Marlene Fabrin

Marlene er seniorkonsulent og har bred erfaring med fastholdelse, trivsel og forandringsprocesser. Som coach har hun vejledt mennesker i vidt forskellige alle aldre, med forskellig ansættelsesbaggrund og uddannelsesniveau. Som baggrund herfor har hun opbygget et dybdegående kendskab til lovgivningen indenfor: Sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere, unge med og uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelse.

I Cabi er Marlene konsulent på flere projekter blandt andet Tag hånd om Trivslen. Vejledning til små og mellemstore virksomheder.  

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Udvikling og implementering af metoder og formidling inden for sygefravær og stress
 • Konsulent på Tag hånd om Trivslen et projekt rettet mod små og mellemstore virksomheder med fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Afholdelse af temadage, kurser og oplæg inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress
 • Konsulent inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress

Uddannelsesbaggrund

 • 2017 Mindfulness ved Dansk Mindfulnessakademi
 • 2015 - 2016 Transition Ledelse, AS3
 • 2010 – 2012 Transitionscoachuddannelse, EMCC certified Senior Practitioner Coaching
 • 2012 Mentor uddannet til at rådgive virksomheder til brug af mentor ordning og agere mentor.
 • 2006 Seminarleder uddannelse Familielab v. Jesper Juul
 • 2006 Coach uddannelse v. Mindjuice
 • 1996 Pædagog fra Frøbel Højskolen, Roskilde

Erhvervsbaggrund

 • Selvstændig, Fed-Trivsel.dk
 • Afdelingschef, Fagkoordinator og rådgiver 
 • Coachinghuset
 • Selvstændig, Fedfamilie.dk
 • Lærer på specialskole
 • Pædagog på specialskole