge har udviklet sig fra at være indadvendte og opgivende, til at kunne begå sig på en arbejdsplads eller en uddannelse.

Frivillige mentorordninger kan ikke altid stå alene. Der skal være et tættere samarbejde mellem en kommunal kontaktperson og en mentor, som kan, og har tid til mere end blot at gennemføre samtaler. Dvs. en mere helhedsorienteret indsats. Det kan fx handle om

 • transportlogistik
 • angstproblematikker
 • personlighedsforstyrrelser
 • hjemløshed
 • dårlig økonomi
 • manglende netværk
 • skæve døgnrytmer
 • misbrug
 • og mistet tillid til systemet/samfundet.

Evalueringen anbefaler bl.a.:

 • Lav klare aftaler om målgruppe, antal og rollefordeling
 • Følg op på de unges udvikling og del succesen parterne imellem
 • Hold fast i konceptet – det fungerer for nogle unge!
 • Hvis en større gruppe af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal kunne profitere af programmet, er det nødvendigt at udvikle et koncept med et tættere samarbejde mellem mentor og den kommunale kontaktperson. Der skal desuden afsættes mere tid til at lave de rigtige match.

Om Talentspejderne

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter.

Læs om Talentspejderne

Thommas har fulgt programmet, læs hans historie

For Thommas, 25 år, blev mentorprogrammet et vendepunkt. Han møder mentoren Mogens, som hjælper ham med at kvitte de dårlige vaner, gå ned i vægt og sætte nye mål. I dag er Thommas igang med at uddanne sig til maskinsnedker. 

Læs casen

-

Interesseret i at høre mere?

Så tag kontakt til Jesper Pedersen

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter