Overblik over værktøjer

Alle vores værktøjer er udarbejdet med det formål, at de baner vejen for et socialt ansvarligt arbejdsmarked. De er udviklet på baggrund af mange års viden og erfaringer på beskæftigelsesområdet om, hvad der virker i praksis. Vi udvikler dem altid i tæt samarbejde med bl.a. myndigheder, fonde, kommuner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og dem, det hele handler om, nemlig virksomheder og jobcentre. Så ved vi, at værktøjerne virker i praksis.

Find værktøjer til virksomheder

Her finder du værktøjer indenfor håndtering og forebyggelse af sygefravær, socialt ansvar, rekruttering, ledelse og meget mere.

Gå til oversigt

Find værktøjer til jobcentre

Her finder du værktøjer indenfor den forenklet beskæftigelsesindsats, integrationsarbejde, samtale med borgeren, progressionmåling og meget mere.

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere
Metode og værktøj

Brancheoverblik

Hvor etableres småjob, og hvad har det af betydningen for jobmål? Brug værktøjet strategisk i dialogen med borgeren.

Læs mere
Metode og værktøj

Dagsorden til samtalen mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent

Trepartssamtaler mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent kan være et godt bidrag til at skabe sammenhæng i indsatsen.

Læs mere
Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Med Den Sociale Beregner kan virksomheder med nogle få klik udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere
Metode og værktøj

Dialognøglen

Brug dialognøglen til den gode samtale om trivsel med din unge medarbejder. Værktøjet fremmer en god dialog om trivsel og sikrer en løbende forventningsafstemning, der kan have en positiv afsmitning på tilknytningen til arbejdspladsen.

Læs mere
""

Værktøj: Dialogskema

Dialogskema - til samtale med virksomheden, når en borger skal i praktik. Brug dialogskemaet til at sætte fokus på opgaver, kompetencer og træning, når en borger skal i praktik.

Læs mere
Metode og værktøj

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver i småjob

Hvad er der af muligheder for arbejdsopgaver i et småjob? Det kan du få eksempler på her.

Læs mere
Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Læs mere
Metode og værktøj

Fleksibilitet i jobsøgningen

Med et simpelt værktøj kan du hjælpe borgeren med at blive mere fleksibel i jobsøgningen.

Læs mere
Metode og værktøj

Forstå virksomheden når I er i dialog

Med værktøjet her kan du få hjælp til spotte, hvor i virksomheden der kan være nogle mulige jobåbninger.

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Redskaber: Kom godt i gang med samskabelse

Med redskaberne på denne side kommer du godt i gang med inddragelse af og samskabelse med borgeren.

Læs mere

Kompetencekortet Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug kompetencekortet til at skabe overblik over udviklingen af kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer.

Læs mere
Metode og værktøj

Kompetencekortet

En afdækning af flygtninges kompetencer er den sikreste vej til det gode match med en virksomhed og er helt central i det integrationsfaglige arbejde. Med KompetenceKortet i hånden er du allerede godt på vej!

Læs mere
""

Beskæftigelsesindsats i naturen

En guide til at bruge naturen som udgangspunkt for livsmestring og fællesskab med sigte på at bringe udsatte tættere på job eller uddannelse.

Læs mere
Metode og værktøj

God onboarding - et overblik

En god onboarding af nye medarbejdere, som samtidig kan have forskellige udfordringer med i bagagen, er vigtig. Få overblikket og gode råd til onboarding af forskellige målgrupper.

Læs mere
Metode og værktøj

Positive reformuleringer

I nogle borgersamtaler kan begrænsninger og forhindringer stå i vejen for at tale om muligheder på arbejdsmarkedet. Positive reformuleringer kan afhjælpe problemet.

Læs mere
Metode og værktøj

Progressionsmåling

Progressionsmåling kan være et godt ledelsesredskab til at give viden om, hvilke indsatser der er gode til at tackle specifikke udfordringer. Det giver dig som leder mulighed for at dimensionere indsatserne på et dokumenteret grundlag.

Læs mere
Metode og værktøj

Progressionsværktøj

Progressionsværktøjet kan hjælpe med at konkretisere og synliggøre udviklingen i jobindsatsen for borgeren.

Læs mere
Metode og værktøj

Samtalekort – til samtalen med virksomheden

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden. Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille.

Læs mere

Skabelon – Forberedelse til seniorsamtalen

Brug skabelonen til at forberede, strukturere og sikre opfølgning på seniorsamtalen.

Læs mere
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere

Skabelon til seniorpolitik

Brug skabelonen til at hente inspiration til indholdet i din seniorpolitik og skabe struktur.

Læs mere
Metode og værktøj

Skema til virksomheders dokumentation af S'et i ESG

Brug skemaet til at finde relevante data om virksomhedens sociale ansvarlighed til brug ved dokumentation af S'et i ESG.

Læs mere

Spot-et-job-cirklen

Brug Spot-et-job-cirklen ude på virksomheden til at spotte startopgaverne, som kan løses uden særlige kompetencer. Når de mulige opgaver for en praktik/lønnede timer er spottet, laves et match til en borger.

Læs mere
Metode og værktøj

Hvad koster jeres sygefravær?

Prøv sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

Læs mere
Metode og værktøj

Tjekliste til start, opfølgning og afslutning på praktik

Brug tjeklisten til dialogen med virksomheden eller borgeren, når I skal planlægge praktikforløb.

Læs mere
Metode og værktøj

Værktøj: Find de grønne opgaver i virksomheden

Brug værktøjet til at beskrive virksomhedens grønne opgaver og find dem, som kan løses af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere