Erfaringsopsamling: Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Denne publikation fra Cabi og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder sætter fokus på erfaringerne i 17 kommuner med indsats for og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Denne opsamling ser på 17 kommuners aktiviteter med at understøtte socialøkonomiske virksomheder og viderebringer erfaringer med henblik på at inspirere til det videre arbejde.

Erfaringerne er høstet gennem et satspuljeinitiativ, hvor de deltagende kommuner har gennemført egne processer og desuden har deltaget i fire netværksmøder i løbet af 2015 med det formål at udvikle indsatserne og udveksle erfaringer.

Formålet med satspuljeinitiativet var, at kommunerne kunne optimere deres indsats for og samarbejde med den del af de socialøkonomiske virksomheder, der har et beskæftigelsesfremmende formål.

I punktform har initiativet bl.a. resulteret i:

  • Nyetableringer og jobskabelse
  • Øget rådgivning og vejledning om socialøkonomi
  • Forbedring af samarbejdet med andre forvaltninger

Cabi har udarbejdet denne rapport med bidrag fra Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret har leveret input og cases til rapporten og har udarbejdet og udsendt en survey blandt de 17 kommuner. Cabi har indsamlet yderligere materiale, behandlet survey-data og har udarbejdet selve erfaringsopsamlingen. Rekvirenten er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har administreret puljen.

Rapporten er udarbejdet i 2016.

Download den her ✓

Denne erfaringsopsamling samler op på 17 kommuners aktiviteter og erfaringer med henblik på at give inspiration til det videre arbejde i kommunerne med at understøtte socialøkonomiske virksomheder.

Hent den her

-

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Jesper

Viden og baggrund

Socialøkonomiske virksomheder

Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Læs mere om socialøkonomi

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere