Bente Nissen

Bente rådgiver jobcentre og virksomheder, specielt inden for job og handicap, ressourceforløb, integration, fleksjob, førtidspensionister i job, kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og ungeområdet. Metodisk har Bente Nissen stor erfaring med projektudvikling og –styring, forandringsprocesser samt opsamling og formidling af erfaringer med beskæftigelsesindsatsen og virksomhedernes CSR-indsats.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent på projektet "Rekruttering fra kanten" på Lolland-Falster, hvor Bente sammen med kommunerne arbejder med de understøttende indsatser for borgere.
 • Konsulent på projektet "Kompensation til flere", omhandlende en styrket brug af de handicapkompenserende ordninger.
 • Konsulent og kommuneansvarlig for én af de involverede kommuner i projekt ”I mål med integration”.
 • Konsulent og kommuneansvarlig for den ene af to kommuner i projekt ”Task force til Industrien”. Et projekt med det formål at udvikle viden og værktøjer til brug ved integration af flygtninge på virksomheder.
 • Projektleder på udarbejdelse af værktøjskasse til virksomheder i forbindelse med virksomhedernes overholdelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling.
 • Innovationsleder på Route 25, et ungeprojekt med fokus på tværsektorielt samarbejde, virksomhedsrettet indsats og evidens.
 • Projektleder for Inspirationsbanken. En hjemmeside med 15 videoportrætter, hvor ledere og medarbejdere beretter om deres erfaringer med at kombinere job og handicap.

Uddannelsesbaggrund 

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi 2015/16
 • Proceskonsulentuddannelse fra Attractor, 2012
 • Pædagogisk grunduddannelse for AMU-lærere
 • Cand. Phil., Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Arbejdsmarkedsnetværk, Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Kommune - virksomhedsservicekonsulent og projektkoordinator
 • AMU-Center Århus - underviser, vejleder. Koordinator for særligt uddannelsesprogram for flygtninge og indvandrere.