Jakob Nørgaard Bentsen

Jakob er juniorkonsulent og projektmedarbejder i Cabi på projekterne "Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse" og "Klar til Start", hvor han assisterer med evalueringsopgaver. Derudover løser Jakob en række interne opgaver.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Projektarbejde
  • Evalueringsopgaver
  • Interne opgaver.

Uddannelsesbaggrund

  • Projektlederuddannelse
  • BA i antropologi og organisationsudvikling.

Erhvervsbaggrund

  • Fundraiser i virksomheden Skolen i spil
  • Kommunikationsmedarbejder i den norske virksomhed Kulturstudier.