Værktøj: Find opgaverne i virksomheden

Brug vores gratis værktøj og få overblik over opgaver i jeres virksomhed. Når I har det overblik, bliver det muligt at ansætte folk i småjobs på fx 5-10 timer og få frigjort ressourcer til jeres øvrige medarbejdere.

Mangler I faglærte, så tænk ud af boksen! 

Spot opgaver i jeres virksomhed frem for at tænke i stillinger, når I skal rekruttere.   

Mange steder løser de vigtigste nøglemedarbejdere opgaver, som kunne løses af en ung, én i fleksjob, en praktikant, en flygtning eller én med nedsat arbejdsevne, som kommer få timer om ugen. Det frigiver ressourcer, som I kan bruge smartere. 

Hent opgaveværktøjet

 • få overblik over opgaver i jeres virksomhed og hvilke kompetencer det kræver, for at løse dem
 • spot hvilke opgaver, der ikke bliver løst eller kunne løses af andre
 • få frigjort ressourcer hos eksisterende medarbejdere
 • giv en ledig, der har brug for en chance, mulighed for at komme og bidrage få timer om ugen.

Brug opgaveværktøjet her - det bliver ikke nemmere! 

Hent opgaveværktøj

-

Brug opgaveoverblikket i dialogen med jobcenteret

Cabis værktøj til afdækning af opgaver gør arbejdet med at finde opgaver, som enten ikke bliver løst, eller som skal løses på sigt, mere struktureret. Det kan bruges af både virksomhed og jobcenter - individuelt eller sammen.

Når både jobcenter og virksomhed sidder med en god oversigt over opgaverne og sammen har en systematisk tilgang til afdækningen, bliver dialogen omkring rekruttering og opgavebesætning bedre og mere målrettet.

Identifikation af opgaver - indledende dialog

Den indledende dialog mellem jobcenter og virksomhed omkring opgaver og arbejdskraftbehov kan indledningsvist tage form ved at afdække følgende spørgsmål (rettet mod virksomheden):

 • Til hvilke stillinger eller afdelinger er det vanskeligt at rekruttere arbejdskraft?
 • Hvilke opgaver bliver ikke løst i dag?
 • Hvordan forventer I, at virksomheden udvikler sig de kommende år?
 • Hvilken arbejdskraft har I brug for i den forbindelse?
 • Hvordan arbejder I med kompetenceudvikling og efteruddannelse?

Hvad er et småjob?

 • I ansætter én til at hjælpe jer få timer om ugen, så I får udført det antal timers arbejde, der passer til opgaven
 • Det kan være i en begrænset periode, og vedkommende kan starte hurtigt
 • I etablerer et småjob i samarbejde med jeres lokale jobcenter, find dit jobcenter her
-

INSPIRATION

I folderen ' Rekruttering fra kanten' får I inspiration og gode råd til at tænke alternativt, når I skal finde nye medarbejdere. Læs også om gevinsterne for din virksomhed. 

Hent folder

INSPIRATION

Arbejder I indenfor hotel, restauration og service, så download denne folder, som Horesta og Cabi har udviklet sammen målrettet hotel- og restaurationsbranchen

Hent folder

Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR

Til virksomhedskonsulenter: Guide til brug af opgaveværktøjet

Opgaveværktøjet kan hjælpe dig i dialogen med virksomheden. Se i guiden, hvordan du kan bruge skemaet i dit arbejde som virksomhedskonsulent.

Læs guiden

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat Ella, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |