Birgitte Poulsen

Birgitte er fagligt ansvarlig for vores aktiviteter på sygefraværsområdet og hjælper med ekspertviden indenfor forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress.

Hun arbejder bl.a. med organisationsudvikling, ledelse, "Den svære samtale", arbejdspladskultur, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og hun udvikler og afvikler adskillige kursusforløb samt temadage for ledere, personaleansvarlig og tillidsvalgte i såvel offentlige og private virksomheder.

Birgitte er en erfaren underviser og proceskonsulent. Hun har det faglige ansvar på sygefraværsområdet i Cabi og udvikler det strategiske samarbejde med bl.a. ledere og forskere.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Fagligt ansvarlig for Cabis aktiviteter indenfor sygefraværs- og sygedagpengeområdet
 • Udvikling og afvikling af kursusforløb samt temadage for ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte i såvel offentlige som private virksomheder, om forebyggelse og håndtering af sygefravær samt gennemførelse af den svære samtale
 • Ekspertrådgivning indenfor sygefravær på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Uddannelsesbaggrund

 • Prolog: Kompetenceudviklingsforløb for ledere uden personaleansvar, CFL
 • Procesfaciliteringsforløb, Green Andersen Erhvervspsykolog
 • Insights Discovery Akkreditering, Insights
 • Strategisk ledelseskommunikation, CBS
 • Proceskonsulentuddannelse, Aktiv kurser/Probana
 • Assessoruddannelse, K&K Business Excellence
 • HD i Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus
 • Cand.ling.merc i spansk, Handelshøjskolen i Århus.

Erhvervsbaggrund

 • Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Fagområde: Ekstern kommunikation og CSR
 • Konsulent ved Videnscenter for Kompetenceafklaring af flygtninge og Indvandrere
 • Driftskonsulent ved ISS Facility Services A/S.