Værktøj: Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Når både jobcenter og virksomhed sidder med en god oversigt over opgaverne og sammen har en systematisk tilgang til afdækningen, bliver dialogen omkring rekruttering og opgavebesætning bedre og mere målrettet.

Værktøj hjælper til systematisk afdækning

Cabis værktøj til afdækning af opgaver gør arbejdet med at identificere opgaver, som enten ikke bliver løst eller som skal løses på sigt, mere struktureret. Det kan bruges af både virksomhed og jobcenter - individuelt eller sammen.

Download Cabis værktøj til afdækning af opgaver

Print inspirationsfolder til brug i din virksomhed

Arbejder I indenfor hotel, restauration og service, så download denne folder, som Horesta og Cabi har udviklet sammen målrettet hotel- og restaurationsbranchen

Identifikation af opgaver - indledende dialog

Den indledende dialog mellem jobcenter og virksomhed omkring opgaver og arbejdskraftbehov kan indledningsvist tage form ved at afdække følgende spørgsmål (rettet mod virksomheden):

  • Til hvilke stillinger eller afdelinger er det vanskeligt at rekruttere arbejdskraft?
  • Hvilke opgaver bliver ikke løst i dag?
  • Hvordan forventer I, at virksomheden udvikler sig de kommende år?
  • Hvilken arbejdskraft har I brug for i den forbindelse?
  • Hvordan arbejder I med kompetenceudvikling og efteruddannelse?