Jakob Nørgaard Bentsen

Jakob deltager bl.a. i projekter og vidensformidling om job- og opkvalificeringsmuligheder for ledige i den grønne omstilling.

Han er herudover sekretær for Cabis bestyrelse og arbejder med udviklingen af Cabis tilbud til SMVér.

Jakob beskæftiger sig med de faglige vidensområder inden for social ansvarlighed i den grønne omstilling og socialøkonomiske virksomheder.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projekt ”Flere med kognitive handicap i job”. Jakob har i dette projekt været en del af at styrke brugen af de handicapkompenserende ordninger i 12 kommuner.
  Konkret har han udarbejdet en række business-cases, der illustrerer de økonomiske potentialer, der ligger i en øget brug af ordningerne.
  Læs mere om Projekt ”Flere med kognitive handicap i job”
 • Evalueringsopgaver: design og udvikling af evalueringsprocesser, interview, dataindsamling og formidling
 • Sekretær i bestyrelsen: Koordinering og planlægning af møder og andet arbejde i Cabis bestyrelse
 • Videns- og analysearbejde: Indsamling, analyse og formidling af viden om socialt ansvar i den grønne omstilling samt socialøkonomi
 • Projektudvikling og -arbejde: Research og udvikling af projektideer samt procesfacilitering
 • Interne opgaver: Udførelse og formidling af interne målinger.

Uddannelsesbaggrund

 • Projektlederuddannelse
 • BA i antropologi og organisationsudvikling.

Erhvervsbaggrund

 • Projektmedarbejder og fundraiser i virksomheden Skolen i spil
 • Rådgivende sælger og områdeleder i den norske virksomhed Kulturstudier.