Bøjsø døre & vinduer

Lykkes med at fastholde med en § 56-aftale

CASE

Virksomhed: Bøjsø døre og vinduer A/S
Branche:  Fremstilling til byggeriet
Størrelse: Ca. 52 medarbejdere
Geografi: Vorbasse
Mere inspiration: Følg Bøjsø døre & vinduer på LinkedIn

§ 56-aftale sikrer fastholdelsen

På Bøjsøs fabrik i Vorbasse er 38 ud af 52 medarbejdere beskæftiget i produktionen af specialfremstillede døre og vinduer. Hos Bøjsø er tre kolleger ansat med en § 56-aftale, der betyder, at virksomheden får refusion fra dag ét, når medarbejderne er fraværende på grund af deres kroniske lidelse. "Hos os er loyale medarbejdere af stor betydning," fortæller produktionschef Brian Waldhauer, "så for at holde på viden og kompetencer er vi meget optaget af fleksibilitet og tillidsfuld dialog."

Det betyder i hverdagen, at selv om nogle medarbejdere indimellem er fraværende på grund af deres kroniske lidelse, så er der vilje til og forståelse for, at opgaverne kan blive flyttet rundt på for at blive løst, når en kollega er fraværende. "Vores medarbejdere giver god feedback på den trivsel og tillid, det giver, at vi behandler kolleger godt. Samtidig opleves det som ligestilling, at man ikke belaster nogen med sit fravær, fordi vilkårene er meldt åbent ud."

"Det kan svare sig at fastholde på både fagligt, økonomisk og menneskeligt plan."

Brian Waldhauer, produktionschefSamarbejde med jobcentret gør gavn

Brian Waldhauers bedste råd til andre virksomheder er at sikre sig et godt samarbejde med de lokale
jobcentre. Klæd dem godt på til at kende netop jeres virksomheds behov og kultur; så kan de bedre
hjælpe med de muligheder, der findes.

Brian Waldhauer, produktionschef,
Bøjsø døre & vinduer A/S

Brian Walhauer, produktionschef, Bøjsø døre og vinduer

Stof til eftertanke: Hvad gør I?

Spørgsmål

  • Har I medarbejdere, der kunne drage nytte af en særlig støtteordning for at kunne blive i job?
  • Kender I til de støtteordninger, der findes, som fx hjælpemidler, personlig assistance og § 56-aftale?

Anbefaling

  • Hvis I har medarbejdere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så kontakt handicapnøglepersonen i medarbejderens jobcenter og undersøg muligheden for kompensation.

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

§ 56-aftale

En § 56-aftale giver mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko.

Læs om § 56-aftalen

De kompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse – nemlig ved at bruge de handicapkompenserende ordninger.

Læs om de handicapkompenserende ordninger

Brug jobcentret optimalt

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning både ift. fastholdelse af medarbejdere og rekruttering. I denne guide får du serveret alle mulighederne for at bruge jobcentrets service optimalt.

Gå til guide

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR