Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

I 2016 fik Landsforeningen Talentspejderne midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Den A.P. Møllerske Støttefond til – i perioden 2016-2019 at udvikle talentprogrammet ”Kandidaterne” for unge i alderen 17-29 år, der endnu ikke er kommet i uddannelse eller job. 

Projektperiode: 2016-2019

I samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter er udviklet et forløb, der hjælper de unge med at finde deres evner og talenter. Herefter støttes de unge til at finde en uddannelse eller et job, der passer til dem.

Alle talentspejdere er medarbejdere på socialt ansvarlige virksomheder, som giver deres medarbejdere lov til at bruge 45 min. hver uge på at lave frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Medarbejderne forpligter sig til at bruge tilsvarende af deres fritid.

 

På billedet ses den unge sammen med talentspejderen. 

Den unge mødes med sin talentspejder ca. en gang om ugen. Sammen gennemgår de nu talentprogrammet, som består af et guidet forløb på 24 møder. Møderne holdes på talentspejderens arbejdsplads.

Målgruppen er ”aktivitetsparate” unge under 30 år, der har fuldført folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, unge med sociale problemer og personlige udfordringer. Fælles for målgruppen er, at der er stor risiko for, at de ikke kommer i gang med eller ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

I samarbejde med de deltagende kommuner (Jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning) er der udviklet et visiteringssystem, så unge fra målgruppen bliver visiteret til forløb.

Cabi er evaluator på projektet. Formålet er at evaluere Talentspejdernes arbejde, herunder

  • vurdere samspillet mellem talentspejdere og unge
  • vurdere samarbejdet med kommuner og virksomheder
  • vurdere målgruppens udbytte af indsatsen (de unges vej mod job og uddannelse)
  • vurdere sammenhængen mellem aktiviteter og effekt
  • komme med anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere om talentspejderne her på talentspejderne.dk/kandidaterne

Interesseret i at høre mere?

Så tag kontakt til Jesper Pedersen

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter