Metode og værktøj

Balancemodellen

Hvor langt går du i bestræbelserne på at fastholde sygemeldte medarbejdere? Brug balancemodellen i din forberedelse på en svær samtale med en af dine medarbejdere.

Læs mere
Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere
Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Cabi har udviklet online-værktøjet Den Sociale Beregner, hvor virksomheder med nogle få klik kan udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere
Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Læs mere
Metode og værktøj

Få et gratis overblik over jeres sygefraværsindsats

Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel, mindre sygefravær og høj produktivitet. Brug vores gratis dialog- og screeningsværktøj til at synliggøre jeres styrker og udfordringer om sygefraværsindsatsen.

Læs mere
Metode og værktøj

Kompetencekortet

En afdækning af flygtninges kompetencer er den sikreste vej til det gode match med en virksomhed og er helt central i det integrationsfaglige arbejde. Med KompetenceKortet i hånden er du allerede godt på vej!

Læs mere
Metode og værktøj

Kontrolcirklen

Brug kontrolcirklen som et dialogredskab i samtalen. Hvis en medarbejder føler sig belastet eller har svært ved at udføre konkrete arbejdsopgaver i jobbet, er det helt centralt, at I får konkretiseret, om det er vilkår, der kan ændres ved.

Læs mere
Metode og værktøj

Mangler din virksomhed det store overblik?

Få overblik over din virksomheds muligheder i forbindelse med fastholdelse, forebyggelse og rekruttering af medarbejdere.

Læs mere
Metode og værktøj

Skal du rekruttere?

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere? Få overblikket her.

Læs mere
Metode og værktøj

Brug jobcentret, når du skal rekruttere og hjælpe medarbejdere

Se din virksomheds muligheder og bliv klædt godt på til dialogen med jobcentret i overblikket her.

Læs mere
Metode og værktøj

Vil du forebygge eller fastholde?

Vil du fastholde medarbejdere på trods af sygdom eller nedskæringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader? Få overblikket her.

Læs mere
Metode og værktøj

Tag dette poskort med til næste virksomhedsbesøg

Er du fra et jobcenter? Brug Cabis digitale opslagsværktøj nedenfor til at synliggøre jobcentrets ydelser og services over for de lokale virksomheder i jeres kommune.

Læs mere
Metode og værktøj

Progressionsmåling

Progressionsmåling kan være et godt ledelsesredskab til at give viden om, hvilke indsatser der er gode til at tackle specifikke udfordringer. Det giver dig som leder mulighed for at dimensionere indsatserne på et dokumenteret grundlag.

Læs mere

Redskaber: Kom godt i gang med samskabelse

Med redskaberne på denne side kommer du godt i gang med inddragelse af og samskabelse med borgeren.

Læs mere
Metode og værktøj

Socialetal.dk

Den Sociale Kapitalfond har udviklet værktøjet Socialetal.dk, hvor virksomheder kan få et indblik i den sociale værdi, der skabes, ved at et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse.

Læs mere
Metode og værktøj

Sygdommens udviklingsforløb

Sådan hjælper og støtter du en medarbejder under en langtidssygemelding.

Læs mere
Metode og værktøj

Hvad koster jeres sygefravær?

Prøv sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

Læs mere