Trine Rask Thomsen

Trine er seniorkonsulent og har 17 års erfaring fra jobcenterverdenen, hvor hun bl.a. har specialiseret sig i ledelse, aktivitetsparate borgere og den interne kultur i jobcentret. Hun har haft ansvaret for implementeringen af en række indsatser og projekter for udsatte borgere med særligt fokus på generering af lønnede timer og har direkte erfaring med beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Seniorkonsulent på sporskiftordningen. Cabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte. Formålet med projektet er, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 2019-2020
 • Seniorkonsulent på implementering af ”Flere skal med”: Få styrket virksomhedssamarbejdet og få flere borgere i lønnede timer. Opgave for STAR. 2019-2020
 • Seniorkonsulent på ”Implementering af LAB i Vestjylland”. Vidensansvarlig og udvikler af redskaber og implementering af disse. Udviklingsforløb for ledelse og medarbejdere i seks vestjyske kommuner, herunder en fælles vision for tilgang og samarbejde med virksomhederne. 2019. Forenkelet beskæftigelsesindsats
 • Seniorkonsulent på ”Projekt Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” STAR, satspuljen. Formålet med projektet er: 1) at skabe lokale netværksgrupper, 2) at udvikle tiltag til at sikre veteraners tilknytning til det civile liv, særligt beskæftigelse, samt 3) udvikling af et CV- og kompetenceafklaringsværktøj. 2017-2020
 • Holder oplæg, underviser og gennemfører processer i jobcentre om tilgangen til borgerne og samarbejdet med virksomhederne med særligt fokus på generering af lønnede timer
 • Rådgivning om integrationsindsatsen i landets kommuner.

Uddannelsesbaggrund

 • Socialrådgiver, Den Sociale Højskole Aarhus 2002
 • Den offentlige lederuddannelse – ledelse af forandringsprocesser v/ COK 2018
 • Den offentlige lederuddannelse – Forandring, udvikling og Innovation v/ Cubion 2012
 • Den sociale diplomuddannelse Via University College, 2013
 • Grundlæggende ledelse v/Ledelsesakademiet, 2009.

Erhvervsbaggrund

 • Afdelingsleder, faglig koordinator og sagsbehandler, Jobcenter Aarhus, 2002-2019   
 • Bestyrelsesmedlem i TeamGym Aarhus, 2013- d.d.
 • Formand for etnisk råd Skjoldhøjskolen, 2003-2005
 • Undervisning og bestyrelsesarbejde i ”Oplysning om den 3. verden”, 1998-2000.