Birgitte Poulsen

Birgitte er chefkonsulent og fagligt ansvarlig for Cabis aktiviteter på sygefraværs- og sygedagpengeområdet. Birgitte har ekspertviden indenfor forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress. Hun arbejder bl.a. med organisationsudvikling, ledelse, "Den svære samtale", arbejdspladskultur, trivsel og arbejdsmiljø. Birgitte er en meget erfaren underviser og proceskonsulent.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Fagligt ansvarlig for Cabis aktiviteter indenfor sygefraværs- og sygedagpengeområdet
 • Udvikling og afvikling af kursusforløb samt temadage for ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte i såvel offentlige som private virksomheder, om forebyggelse og håndtering af sygefravær samt gennemførelse af den svære samtale
 • Ekspertrådgivning indenfor sygefravær på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Uddannelsesbaggrund

 • Prolog: Kompetenceudviklingsforløb for ledere uden personaleansvar, CFL
 • Procesfaciliteringsforløb, Green Andersen Erhvervspsykolog
 • Insights Discovery Akkreditering, Insights
 • Strategisk ledelseskommunikation, CBS
 • Proceskonsulentuddannelse, Aktiv kurser/Probana
 • Assessoruddannelse, K&K Business Excellence
 • HD i Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus
 • Cand.ling.merc i spansk, Handelshøjskolen i Århus.

Erhvervsbaggrund

 • Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Fagområde: Ekstern kommunikation og CSR
 • Konsulent ved Videnscenter for Kompetenceafklaring af flygtninge og Indvandrere
 • Driftskonsulent ved ISS Facility Services A/S.