Jakob Nørgaard Bentsen

Jakob deltager bl.a. i projekter og vidensformidling om job- og opkvalificeringsmuligheder for ledige i den grønne omstilling.

Han er herudover sekretær for Cabis bestyrelse og arbejder med udviklingen af Cabis tilbud til SMVér.

Jakob beskæftiger sig med de faglige vidensområder inden for social ansvarlighed i den grønne omstilling og socialøkonomiske virksomheder.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Evalueringsopgaver: design og udvikling af evalueringsprocesser, interview, dataindsamling og formidling
  • Sekretær i bestyrelsen: Koordinering og planlægning af møder og andet arbejde i Cabis bestyrelse
  • Videns- og analysearbejde: Indsamling, analyse og formidling af viden om socialt ansvar i den grønne omstilling samt socialøkonomi
  • Projektudvikling og -arbejde: Research og udvikling af projektideer samt procesfacilitering
  • Interne opgaver: Udførelse og formidling af interne målinger.

Uddannelsesbaggrund

  • Projektlederuddannelse
  • BA i antropologi og organisationsudvikling.

Erhvervsbaggrund

  • Projektmedarbejder og fundraiser i virksomheden Skolen i spil
  • Rådgivende sælger og områdeleder i den norske virksomhed Kulturstudier.