Måling med mening

VFSA har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udviklet en Benchmarkmodel, der giver et bud på en række målepunkter, som skal hjælpe virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar. 

Med modellen kan virksomheder også sammenligne sig selv med alle virksomheder i Danmark eller på brancheniveau.

Med afsæt i tankegangen “What you can’t measure, you can’t manage” hjælper Benchmarkmodellen virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar og gøre det mere konkret og målbart. 

Modellen skal motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med CSR i relation til udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Benchmarkmodellen kan hjælpe til en formulering af Key Performance Indicators (KPI’er) på området, og den kan bruges til virksomheders interne og eksterne kommunikation og i virksomhedens CSR-afrapportering eller ESG-dokumentation.

Se i videoen, hvordan du bruger Benchmarkmodellen

For at bruge Benchmarkmodellen skal du logge ind med dit NemID på Vitas hjemmeside.
Du finder benchmarkmodellen under fanen ’Statistik'. 

Prøv beregner

Når du har trukket dine tal kan du bruge Den Sociale Beregner og sætte tal på værdien af dit sociale ansvar. 

Gå til Den Sociale Beregner

Case

Benchmarkmodellen sætter tal på DFD’s indsats

Med Benchmarkmodellen kan De Forenede Dampvaskerier helt enkelt sætte tal på og skabe overblik over virksomhedens indsats for at få mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job.

Læs mere
Case

ISS sætter tal på socialt ansvar med Benchmarkmodellen

Gennem nogle få klik i Benchmarkmodellen kan ISS sætte præcise tal på, hvilken effekt det har, når virksomheden tager mennesker i virksomhedspraktik eller løntilskud

Læs mere

Benchmarkmodellen er udviklet i samarbejde mellem VFSA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og findes i VITAS, som er virksomhedernes digitale indgang til samarbejde med jobcentrene om støttet beskæftigelse. 

Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Med Den Sociale Beregner kan virksomheder med nogle få klik udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om beregneren
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb