Jakob Nørgaard Bentsen

Jakob deltager bl.a. i projekter og vidensformidling om job- og opkvalificeringsmuligheder for ledige i den grønne omstilling.

Han har gennem flere år beskæftiget sig med virksomheders sociale ansvar og beskæftigelsesmuligheder for mennesker på kanten.

Med en baggrund som antropolog arbejder han bl.a. med udviklingen af Cabis tilbud til SMV’er. Han er herudover sekretær for Cabis bestyrelse.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Rådgivning: Sparring og rådgivning af virksomheder vedr. rapportering af social bæredygtighed og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
  • Analyseopgaver: Researchdesign samt indsamling, analyse og formidling af data og viden om virksomheders sociale ansvar og inklusionsmuligheder på arbejdsmarkedet
  • Evalueringsopgaver: Udvikling og facilitering af evalueringsprocesser, interviews, dataindsamling og formidling af resultater
  • Projektudvikling og -arbejde: Research og udvikling af projektideer samt procesfacilitering
  • Sekretær for Cabis bestyrelse: Koordinering og planlægning af møder og andet arbejde i Cabis bestyrelse.

Uddannelsesbaggrund

  • Projektlederuddannelse
  • BA i antropologi og organisationsudvikling.

Erhvervsbaggrund

  • Projektmedarbejder og fundraiser i virksomheden Skolen i spil
  • Rådgivende sælger og områdeleder i den norske virksomhed Kulturstudier.