Hvad tager I ansvar for? Brug denne guide

Er du ejer eller leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, får du her vejledning om ansvarlig virksomhedsadfærd og samfundsansvar i en overskuelig proces. Mange oplever stigende krav til dokumentation for samfundsansvar, CSR eller Verdensmål. Vi har lavet denne guide til dig om socialt ansvar, som også kan medvirke til, at din virksomhed bidrager til opfyldelse af nogle grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Læsetid: 3 minutter

Ved at anvende denne guide 

  • står du bedre i forhold til rekruttering
  • står du bedre i forhold til dine kunders krav
  • opnår du høj troværdighed og et godt omdømme.

At arbejde aktivt og troværdigt med ansvarlig virksomhedsadfærd er en del af at være en succesfuld og tidssvarende virksomhed. Mange virksomheder bidrager til at sikre bæredygtig og positiv udvikling i det område, hvor de driver forretning.

Og omverdenen har en forventning om, at man agerer samfundsansvarligt.

At støtte op om lokalområdet er ofte en central del af samfundsansvaret. Det handler om at tage et socialt ansvar for medarbejdere.

Gennem denne guide kommer du omkring de centrale processer for at arbejde systematisk med virksomhedens samfundsansvar. Guiden læner sig op ad OECD's metode

Samfundsansvar rummer mange forhold som fx menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

Styrk jeres profil som ansvarlig virksomhed

Brug guiden, så du kan styrke din virksomheds arbejde og profil som ansvarlig virksomhed. Gevinsten er, at I er rustet til krav, som fx større virksomheder stiller til jer om socialt ansvar, og hvordan I håndterer eventuel negativ påvirkning på samfundet.

At have styr på jeres samfundsansvar - det nære og det lidt bredere – giver jer en forretningsfordel, da bl.a. kommuner og indkøbere er begyndt at stille krav fx i udbud.

Hvorfor giver det værdi at bruge denne guide?

Hør Marianne Nilsson fortælle, hvorfor andre virksomheder ser værdi i at få styr på det ansvar, de tager.

Denne guide dækker socialt ansvar, da alle virksomheder har et ansvar overfor de mennesker, som er ansat.   

Guiden hjælper dig i tre steps med

  • At blive skarp på, hvilke sociale udfordringer din virksomhed vil tage ansvar for, herunder hvilke risici og muligheder, der er
  • At formulere og følge op på jeres konkrete politikker og mål
  • At kommunikere troværdigt om jeres politikker og mål til kunder, samarbejdspartnere m.v.

✓ TRIN 1

Identificer de sociale samfundsudfordringer, I vil tage ansvar for.

Gå til trin 1

TRIN 2

Fastlæg jeres konkrete politikker, procedurer og mål.

TRIN 3

Fortæl troværdigt om jeres politikker og mål. 

Din virksomhed et sted i Danmark

...kan også være en del af den globale produktion, som trækker tråde til resten af verden.

Det gælder fx

  • lønforhold hos underleverandører et andet sted i verden
  • klimapåvirkning lokalt og fx gennem transport af materialer fra Sydeuropa
  • samt forbrug af råvarer som træ, papir og bomuld.

Læs mere

-

Vi har gjort det nemt

Her finder du mere viden om, hvordan din virksomhed kan blive skarpere på
ansvarlig virksomhedsadfærd, og hvordan I kan arbejde med
anerkendte principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. Læs mere

SPØRG CABI

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Så er du velkommen til at kontakte Marianne.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Portrætbillede Marianne Lyngberg Nilsson