Få styr på jeres ansvar for miljø, antikorruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder

Læsetid: 8 minutter

Din virksomhed har måske nu arbejdet systematisk med politikker og mål for det sociale ansvar, I kan tage som lokal virksomhed. Måske I har planlagt en proces for at stå skarpere omkring negativ påvirkning og jeres ansvar.

Er I ikke i gang endnu, så finder du guiden med tre steps her

Gå til guide

Det kan I også gøre, når det drejer sig om

De ti principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

-

Et udvidet ansvar

Når I har fået styr på det sociale ansvar i jeres egen virksomhed, kan I ved brug af de samme tre steps begynde at vurdere påvirkningen, I har på miljø, antikorruption og menneske- og arbejdstagerrettighederne i jeres egen virksomhed samt igennem jeres samarbejdspartnere.

Miljø

En virksomhed sætter aftryk på miljøet, klimaet og ressourcer fx ved brug af materialer til de produkter, man sælger.

 • Indgår der træ, papir, sjældne råstoffer eller tekstil, så kan genanvendelse være en vej at se nærmere på.
 • Er det intensiv produktion med meget opvarmning, så kan CO2 aftrykket være aktuelt at arbejde med.
 • Er man en viden- og eller servicevirksomhed, så kan der også være miljømæssige gevinster at hente ved at se på selve driften ved at være en virksomhed med fx PC, en bilflåde, en kantineordning m.m.

Global Compact har tre principper, der handler om miljø:

 • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Princip 8: Virksomheder bør tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Princip 9: Virksomheder bør tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Der findes en lang række måder at arbejde struktureret med negativ påvirkning på miljøet. Du kan finde mere viden og gode redskaber til arbejdet med jeres samfundsansvar her:

CO2 aftryk

Læs mere på virksomhedsguiden.dk 

Muligheder for øget cirkulær forretning med genanvendelse, genbrug og sortering

Læs mere her på virksomhesguiden.dk 

Ofte vil en cirkulær forretningstankegang give jobs, som ledige på færre timer oplagt kan løse hos jer.

Se mere her

Eller tag fat i Jakob Nørgaard Bentsen, konsulent i Cabi på

Mail: jab@cabiweb.dk
Telefon: 2225 3236

Eller læs mere her på virksomhedsguiden.dk

Global Compacts Self Assesment Tool vedr. environment

Læs mere her

CSR kompasset

Læs mere her

Mere inspiration indenfor miljøområdet

Der findes en række måder at gøre dette på. Læs fx 5 tips til at gøre din virksomhed grøn på www.csr.dk

Antikorruption

Danmark er traditionelt et land baseret på tillid - et land, hvor vi stoler på hinanden - og hvor samfundsmodellen forudsætter tillid mellem borgere, mellem medarbejdere. Danmark er ét af de lande i verden med mindst korruption. Som del af ens virksomhedsansvar bør man alligevel arbejde med en politik for antikorruption for at leve op til:

 • Princip 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

Selvom Danmark faktisk ofte bliver set som en rollemodel på dette område, så er der offentlig kendte sager som fx ATEA-sagen, hvidvask via danske banker eller ”Britta-sagen”, der viser, at det også kan ske i Danmark.

I nogle brancher er der eksempler på tendenser til karteldannelser. Nogle virksomheder, der opererer på tværs af europæiske landegrænser oplever, at det er svært at fungere uden at anvende såkaldte ”smørepenge”.  

For at sikre troværdighed omkring ens virksomhed, så skal lovgivningen overholdes. God adfærd er at udfærdige retningslinjer fx ift. etisk ansvarlig adfærd ifm. indkøb.

Du kan finde mere viden og gode redskaber til arbejdet med jeres samfundsansvar her på Transparency international

Initiativer ift. anti-korruption i praksis og netværk

Global Compact har fokus på anti-korruption, hvor de melder ud (princip nummer 10), at virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

Vil man gerne vide mere om, hvordan dette kan gøres i praksis, så kan man fx orientere sig mod et initiativ, som DI (Dansk Industri) lancerede i 2018 inden for anti-korruption, nemlig ’Fight Against Facilitation Payments Initiative’. Formålet med initiativet er at samle danske virksomheder og organisationer i en ’collective action’ for bekæmpelse af de såkaldte smørepenge.

I forbindelse med flere af områderne kan man med fordel hente inspiration fra DI, der bl.a. faciliterer Netværk om bæredygtighed på områder som:

 • Verdensmål og strategi
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøchefforum
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Kvalitet, compliance og bæredygtighed
 • Antikorruption – Fight Against Facilitation Payments Initiative (“smørepenge”)

Læs mere på www.di.dk

Menneske- og arbejdstagerrettigheder

Ansvaret for at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder er ikke kun forbeholdt regeringer. Virksomheder har en vigtig rolle i at overholde og respektere disse rettigheder. Der er seks principper:

 • Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og
 • Princip 2: sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og
 • Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og
 • Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og
 • Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Hvordan harmonerer det med dansk lovgivning?

Som leder eller virksomhedsejer vil du måske tænke, hvordan det fungerer ift. dansk lovgivning på området? Hvis du driver virksomhed i EU, og du overholder lovgivningen, er du allerede et godt stykke på vej med at respektere menneske- og arbejdstagerrettighederne, da de fleste rettigheder er afspejlet i national- og EU lovgivning:

 • For eksempel hjælper regulering omkring sundhed og sikkerhed dig til at undgå at få en negativ indflydelse på retten til liv, retten til et sikkert arbejdsmiljø og retten til fysisk og psykisk sundhed.
 • Du kan imidlertid godt have negativ indflydelse på menneskerettighederne uden at handle ulovligt, eftersom loven ofte kun etablerer et minimum af beskyttelse.
 • Derudover kan du blive involveret i negativ indflydelse på menneskerettighederne gennem dine leverandørers, kunders eller andre forretningspartneres handlinger, selvom din egen virksomhed ikke har gjort noget ulovligt.

Som virksomhed bør man derfor som minimum indarbejde de ovenstående principper i politikker og få procedurer på plads, der sikrer, at jeres politikker bliver omsat til praksis.

Man skal sikre opfølgning ift., om jeres aktiviteter risikerer at være i konflikt med menneskerettighederne. I guiden STEP 2 finder du skabeloner og hjælp til at lave politikker og målsætninger vedr. psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

Når det gælder krav til leverandørers, kunders eller andre forretningspartneres negative påvirkning og samfundssansvar kan du finde inspiration i denne Tjekliste til indkøbs-, gave- og repræsentationspolitik

Der findes flere måder at arbejde struktureret med menneske- og arbejdstagerrettigheder. Du kan finde mere viden og gode redskaber til arbejdet med jeres samfundsansvar på CSR kompasset. Her finder du fx en guide til at komme i gang med ansvarlig leverandørstyring. 

Du kan også læse mere her på virksomhedsadfærd.dk

Hent guide

Europa-kommissionens guide ”Min virksomhed og menneskerettighederne - En guide om menneskerettighederne til små og mellemstore virksomheder” kan hjælpe jer yderligere i arbejdet med at sikre jeres virksomheds efterlevelse af principperne vedrørende menneskerettigheder.

Guiden indeholder 29 korte og tydelige eksempler på, hvordan virksomheder, hvis de ikke er forsigtige, kan forårsage, bidrage til eller på anden vis blive involveret i en negativ indflydelse på menneskerettighederne.

Hent guide

Guide: Hvad tager I ansvar for?

Er du ejer eller leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, får du her guide til ansvarlig virksomhedsadfærd og samfundsansvar i en overskuelig proces.

Læs mere

SPØRG CABI

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Så er du velkommen til at kontakte Marianne.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Portrætbillede Marianne Lyngberg Nilsson