Anne Brændbyge

Anne rådgiver jobcentre og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats – specielt inden for job og handicap, sygedagpengeområdet, fleksjob, ressourceforløb, rehabiliteringsteams og det tværfaglige samarbejde.

Hun har en kombination af langvarig erfaring som både faglig konsulent og praktiker samt en socialfaglig kandidatuddannelse, hvilket giver et solidt grundlag for at varetage en bred række af arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet.

Anne besidder en indgående forståelse af beskæftigelsesfagligt arbejde på flere forskellige niveauer, stor erfaring med tolkning af lovgivning, statistiske data og studier samt formidling af disse til praksisnære forhold.

Anne er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 Uddannelsesbaggrund

  • Kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet
  • Træn Designtænkning, Kolding Designskole
  • Værdiskabende facilitering og mødeledelse, Facilitators
  • Coaching i Organisationer fra Dania Erhvervsakademi
  • Professionsbachelor som socialrådgiver fra VIA, Aarhus.

Erhvervsbaggrund

  • Fagkonsulent i Fagligt Sekretariat i Jobcenter Aarhus
  • Mødeleder i rehabiliteringsteamet i Jobcenter Aarhus
  • Beskikket censor på Socialrådgiveruddannelsens bachelorprojekter, praktikmodul og beskæftigelsesmodul, hvilket sikrer en kontinuerlig opdateret viden omkring den nyeste forskning og tendenser indenfor socialt arbejde og beskæftigelsesområdet.