Bente Nissen

Bente er din hjælp, når I i jobcentret skal udvikle på jeres indsats og jeres samarbejde med virksomhederne om at få flere ledige i beskæftigelse.

Hun rådgiver også dig, der sidder i en virksomhed, om at fastholde medarbejdere og inkludere mennesker, som står på kanten af arbejdsmarkedet.

Bente er én af Cabis eksperter inden for skånejob, nydanskere og integration, veteraner, job og handicap samt kontanthjælpsmodtagere +30 og indsatser der bidrager til virksomhedens S i ESG.

Bente er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent på projektet ”Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion”, der skal bidrage til, at flere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, som understøtter virksomheders grønne omstilling. 2023-2025. Læs mere om ”Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion”
 • Konsulent på udvikling af projektet og indsamling af de opnåede erfaringer på projekt ”Jobstyrke i Nord”
  Læs mere om ”Jobstyrke i Nord”
 • Konsulent i kommuner som deltager i ”Flere skal med” om indsats for at flere borgere får lønnede timer
  Læs mere om ”Flere skal med”
 • Konsulent på ”Flere med kognitive handicap i job”
  Læs mere om ”Flere med kognitive handicap i job”
 • Konsulent på projektet ”Rekruttering fra kanten på Lolland Falster”, hvor Bente sammen med kommunerne arbejder med de understøttende indsatser for borgere
  Læs mere om ”Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster”
 • Konsulent på projektet ”Kompensation til flere”, omhandlende en styrket brug af de handicapkompenserende ordninger
  Læs mere om ”Kompensation til flere”
 • Konsulent og kommuneansvarlig for én af de involverede kommuner i projekt ”I mål med integration”
  Læs mere om ”I mål med integration”
 • Konsulent og kommuneansvarlig for den ene af to kommuner i projekt ”Task force til Industrien”. Et projekt med det formål at udvikle viden og værktøjer til brug ved integration af flygtninge i virksomheder
  Læs mere om ”Task force til Industrien”
 • Projektleder på udarbejdelse af værktøjskasse til virksomheder i forbindelse med virksomhedernes overholdelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling.
 • Innovationsleder på Route 25, et ungeprojekt med fokus på tværsektorielt samarbejde, virksomhedsrettet indsats og evidens. Efterfølgende forskellige opgaver i forbindelse med tværfagligt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

Publikationer 

Uddannelsesbaggrund 

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi 2015/16
 • Proceskonsulentuddannelse fra Attractor, 2012
 • Pædagogisk grunduddannelse for AMU-lærere
 • Cand. Phil. i Historie, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Arbejdsmarkedsnetværk, Arbejdsmarkedsafdelingen i Aarhus Kommune - virksomhedsservicekonsulent og projektkoordinator
 • AMU-Center Århus - underviser, vejleder. Koordinator for særligt uddannelsesprogram for flygtninge og indvandrere.