Anne Brændbyge

Anne rådgiver jobcentre og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats - specielt inden for job og handicap, sygedagpengeområdet, ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksjob og det tværfaglige samarbejde.

Hun har en kombination af langvarig erfaring som både faglig konsulent og praktiker samt en socialfaglig kandidatuddannelse, hvilket giver et solidt grundlag for at varetage en bred række af arbejdsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet.

Anne besidder en indgående forståelse af beskæftigelsesfagligt arbejde på flere forskellige niveauer, stor erfaring med tolkning af lovgivning, statistiske data og studier samt formidling af disse til praksisnære forhold.

Kontakt

Opgaver i Cabi

  • Seniorkonsulent på ”Kompetenceudvikling og implementering af LAB i Varde”. Et udviklingsforløb for hele jobcentret, hvor det ønskes, at implementeringen af ny LAB skal understøtte borgerperspektivet
  • Seniorkonsulent på "Flere med kognitive handicap i job”
  • Seniorkonsulent på ”Faglig go´morgen”
  • Holder oplæg, underviser og gennemfører processer i jobcentre om tilgangen til borgerne og samarbejdet med virksomhederne med særligt fokus på generering af lønnede timer.

 Uddannelsesbaggrund

  • Kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet
  • Coaching I Organisationer fra Dania Erhvervsakademi
  • Socialrådgiveruddannelsen fra VIA, Aarhus.

Erhvervsbaggrund

  • Fagkonsulent i Fagligt Sekretariat i Jobcenter Aarhus
  • Faglig koordinator og jobkonsulent i Jobcenter Aarhus
  • Beskikket censor på Socialrådgiveruddannelsens praktikmodul og beskæftigelsesmodul, hvilket sikrer en kontinuerlig opdateret viden omkring den nyeste forskning og tendenser indenfor socialt arbejde og beskæftigelsesområdet.