Skole-virksomhedssamarbejde

Vi ved, at erhvervslivet mangler faglærte både nu og i fremtiden, så vi skal have flere unge til at vælge erhvervsskolerne. Mange skoleelever har behov for at finde motivation gennem mere praksisrettet undervisning, som både anerkender og styrker deres praktiske kompetencer. Her kan erhvervslivet spille en vigtig rolle.

Cabi har sammen med en række samarbejdspartnere samlet input fra en lang række aktører på området. På den baggrund lancerer vi vores anbefalinger til en bedre ungeindsats.

Hovedanbefalinger til en bedre ungeindsats

Erhvervslivet ind i folkeskolen

Folkeskoleelever og -lærere bør jævnligt møde erhvervsliv og erhvervsskoler for at få en både bred og konkret viden om de mange erhvervsfaglige karriere- og uddannelsesmuligheder.

Samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler skal tænkes ind i undervisning og temaforløb i hele skoleforløbet – med en intensiveret indsats i udskolingen.

Central koordinering og facilitering

Der er stort behov for, at en tredjepart fx kommune eller UU-vejledning, bistår med at koordinere og facilitere etableringen af lokale samarbejder mellem folkeskoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Eksempelvis har flere kommuner ansat en opsøgende erhvervsplaymaker til dette. Dette kan tænkes ind i implementeringen af den politiske aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Læs mere om FGU

Praktiske kompetencer i fokus

Fokus på indlæring og anerkendelse af praktiske kompetencer bør øges i folkeskolen.

Eksempelvis med en praksisfaglig tilgang i undervisningen i alle fag, flere praktiske tilvalgsfag, styrkelse af de praksisrettede fag, temadage med praktisk fokus og eventuelt en prøve eller opgave i praktiske færdigheder i 9. klasse.

Erhvervspraktik til hele klasser og enkelte elever

Erhvervspraktik skal tilbage i folkeskolen. Der skal desuden kunne tilbydes særligt tilrettelagte praktikker til folkeskoleelever, som har brug for en mere praktisk vej til at gennemføre 9. klasse.

Baggrund for anbefalingerne

Hvem: Cabi, Håndværksrådet, Skolelederforeningen, UU Danmark og Jyske Bank Koncernen.
Hvad: I efteråret 2017 afholdt vi arrangementer rundt i landet med fokus på, hvordan virksomheder i samarbejde med folkeskoler og andre offentlige og private aktører kan motivere og støtte unge til at tage en erhvervsuddannelse.
Deltagere: De i alt 271 deltagere var hovedsageligt repræsentanter fra virksomheder, folke- og erhvervsskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt kommuner.

På baggrund af en skriftlig erfaringsindsamling blandt deltagere og oplægsholdere er vi kommet frem til en række anbefalinger til at styrke skole-virksomhedssamarbejdet. Cabi og Skolelederforeningen har desuden gennemført en undersøgelse i juni 2017, som viser at tre fjerdedele af 305 adspurgte skoleledere ønsker at skrue op for samarbejdet med virksomheder – særligt når det gælder samarbejde om elever i 7.-10. klasse, som er ikke-uddannelsesparate eller udsatte.

Download hele undersøgelsen

Download anbefalingerne til en bedre ungeindsats

Find inspiration til samarbejde

SMVdanmark har udgivet et idékatalog til virksomheders samarbejde med folkeskolen. 
Du kan også se, hvordan Hjørring Kommune samarbejder med virksomheder på forskellige måder.  

Brug for rådgivning og sparring?

Kontakt os og hør om erfaringer og muligheder i samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Vi kommer også gerne og præsenterer erfaringerne eller faciliterer jeres processer internt i kommunen og i etableringen af samarbejdet med virksomheder.

Hovedanbefalinger til en bedre ungeindsats

 

#1 Erhvervslivet ind i folkeskolen

Folkeskoleelever og -lærere bør jævnligt møde erhvervsliv og erhvervsskoler for at få en både bred og konkret viden om de mange erhvervsfaglige karriere- og uddannelsesmuligheder.

Samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler skal tænkes ind i undervisning og temaforløb i hele skoleforløbet – gerne med en intensiveret indsats i udskolingen.

Besøg i virksomheder kan med fordel afløses af forløb med undervisning, refleksion og opgaver både før, under og efter besøget, fx gennem udarbejdelse af interviews, essays eller erhvervsportrætter.

-

#2 Central koordinering og facilitering

Der er stort behov for, at en tredjepart, fx kommunen eller uddannelsesvejledningen, bistår med at koordinere og facilitere etableringen af lokale samarbejder mellem folkeskoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Eksempelvis har flere kommuner ansat en opsøgende erhvervsplaymaker til dette.

-

#3 Praktiske kompetencer i fokus

Fokus på indlæring og anerkendelse af praktiske kompetencer bør/kan med fordel øges i folkeskolen.

Eksempelvis med en praksisfaglig tilgang i undervisningen i alle fag, flere praktiske tilvalgsfag, styrkelse af de praksisrettede fag, temadage med praktisk fokus og eventuelt en prøve eller opgave i praktiske færdigheder i 9. klasse.

-

#4 Erhvervspraktik

Den årlige og ugentlige erhvervspraktik er kommet tilbage i folkeskolen. Det er meget forskelligt, hvordan den prioriteres i kommuner og skoler.

Skolerne kan med fordel tilbyde særligt tilrettelagte praktikker til elever, som har brug for en mere praktisk vej til at gennemføre 9. klasse. Det kan være elever, der har meget fravær eller skoleværing og/eller elever der mistrives i skolen.

Erfaringerne viser, at strukturen og kravene i hverdagen på en arbejdsplads medvirker til, at de unge får positive oplevelser af sammenhold, ansvar og forventninger i forhold til deres deltagelse på arbejdspladsen, og det giver en større motivation og afklaring i forhold til erhvervs- og uddannelsesønsker.

-

#5 Fritidsjob til skoleelever

Det er ikke alle elever og forældre, der har ressourcer eller kompetencer til at søge et fritidsjob. Kommuner og skoler kan med fordel hjælpe disse elever i fritidsjob. Det kan være med til at styrke deres livskompetencer, mestringsevner og selvværd, og være med til at vise dem vejen i livet. 

-