Marlene Fabrin

Marlene rådgiver og sparrer omkring forebyggelse, fastholdelse, sygefravær og generel trivsel. 

Hun har som konsulent, coach og tidligere leder en force i at gøre sparring konkret og anvendelig på alle niveauer. Hun er hurtig til at rammesætte aktuelle problematikker og komme med brugbare værktøjer. Marlene faciliterer workshops, kurser og procesforløb – både til private virksomheder, kommuner og regioner.

Marlene er konsulent på fravær/trivsel-området og i den strategiske indsats rettet mod offentlige organisationer og private virksomheder. Derudover har hun fokus på unges trivsel samt det tidlige samarbejde mellem sygedagpengeafdelingerne og virksomheder.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent på ”Fravær & Trivsel”. Forskellige temaer inden for mental sundhed og sygefravær
 • Faciltering af længerevarende procesforløb og implementering i virksomhederne
 • Konflikthåndtering/mægling i offentlige og private virksomheder
 • Konsulent i den strategiske indsat rettet mod virksomheder med ansvar for at motivere og inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar
 • Konsulent på projekt ”Tidlig sygedagpengeindsats”. Det tidlige samarbejde med sygedagpengeafdelingen og virksomheden
 • Konsulent på længerevarende procesforløb i små og mellemstore virksomheder
 • Ansvarlig for etablering og afholdelse af netværksgrupper
 • Ekspert i ”Spørg Cabi” inden for fravær og trivsel
 • Udvikling og implementering af metoder og formidling inden for trivsel og sygefravær
 • Afholdelse af både webinarer, online og fysiske workshops, temadage, kurser og oplæg inden for forebyggelse og håndtering af trivsel og sygefravær.

Uddannelsesbaggrund

 • Konfliktmægleruddannelse ved Fortuna, 2023
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgiver, 2022
 • Facilitering og mødeledelse, Facilitators, 2021
 • Mindfulness ved Dansk Mindfulnessakademi, 2017
 • Transition Ledelse, AS3, 2015-2016
 • Transitionscoachuddannelse, EMCC certified Senior Practitioner Coaching, 2010-2012
 • Mentoruddannet til at rådgive virksomheder til brug af mentorordning og agere mentor, 2012
 • Seminarlederuddannelse Familielab v/ Jesper Juul, 2006
 • Coachuddannelse, Mindjuice, 2006
 • Pædagog, Frøbel Højskolen, Roskilde, 1996.

Erhvervsbaggrund

 • Selvstændig, Fed-Trivsel.dk
 • Afdelingschef, fagkoordinator og rådgiver, AS3 
 • Coach og underviser, Mindjuice
 • Selvstændig, Fedfamilie.dk
 • Lærer på specialskole, Gl. Hjortespringskole
 • Pædagog på specialskole, Gl. Hjortespringskole