Sammenhængende indsats

En sammenhængende indsats fra jobcenter og kommune er med til at fastholde den unges motivation. Færre kontaktpersoner kan sikre større tillid i dialogen med den unge. 

Mange unge med komplekse problemer har kontakt til flere forskellige dele af kommunen og kan også være i gang med flere forskellige indsatser.

En mere koncentreret viden kan medvirke til større fokus og udvikling. Den primære sagsbehandler i det tværfaglige samarbejde skal understøtte og koordinere indsatserne for at sikre uddannelses- og jobfokus på tværs.

Mange unge har flere forskellige udfordringer. Det kan dreje sig om psykisk sårbarhed, misbrug, sociale problemer eller lavt selvværd. Derfor er der brug for, at indsatsen er sammenhængende og har kontinuitet. Og det stiller krav til bl.a. koordinering, videndeling og gensidig forståelse.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi

For at kommune og jobcentre kan sikre en sammenhængende indsats er det væsentligt at arbejde med organiseringen med en fast kontaktperson og et tværfagligt samarbejde. Der skal være fokus på overgange til og fra indsatser, job, praktik og uddannelse samt inddragelse af samarbejdspartnere og brug af ordninger som fx mentor 

Samarbejdspartnere i indsatsen for den unge kan være:

  • Uddannelsesvejledningen
  • Jobcentret
  • Familieafdelingen
  • Psykiatri og handicap
  • Stof- og alkoholbehandling
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Virksomheder
  • Sundhedsvæsenet.

Læs mere om det tværfaglige samarbejde


Bliv inspireret af de gode eksempler herunder

Case

Mere tid til den enkelte får flere i job

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs case
Case

Understøttende tilbud

Manglende behandlingstilbud og tværfaglig koordinering gør det svært for de psykisk sårbare unge at klare job og uddannelse. Odder Kommune har et bud på en løsning.

Læs case

Spørgsmål til sammenhængende indsats? 

Så kontakt Jesper eller Trine