Jesper Rahbæk Pedersen

Jesper er din hjælp til at blive klogere på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at flere kommer i uddannelse og arbejde.

Han har en lang erfaring med beskæftigelses- og socialområdet samt beslægtede områder som sundhed og uddannelse. Han har en bred erfaringsbase fra strategiprocesser og organisationsanalyser til undersøgelser og udvikling af indsatser i forhold til beskæftigelsesområdets målgrupper.

Jesper har særligt fokus på unge, og hvad erhvervslivet kan bidrage med. Jesper gennemfører løbende evaluering af fx beskæftigelsesinitiativer.

Kontakt

Opgaver i Cabi

Uddannelsesbaggrund

 • Træn Designtænkning, Designskolen Kolding
 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen
 • Lederudvikling for ledere uden formelt personaleansvar, Center for Ledelse
 • Evaluerings- og analysemetoder, Dansk Evalueringsselskab
 • DREAM, Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Appreciative Inquiry, Attractor
 • BIKVA (BrugerInddragelse I KVAlitetsvurdering), Aalborg Universitet
 • Cand.scient.adm., Aalborg Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • DISCUS, chefkonsulent
 • DMA/Research, projektleder
 • Horsens Kommune, Sundheds- og Socialforvaltningen, stabsmedarbejder
 • Dansk Evalueringsselskab, næstformand.