Anne Brændbyge

Anne rådgiver jobcentre og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats - specielt inden for job og handicap, sygedagpengeområdet, fleksjob, ressourceforløb, rehabiliteringsteams og det tværfaglige samarbejde.

Hun har en kombination af langvarig erfaring som både faglig konsulent og praktiker samt en socialfaglig kandidatuddannelse, hvilket giver et solidt grundlag for at varetage en bred række af arbejdsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet.

Anne besidder en indgående forståelse af beskæftigelsesfagligt arbejde på flere forskellige niveauer, stor erfaring med tolkning af lovgivning, statistiske data og studier samt formidling af disse til praksisnære forhold.

Anne er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Seniorkonsulent, projektudvikling og hovedforfatter på projekt ”Fodfæste gennem naturen”, hvor Cabi, sammen med Aarhus Kommune, lokale virksomheder og mandefællesskaber, understøtter, at socialt udsatte unge i alderen 25-29 år gennem aktiviteter i naturen og mandefællesskaber kommer tættere på job, 2021-2024
  Læs mere om "Fodfæste gennem naturen"
 • Underviser i jobcentre. Har blandt andet gennemført flere sessioner i ”Lønnede timer for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb”
 • Ekspert på ”Spørg Cabi”. Råd og vejledning i juridiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet
  Læs mere om "Spørg Cabi"
 • Seniorkonsulent på "Flere med kognitive handicap i job”, 2019-2022
  Læs mere om "Flere med kognitive handicap i job”
 • Seniorkonsulent på ”Fravær og Trivsel”
  Læs mere om ”Fravær og Trivsel”
 • Seniorkonsulent på ”Faglig Go´Morgen”
  Læs mere om ”Faglig Go´Morgen”
 • Projektudvikling og hovedforfatter på "Jobstyrke i Nord", 2021-2022
  Læs mere om ”Jobstyrke i Nord”
 • Seniorkonsulent på ”Kompetenceudvikling og implementering af LAB i Varde”. Et udviklingsforløb for hele jobcentret, hvor det ønskes, at implementeringen af ny LAB skal understøtte borgerperspektivet.

 Uddannelsesbaggrund

 • Kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet
 • Coaching I Organisationer fra Dania Erhvervsakademi
 • Professionsbachelor som socialrådgiver fra VIA, Aarhus.

Erhvervsbaggrund

 • Fagkonsulent i Fagligt Sekretariat i Jobcenter Aarhus
 • Mødeleder i rehabiliteringsteamet i Jobcenter Aarhus
 • Beskikket censor på Socialrådgiveruddannelsens praktikmodul og beskæftigelsesmodul, hvilket sikrer en kontinuerlig opdateret viden omkring den nyeste forskning og tendenser indenfor socialt arbejde og beskæftigelsesområdet.