Ea Nielsen

Ea er kommunikations- og projektchef og faglig leder af Cabis kommunikations- og marketingaktiviteter. Hun arbejder bl.a. med pressekontakt, strategisk kommunikationsrådgivning, debat og sociale medier. Ea har mange års erfaring med strategisk ledelse og personaleledelse på beskæftigelsesområdet og med strategisk rådgivning indenfor kommunikation, markedsføring og HR i offentlige og private organisationer. Med flere år som stabs- og udviklingschef i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus har Ea stor indsigt i social- og beskæftigelsesområdet på forskellige niveauer. Hun har bl.a. haft ansvaret for udvikling og professionalisering af Aarhus Kommunes samarbejde med virksomheder og for udbredelsen af det europæiske Charter for Mangfoldighed til virksomheder i Aarhus.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Faglig ansvarlig for Cabis kommunikation, marketing og projekter
 • Pressehåndtering
 • Rådgivning om kommunikation relateret til CSR
 • Strategiudvikling og -implementering indenfor mangfoldighedsledelse og samarbejde mellem kommuner og virksomheder
 • Skribent på diverse materiale og i diverse medier
 • Projektudvikling, projektledelse, fundraising og puljeansøgninger
 • Projektleder på "Veteraner i job".

Uddannelsesbaggrund

 • Master i Ledelse og innovation i komplekse systemer, CBS og Aarhus Universitet
 • Proceskonsulentuddannelse
 • Den Kommunale Lederuddannelse, COK og Forvaltningshøjskolen
 • Projektledelse og Strategi & Ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet
 • Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse
 • Cand. Mag. I Dansk og Kunsthistorie med speciale i journalistisk formidling og retorik
 • Diverse kommunikationsfaglige kurser.

Erhvervsbaggrund

 • Stabs- og Udviklingschef i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus
 • Kommunikationsrådgiver for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus
 • Kommunikations- og analysechef i enVision Reklamebureau
 • Kommunikationsrådgiver i Brinkmann & Image Selskabet
 • Ekstern lektor på Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet
 • Underviser på Aarhus og Ikast Lærerseminarium.