Bente Nissen

Bente rådgiver jobcentre og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats, specielt inden for job og handicap, kontanthjælpsområdet, ressourceforløb, unge, integration, fleksjob og det tværfaglige samarbejde. Metodisk har Bente Nissen stor erfaring med projektudvikling og –styring, forandringsprocesser samt opsamling og formidling af erfaringer med beskæftigelsesindsatsen og virksomhedernes CSR-indsats.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent i kommuner som deltager i "Flere skal med" om indsats for at flere borgere får lønnede timer
 • Konsulent på "Flere med kognitive handicap i job"
 • Konsulent på projektet "Rekruttering fra kanten" på Lolland-Falster, hvor Bente sammen med kommunerne arbejder med de understøttende indsatser for borgere
 • Konsulent på projektet "Kompensation til flere", omhandlende en styrket brug af de handicapkompenserende ordninger
 • Konsulent og kommuneansvarlig for én af de involverede kommuner i projekt ”I mål med integration”
 • Konsulent og kommuneansvarlig for den ene af to kommuner i projekt ”Task force til Industrien”. Et projekt med det formål at udvikle viden og værktøjer til brug ved integration af flygtninge i virksomheder
 • Projektleder på udarbejdelse af værktøjskasse til virksomheder i forbindelse med virksomhedernes overholdelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling
 • Innovationsleder på Route 25, et ungeprojekt med fokus på tværsektorielt samarbejde, virksomhedsrettet indsats og evidens. Efterfølgende forskellige opgaver i forbindelse med tværfagligt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsesbaggrund 

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi 2015/16
 • Proceskonsulentuddannelse fra Attractor, 2012
 • Pædagogisk grunduddannelse for AMU-lærere
 • Cand. Phil. i Historie, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Arbejdsmarkedsnetværk, Arbejdsmarkedsafdelingen i Aarhus Kommune - virksomhedsservicekonsulent og projektkoordinator
 • AMU-Center Århus - underviser, vejleder. Koordinator for særligt uddannelsesprogram for flygtninge og indvandrere.