Birgitte Poulsen

Birgitte er chefkonsulent og HR-ansvarlig i Cabi. Herudover er Birgitte fagligt ansvarlig for Cabis aktiviteter på sygefraværs- og sygedagpengeområdet. Birgitte har ekspertviden indenfor forebyggelse og håndtering af sygefravær. Hun arbejder bl.a. med organisationsudvikling, ledelse, arbejdspladskultur, trivsel og arbejdsmiljø. Birgitte er en meget erfaren underviser og proceskonsulent.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ansvarlig for HR, herunder rekruttering, kompetenceudvikling etc.
 • Fagligt ansvarlig for Cabis aktiviteter indenfor sygefraværs- og sygedagpengeområdet
 • Udvikling og afvikling af kursusforløb samt temadage for ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte i såvel offentlige som private virksomheder, om forebyggelse og håndtering af sygefravær samt gennemførelse af den svære samtale
 • Ekspertrådgivning indenfor sygefravær på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Uddannelsesbaggrund

 • Prolog: Kompetenceudviklingsforløb for ledere uden personaleansvar, CFL
 • Procesfaciliteringsforløb, Green Andersen Erhvervspsykolog
 • Insights Discovery Akkreditering, Insights
 • Strategisk ledelseskommunikation, CBS
 • Proceskonsulentuddannelse, Aktiv kurser/Probana
 • Assessoruddannelse, K&K Business Excellence
 • HD i Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus
 • Cand.ling.merc i spansk, Handelshøjskolen i Århus.

Erhvervsbaggrund

 • Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Fagområde: Ekstern kommunikation og CSR
 • Konsulent ved Videnscenter for Kompetenceafklaring af flygtninge og Indvandrere
 • Driftskonsulent ved ISS Facility Services A/S.