Trine Rask Thomsen

Trine rådgiver virksomheder og jobcentre om den virksomhedsrettede indsats specielt indenfor lønnede timer, ungeområdet, nydanskere og integration samt inkludering og fastholdelse af mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet.

Hun har 22 års erfaring fra jobcenterverdenen med ansvaret for implementeringen af en række indsatser og projekter for udsatte borgere med særligt fokus på ledelse, den interne kultur, udvikling af nye indsatser, det tværfaglige samarbejde og har direkte erfaring med beskæftigelsesindsatsen.

Trine har stor indsigt i at bygge bro mellem virksomhederne og jobcentret. Hun vejleder fx i CV’er til alle målgrupper, implementeringsprocesser, jobcentrenes samarbejde med virksomhederne og forståelse af jobcentrenes maskinrum.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Seniorkonsulent på projekt ”Lederalliancen” – et partnerskab, hvor Lederne, Dansk Industri og Cabi samarbejder om at bygge bro mellem virksomheder og deres ledere og kommunens ungeindsatser.
 • Projektleder på projekt ”Sammen om fritidsjob”, hvor Cabi, sammen med Viborg Kommune og lokale virksomheder, understøtter at flere sårbare eller potentielt sårbare i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. Målgruppe; unge mellem 13-17 år. 2022-2024
 • Seniorkonsulent på projekt ”Flere kvinder i job”, hvor Cabi sammen med Væksthusets Forskningscenter skal være med til at udvikle løsningsforslag til de problemstillinger, der skal flytte flere kvinder ud af ledighedsstatistikken og ind i varige jobs.
  Projektet undersøger virksomhedernes og kvindernes perspektiv på hvilke udfordringer der er samt deres bud på hvilke løsninger, der kan imødekomme udfordringerne. 2021 - juni 2022
 • Projektleder på projekt ”Fodfæste gennem naturen”, hvor Cabi, sammen med Aarhus Kommune, lokale virksomheder og mandefællesskaber, understøtter, at socialt udsatte unge i alderen 25-29 år gennem aktiviteter i naturen og mandefællesskaber kommer tættere på job.
 • Projektleder på projekt ”Kursus og jobforløb for langtidsledige”, AOF. Igennem en kombineret indsats med FVU og ordblindeundervisning og arbejde på en konkret virksomhed, at bringe de langtidsledige tættere på job. 2021-2023
 • Projektleder på projekt ”Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster”, hvor Trine sammen med kommunerne, virksomheder og lokale erhvervshuse understøtter, at flere virksomheder rekrutterer flere borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 2020-2021
 • Seniorkonsulent og udvikler af dialogark til det nye jobnet CV i samarbejde med STAR. 2020-2021
 • Projektleder og seniorkonsulent på sporskiftordningenCabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte. Formålet med projektet er, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 2019-2020
 • Seniorkonsulent på implementering af ”Flere skal med”: Få styrket virksomhedssamarbejdet og få flere borgere i lønnede timer. Opgave for STAR. 2019-2020.

Uddannelsesbaggrund

 • Kursus i salg & værdiskabelse, Excito, 2023
 • Designtænkning, Designskolen Kolding, 2021
 • Socialrådgiver, Den Sociale Højskole Aarhus, 2002
 • Den offentlige lederuddannelse – Ledelse af forandringsprocesser v/COK, 2018
 • Den offentlige lederuddannelse – Forandring, udvikling og Innovation v/Cubion, 2012
 • Den sociale diplomuddannelse Via University College, 2013
 • Grundlæggende ledelse v/Ledelsesakademiet, 2009.

Erhvervsbaggrund

 • Afdelingsleder, faglig koordinator og sagsbehandler, Jobcenter Aarhus, 2002-2019   
 • Bestyrelsesformand i TeamGym Aarhus, 2013- 2021.
 • Formand for etnisk råd Skjoldhøjskolen, 2003-2005
 • Undervisning og bestyrelsesarbejde i ”Oplysning om den 3. verden”, 1998-2000.