Jesper Rahbæk Pedersen

Jesper er din hjælp til at blive klogere på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at flere kommer i job og uddannelse. Han har ekspertviden på ungeområdet, herunder kommuners og skolers samarbejde med virksomheder. Jesper udvikler og evaluerer løbende en lang række indsatser.

Han har en lang erfaring med projektudvikling, evaluering og processtøtte på beskæftigelsesområdet og beslægtede områder som social, sundhed og uddannelse. Han har en bred erfaringsbase fra strategiprocesser og organisationsanalyser til undersøgelser og udvikling af indsatser i forhold til beskæftigelsesområdets målgrupper fra 13 år og opefter.

Jesper har særligt fokus på unge, og hvad erhvervslivet kan bidrage med.

Kontakt

Opgaver i Cabi

Uddannelsesbaggrund

 • Kursus i salg og værdiskabelse, Excito
 • Træn Designtænkning, Designskolen Kolding
 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen
 • Lederudvikling for ledere uden formelt personaleansvar, Center for Ledelse
 • Evaluerings- og analysemetoder, Dansk Evalueringsselskab
 • DREAM, Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Appreciative Inquiry, Attractor
 • BIKVA (BrugerInddragelse I KVAlitetsvurdering), Aalborg Universitet
 • Cand.scient.adm., Aalborg Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • DISCUS, chefkonsulent
 • DMA/Research, projektleder
 • Horsens Kommune, Sundheds- og Socialforvaltningen, stabsmedarbejder
 • Dansk Evalueringsselskab, næstformand.