Ea Nielsen

Ea er souschef i Cabi og har bl.a. det overordnede ansvar for ekstern kommunikation, større projekter og fundraising.

Hun arbejder med strategi- og organisationsudvikling i samarbejde med direktøren og den øvrige ledergruppe samt pressekontakt og projektudvikling, hvor hun i Cabi har det overordnede ansvar for vores store projekter.

Ea sparrer med virksomheder om, hvordan de kan arbejde med socialt ansvar. Hun har en særlig ekspertise indenfor virksomheders strategiske arbejde med S’et i ESG.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ledelse af Cabis kommunikationsindsats
 • Ledelse og sparring med projektledere
 • Ledelse af fundraising og udviklingsaktiviteter
 • Pressekontakt
 • Politisk dialog
 • Procesfacilitering
 • Socialt ansvar, grøn omstilling og S´et i ESG.

Uddannelsesbaggrund

 • Master i Ledelse og innovation i komplekse systemer, CBS og Aarhus Universitet
 • Proceskonsulentuddannelse
 • Den Kommunale Lederuddannelse, COK og Forvaltningshøjskolen
 • Projektledelse og Strategi & Ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet
 • Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse
 • Cand. Mag. i dansk og kunsthistorie med speciale i journalistisk formidling og retorik.

Erhvervsbaggrund

 • Stabs- og Udviklingschef i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus
 • Kommunikationsrådgiver for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus
 • Kommunikations- og analysechef i Envision Reklamebureau
 • Kommunikationsrådgiver i Brinkmann & Image Selskabet
 • Ekstern lektor på Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet
 • Underviser på Aarhus Lærerseminarium og Ikast Pædagogseminarium.
Portrætbillede Ea Nielsen